ΕΡΩΤΗΣΗ- ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΧΑΙΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε οικονομική ασφυξία βρίσκονται οι συμβεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών του φορέα προς αυτούς, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να εκπληρώσουν δικές τους οικονομικές υποχρεώσεις και δη την καταβολή των ασφαλιστ

ικών τους εισφορών.

Ο Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλ

άδος, ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος έλαβε γνώση της ανακοίνωσης της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ, που αναφέρεται στα προβλήματα του κλάδου και κατέθεσε ερώτηση και ΑΚΕ προς την υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ταυτόχρονα ο Χριστιανοδημοκράτης βουλευτής επισύναψε την ανακοίνωση της Ένωσης Ιατρών, στην οποία αναφέρονται οι εξής οφειλές του Οργανισμού:

  • Επισκέψεις και πράξεις του ληξιπρόθεσμου Σεπτεμβρίου 2016 (σε εξέλιξη η πληρωμή). Χρόνος αποπληρωμής 130 ημέρες.
  • 10% των ληξιπρόθεσμων επισκέψεων των ετών 2012 – 2015 (σε εξέλιξη η ενταλματοποίηση μόνο για το 2012)
  • Επισκέψεις και πράξεις του ληξιπρόθεσμου Οκτωβρίου 2016 (καμία ορατή πρόοδος καθώς αναμένεται ακόμη η διαδικασία ελέγχου)
  • Ληξιπρόθεσμες οφειλές ΟΠΑΔ και πρώην ταμείων (καμία κίνηση με εξαίρεση τις πληρωμές από τον Οίκο του Ναύτου). Εκφράζεται μεγάλη επιφύλαξη για το εάν θα αποδοθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που εκκρεμούν από το 2010-2011, εντός της νόμιμης προθεσμίας ( Ιούνιος 2017).

Ακολούθως, ο Νίκος Νικολόπουλος επισημαίνει:

Η καθυστέρηση πληρωμής των συμβεβλημένων γιατρών, δημιουργεί ένα «ντόμινο» ανεξόφλητων υποχρεώσεων σε όλα τα επίπεδα: προς τους προμηθευτές, τους υπαλλήλους τους, την εφορία, τις τράπεζες, ακόμη και τις οικογένειές τους. Παρόλα αυ

τά, οι επαγγελματίες του κλάδου υποχρεώνονται εκ της σύμβασής τους να παρέχουν κάθε μήνα ανελλιπώς τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους πολίτες.

Τα ερωτήματα ποτ ετέθησαν στην Υπουργό από τον Αχαιό ανεξάρτητο βουλευτή είναι τα ακόλουθα:

  1. Πώς απαντάτε σε όλα τα ανωτέρω ;
  2. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβείτε και ποια μέτρα θα λάβετε για να επιλύσετε όλα τα ανωτέρω ζητήματα που προκύπτουν;
  3. Έχετε εκπονήσει ή θα εκπονήσετε αναλυτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών ; Αν ναι να μας το καταθέσετε.

 

 

Σχετική δήλωση On camera  «Σε οικονομική ασφυξία οι συμβεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ»