Σκελετός ανθρώπου 3.600.000 χρόνων,
που βρέθηκε στα σπήλαια του Sterkfontein στην Νότιο Αφρική.

 

Η αρχική εικόνα του ανθρώπινου κρανίου Jacovec 4.000.000 χρόνων (αριστερά).
Η εικονική απόδοσή του (στην μέση).
Δύο τμήματα που αποκαλύπτουν την εσωτερική του δομή (δεξιά).
ΑΡΧΕΙΟ: Amelie Beaudet.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ την έρευνα στο Journal of Human Evolution.

ΠΗΓΗ