Κάποια απ' αυτά που επέστρεψε η Ελβετία στην Αίγυπτο... Θυμίζω πως έχει και αρχαία ελληνικά και μάλιστα και από τον Παρθενώνα!...

Η Ελβετία επέστρεψε 26 αρχαίους θησαυρούς στην Αίγυπτο

 

ΠΗΓΗ