Είτε μιλάτε με τους φίλους σας για τα σχέδιά σας, είτε παρουσιάζετε την ιδέα σας σε ένα πολυπληθές ακροατήριο, είτε αναπτύσσετε το επιχειρηματικό σας πλάνο στους συνεργάτες σας, είτε εκφωνείτε τον προεκλογικό λόγο σας, είτε επικοινωνείτε μέσα από τα σύγχρονα Μέσα προκειμένου να αλλάξετε κάτι στην κοινωνία σας,… αυτό που κάνετε ονομάζεται «δημόσια ομιλία». Για να είναι επιτυχημένη πρέπει να είναι σύντομη, ζωηρή, παρεμβατική, εντυ­πωσιακή, ηλεκτρισμένη, ενθουσιώδης και αυθεντική. Έχει τους δικούς της κώ­δικες, κάνει τις ιδέες να κυκλοφορούν και είναι ικανή να φέρει τα πάνω κάτω. Η συνταγή της επιτυχίας είναι απλή: χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία.

Το μέλλον μας το γράψουμε εμείς’ κανένας άλλος. Μια λευκή σελίδα —και μια άδεια σκηνή— μας περιμένει.