Αρχική Οικονομία Tα μυστικά της "ευέλικτης συμφωνίας" με το ΔΝΤ

Tα μυστικά της “ευέλικτης συμφωνίας” με το ΔΝΤ

Του Γ. Αγγέλη 

Όπως είχε επισημανθεί σε πρόσφατο ρεπορτάζ του Capital.gr, η ρύθμιση του χρέους που λήγει μέσα στη δεκαετία 2030 – 2040, ήτοι ένα ποσό χρέους περίπου 180 δισ., “χωρίζει” προς το παρόν τις δύο πλευρές ΔΝΤ και Ευρωζώνη από μία “συμφωνία” που θα οδηγούσε το ΔΝΤ σε μία Έκθεση του Ταμείου (DSA) που θα επέτρεπε να χαρακτηρίσει βιώσιμο το ελληνικό χρέος βραχυμεσοπρόθεσμα και θα έδινε ένα αντίστοιχο χαρακτηρισμό μακροπρόθεσμα αλλά υπό προϋποθέσεις.

Μία τέτοια συμφωνία δεν σημαίνει βέβαια συμμετοχή του Ταμείου στο Πρόγραμμα αλλά μια ‘Εκθεση (DSA) η οποία δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στην ευρωπαϊκή πλευρά και θα διευκολύνει την ΕΚΤ για τη δική της Έκθεση στην συνέχεια.

Η διεθνής συγκυρία –με αφορμή την ιταλική κρίση αλλά κυρίως λόγω της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ– καθιστά τη συμφωνία αυτή επείγουσα, ταυτόχρονα όμως και περισσότερο δύσκολη…

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr το ποσό αυτό αφορά τις λήξεις των δανείων του EFSF και του ESM στην κρίσιμη αυτή δεκαετία. Κατά την Ευρωζώνη το ποσό αυτό των λήξεων χρειάζεται να επιμηκυνθεί (πέραν των τόκων) για χρονικό διάστημα που – προς το παρόν τουλάχιστον – δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του ΔΝΤ.

Το Βερολίνο διατηρεί σταθερή θέση για σταδιακή στο μέλλον εφαρμογή των μέτρων ελάφρυνσης (μέσω επιμήκυνσης έως 5 χρόνια) ενώ το ΔΝΤ ζητά αυτή να καλύψει χρονικό διάστημα επέκτασης μέχρι και 15 έτη επιπλέον.

Οι εναλλακτικές που έχει ετοιμάσει ο ESM σε συνεργασία με την Κομισιόν, έχουν τεθεί υπόψη του ΔΝΤ, έχει αλλάξει το πλαίσιο προσέγγισης της βιωσιμότητας του χρέους εισάγοντας για έκτακτες περιπτώσεις την έννοια της “αυξημένης ευελιξίας”. Τα “κομμάτια” ρύθμισης του χρέους είναι τρία σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Eurogroup:

– Το πρώτο (πακέτο βραχυπρόθεσμης παρέμβασης) ήδη έχει υλοποιηθεί και συνθετικά αφορά ένα μέρος του χρέους που ξεπερνά άμεσα και έμμεσα το ένα τρίτο του συνολικού χρέους: κομμάτια του δανείου του EFSF που αφορούσαν στην κεφαλαιακή σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και του δανείου του ESM (τρίτο μνημόνιο δάνειο). Συνολικά πρόκειται για ένα ποσό περίπου 100 δισ. ευρώ Σ’ αυτό προστίθεται και το μακροπρόθεσμο φιξάρισμα των επιτοκίων για άλλα 27 δισ. ευρώ (από ένα σύνολο 42 δισ. ευρώ).

Όπως είχε επισημανθεί στο Capital.gr πρόκειται για τη μεγαλύτερη παγκοσμίως αναδιάρθρωση κρατικού χρέους (μετά το PSI) σε έναν μόλις χρόνο, η οποία υλοποιήθηκε χωρίς την παραμικρή αντίδραση των αγορών, χάρη στην “τεχνική συνεργασία” του ESM, του ΟΔΔΗΧ και της Κομισιόν, υπό την εποπτεία του ΔΝΤ. Με την αναδιάρθρωση αυτή περίπου το ένα τρίτο του χρέους μοιράσθηκε σε μία διάρκεια 32,5 ετών με φιξαρισμένο άμεσα και έμμεσα επιτόκιο κάτω από το 1,9% όταν οι αποδόσεις των αμερικανικών δεκαετών ομολόγων σήμερα ξεπερνούν το 3%… Σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς του ESM το αποτέλεσμα αυτού του πακέτου μέτρων θα οδηγήσει (στο τέλος της αποπληρωμής του χρέους) σε απομείωση του χρέους κατά 25% του ΑΕΠ.

– Το δεύτερο πακέτο μέτρων προβλέπει τη μεσομακροπρόθεσμη παρέμβαση περαιτέρω αναδιάρθρωσης του χρέους. “Εάν και εφόσον χρειασθεί” στοχεύει επίσης σε απομείωση του χρέους κατά 25% του ΑΕΠ.

Η αλήθεια είναι ότι η εφαρμογή του πακέτου αυτού όσον αφορά το μεσοπρόθεσμο κομμάτι έχει ήδη αρχίσει με έμμεσο τρόπο να υλοποιείται. Και αυτό αφορά την “ανακύκλωση” του χρέους που προκύπτει από την περίοδο χάριτος στην πληρωμή των τόκων (περί τα 14 δισ. ευρώ) και την περαιτέρω επιμήκυνση του δανείου του EFSF, μαζί και του ESM που συνεχίζει να αποδίδεται σε δόσεις στην Ελλάδα. Και εδώ η αναδιάρθρωση οδηγεί σε διασφάλιση μιας μεσοσταθμικής διάρκειας που φτάνει τα 32,5 έτη και φιξαρισμένο επιτόκιο για τη διάρκεια αυτή, με βάση το κόστος δανεισμού του ESM. Δηλαδή το χαμηλότερο της αγοράς…

– Το τρίτο κομμάτι που βρίσκεται σε εκκρεμότητα έχει να κάνει με το πώς θα χρησιμοποιηθεί το υπόλοιπο του δανείου (86 δισ. ευρώ) του τρίτου προγράμματος από τον ESM, που είναι περί τα 27 δισ. ευρώ (το οποίο επίσης θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 32,5 ετών και επιτόκιο του ESM). Αρμόδιο στέλεχος του ESM στον οποίο απευθύνθηκε το Capital.gr είχε διευκρινίσει ότι το ποσό αυτό δεν έχει ανάγκη νέων εγκρίσεων καθώς αποτελεί μέρος του δανείου που έχει συμφωνηθεί και εγκριθεί. Οι άτυπες συμφωνίες στις οποίες φαίνεται να καταλήγουν οι μέχρι στιγμής “ζυμώσεις” κάνουν λόγο για τη χρησιμοποίηση του ποσού αυτού, προκειμένου να προεξοφληθεί το ακριβό (επιτόκιο κοντά στο 3,8%) δάνειο του ΔΝΤ και μέρος των διμερών δανείων του πρώτου προγράμματος (GLF), από το οποίο όλοι οι δανειστές “θέλουν να απαλλαγούν” και να το μεταφέρουν στον ESM. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες αυτό το σκέλος της συμφωνίας, παρότι είναι το “μικρότερο” όσον αφορά τον όγκο των κεφαλαίων που αφορά το σύνολο της αναδιάρθρωσης του χρέους είναι ιδιαίτερα κρίσιμο γιατί “η χρήση του θα επηρεάσει τις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων ισορροπίες…”.

Οι διαδικασίες αυτές διευκολύνονται στο μεταξύ από το γεγονός ότι ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2015 το ΔΝΤ έχει εισάγει νέα κριτήρια ευελιξίας στο θέμα της προσέγγισης της βιωσιμότητας του χρέους. Συγκεκριμένα το ΔΝΤ έχει δημοσιεύσει τις αλλαγές αυτές σε μία μελέτη με τίτλο “The Fund’s lending framework and sovereing debt – Further consideration”. Στην πολυσέλιδη μελέτη στην οποία επανεξετάζονται όλες οι περιπτώσεις παρέμβασης του Ταμείου, διατυπώνεται η ανάγκη για “αυξημένη ευελιξία” παρέμβασης σε περιπτώσεις που το χρέος μπορεί να θεωρηθεί υπό προϋποθέσεις “βιώσιμο”. Στη βάση αυτή η εισήγηση αλλαγών όσον αφορά την αξιολόγηση και τη συμμετοχή του Ταμείου είναι αξιοπρόσεκτη και διευρύνει τα περιθώρια παρέμβασής του.

Το νέο αυτό πλαίσιο επιτρέπει στο Ταμείο εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν να “σαλαμοποιήσει” την βιωσιμότητα του χρέους και να προσαρμόσει έτσι την Έκθεσή του σε συγκεκριμένες περιόδους, όπως για παράδειγμα μέχρι το 2030 (που έτσι κι αλλιώς οι λήξεις είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων βιωσιμότητας) και από το 2030 μέχρι το 2040 με βάση τις νέες ρυθμίσεις που θα προβλέπει η συμφωνία με την Ευρωζώνη

Πηγή: http://www.capital.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Tinder for orchard apple tree TV: steps to making it work for you at Christmas

Tinder for orchard apple tree TV: steps to making it work for you at Christmas Discourse: The just belief you could at this point Tinder...

Las 12 superiores apps para encontrar pareja

Las 12 superiores apps para encontrar pareja Creada con el Facebok Connect, ademas permite sincronizar con Instagram desplazandolo hacia el pelo con Spotify. Con la...

Juegos asi como actividades divertidos de septimo categoria citas enamorando chicas

Juegos asi como actividades divertidos de septimo categoria citas enamorando chicas Texto por Erin Schreiner Actualizado en May quince, 2018 multi coloured chalk sticks image...

Κορωνοϊός: 3.739 νέα κρούσματα και 29 θάνατοι – Στους 356 οι διασωληνωμένοι

Σε 3.739 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού, τα οποία κατεγράφησαν στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Κατά το ίδιο διάστημα, κατεγράφησαν 29 θάνατοι, ενώ 356 είναι οι διασωληνωμένοι ασθενείς που...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!