Η πανδημία COVID-19 και τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού για τη διάσωση ζωών μετά την εκδήλωσή της, ώθησαν την οικονομία της Ελλάδας σε μια βαθιά ύφεση το 2020, ο τουρισμός και γενικότερα, ο τομέας των υπηρεσιών επλήγη ιδιαίτερα, ωστόσο, τα έγκαιρα μέτρα πολιτικής που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση κατάφεραν να μετριάσουν την ύφεση υποστηρίζοντας την απασχόληση και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.