Διότι ἕναν κομμουνισμὸ τὸν ἔχουμε πάθη, ἀλλὰ ἀρνούμεθα νὰ τὸ παραδεχθοῦμε, ἐφ’ ὅσον κάποιοι ἀφελῶς (πόσο ποιά;;;), χώνοντας πολλὰ εἰσαγωγικά, στὴν τσιπραριστερά, ἀρνοῦνται νὰ συνειδητοποιήσουν (ἤ μήπως ὄχι;;;) πὼς τὸ μπαστάρδεμά μας τὸ εἶχαν πάντα στὰ μυαλά τους καὶ στὰ σχέδιά τους, ὅλοι οἱ δεδηλωμένοι δημοκρατικο-σοσιαλιαστο-ἀριστερίζοντες τῆς χώρας μας.
Ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς τους ἕναν σκοπὸ εἶχαν οἱ ἀριστερο-σοσιαλιστέο-δημοκράτες τοῦ κόσμου μας: τὴν ἀπόλυτον καὶ ἄνευ ἀντιῤῥήσεων, παρὰν φύσιν ὑποταγὴ τῶν κοινωνιῶν μας στὰ τοκογλυφικὰ σαπρόφυτα τοῦ πλανήτου. 

«Απο τα 388 μέλη της Νέας Κυβερνήσεως των Σοβιέτ, μόνο 16 ήταν Ρώσσοι. Ενας ήταν Αφροαμερικανός. Όλοι οι υπόλοιποι 371 ήταν εβραίοι στην καταγωγή. Απο αυτούς τους 371 Εβραιομπολσεβίκους ηγέτες, οι 265 προέρχονταν απο την Ανατολική Πλευρά της Νέας Υόρκης.»

Ο πατέρας του, Μωυσής Σιφ εργάζοταν ως μεσίτης για τους Ρότσιλντ.

Jacob Schiff. Ὁ τραπεζίτης ποὺ χρηματοδότησε τὴν «Κόκκινη Ἐπανάστασιν»

Θέλετε παραδείγματα;
Πηγαίνετε νὰ δεῖτε τὸ πόσο βαθειὰ μισοῦν τὴν ἀριστεία, ποὺ εἶναι καὶ ἡ μοναδικὴ ἐκ φύσεως ἐπιλογὴ τῶν ἐμβίων ὄντων.
Πηγαίνετε νὰ δεῖτε τὸ πόσο βαθειὰ μισοῦν κάθε τὶ ἐθνικό, ποὺ ἑνώνει τοὺς λαούς.
Πηγαίνετε νὰ δεῖτε πόσο βαθειὰ μισοῦν κάθε τὶ ποὺ προάγει τὴν ἐπιχειρηματικότητα τοῦ ἰδιώτου, ἡ ὁποία τοῦ προσδίδει ἀνεξαρτησία καὶ αὐτάρκεια.

Φανατικοὶ καὶ φανατισμοί…

Κι αὐτὰ εἶναι τὰ ἐκ πρώτης ὄψεως παρατηρούμενα.

Δημιουργήματα τῶν τοκογλύφων ὅλα αὐτὰ τὰ ἀριστερο-σοσιαλιστικο-δημοκρατικὰ μορφώματα, σὲ κάθε τους ἐκδοχή. Γιὰ τὸ μόνον ποὺ θὰ διαφωνοῦσαν, μεταξύ τους, εἶναι τὸ ποιὸς τοκογλύφος θὰ ἔχη τὸ γενικὸ πρόσταγμα καὶ οὐδέποτε φυσικὰ γιὰ τὸ δίκαιον τῶν λαῶν, ποὺ τόσο ψευδῶς εὐαγγελίζονται.

Αὐτὸ λέγεται ΠΑΜΕ, παραμάγαζο τοῦ μαραμαγάζου τοῦ ΚΚΕ.
Κλασσικοὶ τραμποῦκοι, ποὺ ὅταν τὰ ΜΑΤ, οἱ ἐπίσημοι τραμποῦκοι, ἐδήλωσαν ἀδυναμία νὰ ἀνακόψουν τὴν εἴσοδο τοῦ κοσμάκη στὴν βο(υ)λή, ἀνέλαβαν δράσιν.
Πρόκειται γιὰ τὰ γνωστὰ ΚΝΑΤ.
Ξέρουν αὐτοί…


Πλιατσικολόγοι οἱ ἴδιοι, ἐρήμωσαν τὴν Πελοπόννησο, τὴν Στερεὰ Ἑλλάδα, τὴν Ἤπειρο, τὴν Μακεδονία καὶ τὴν Θράκη, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὑπερβασιλείας τους (1943-1949), ἐνᾦ ῥοκάνιζαν μὲ βουλημία τὶς ἀγγλικὲς λίρες, ποὺ κι αὐτὲς ἀπὸ ἐμᾶς, τοὺς πολλούς, ὑπεξαιρέθησαν. Διότι αὐτὸ ἦταν ὁ ἐμφύλιος. Τὸ ποιὸς θὰ φάη τὰ περισσότερα. Ἐμεῖς σφαζόμασταν γιὰ νὰ μπορέσουν, μεταξύ τους, νὰ διαπραγματευθοῦν, τὰ σαπρόφυτα τοῦ πλανήτου, τὸ ποιὸς θὰ ἀσκῆ ἐπισήμως τὴν ἐξουσία του ἐπάνω μας. Ὄχι φυσικὰ γιὰ τὴν δική μας ἀνεξαρτησία. Μακρὰν ἀπὸ αὐτοὺς μία τέτοια πιθανότης.

Ὅλη ἡ Ἀντίστασις, ποὺ στὶς συνειδήσεις τῶν ἁπλῶν καὶ  μὴ διαπλεκομένων Ἑλλήνων ἦταν ἡ Ἀνάγκη, γρήγορα καπελώθηκε ἀπὸ τὰ μίσθαρνα ὄργανα τοῦ σιωνιστικοῦ ῥωσσικοῦ κομμουνισμοῦ, σὲ τέτοιον βαθμό, ποὺ ἐπανέλαβάν τὸ θεοδοσιανὸ «ἐς ἔδαφος φέρειν», μὲ τὸ ἴδιο ἀκριβῶς μῖσος ὅμως, ὅλα τὰ ἐν λόγῳ δικτατορικὰ ὑπανθρωπίδια, ἰσοπεδώνοντας συνειδητῶς ὅ,τι ἄφησαν πίσω τους οἱ κατοχὲς τῶν Γερμανῶν, τῶν Ἰταλῶν, τῶν Ἀλβανῶν καὶ τῶν Βουλγάρων.

Καί μετά; Ἐξηκολούθησε ἡ λεηλασία διὰ τῆς …νομίμου ὁδοῦ τῶν ἐπιδομάτων καὶ τῶν συντάξεων.

Κι ἀκόμη πληρώνουμε σὲ 250.000 ἀπέθαντους …«ἀντιστασιακούς» συντάξεις!!!

Μὲ μόλις (τὸ πολὺ πολύ) 15-20.000 ἐντεταγμένους στὸ ΕΑΜ/ΔΣΕ καὶ ἄλλους τόσους (ἂς ποῦμε) στὶς ὑπόλοιπες ἀντιστασιακὲς ὁμάδες, ἐμεῖς φθάσαμε, ἀκόμη καὶ τώρα, νὰ πληρώνουμε 250.000 συντάξεις σὲ ἀνυπάρκτους ἀντιστασιακούς, ποὺ ἐπὶ πλέον ἀν τὶ νὰ μειώνονται, λόγῳ τοῦ προκεχωρημένου τῆς ἡλικίας τους, αὐτοὶ …πολλαπλασιάζονται!
Πόσο ποιά;

Στὴν πραγματικότητα ἡ Ἐθνικὴ Ἀντίστασις ἦταν ἕνας μῦθος, ποὺ διατηρεῖται μόνον στὰ μυαλὰ τῶν ἁγνῶν καὶ πλανεμένων πατριωτῶν. Ὅλοι οἱ ἄλλοι ἐξαργύρωσαν καὶ ἐξαργυρώνουν τὴν σιωπή τους, τὴν συνενοχή τους καὶ τὶς συνεργείες τους μὲ πολλὰ ἀνταλλάγματα.
Στὴν πραγματικότητα ἡ ἀριστερά, ὁ σοσιαλισμός, ἀλλὰ καὶ σύσσωμος ὁ δημοκρατικός μας κόσμος, δίχως εἰσαγωγικά, εἶναι ἡ ἄλλη ὄψις τοῦ ἰδίου σιωνιστικοῦ τοκογλυφικοῦ νομίσματος, ποὺ ἐδῶ καὶ αἰῶνες καταδυναστεύει τὸν πλανήτη. Ὅλα τὰ ἐπίπλαστα συνθήματα, τὰ τσιτάτα, τὰ κόμματα, οἱ ὁμαδοῦλες, οἱ ὀργανώσεις καὶ τὰ κινήματα ὑπάρχουν γιὰ νὰ μᾶς παραπλανοῦν, τὴν ὥρα ποὺ κάποιοι κατασπαράζουν ἀπὸ τὶς σάρκες ὅ,τι ἄφησαν οἱ προηγούμενοι.
Στὴν πραγματικότητα δὲν ὑπάρχει ἀριστερά, κέντρο καὶ δεξιά, ἐφ΄ ὅσον ὅλοι αὐτοί, ποὺ φιγουράρουν κατὰ περίπτωσιν ὡς …«ἐθνοσωτῆρες», προέρχονται διαχρονικῶς καὶ μονίμως ἀπὸ τὶς ἴδιες οἰκογένειες, τῆς ἰδίας σαπροφυτικῆς δυναστείας, ποὺ χαμαιλεοντικῶς ἀλλάζει ὀνόματα, ἀλλὰ ἐξακολουθεῖ, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐπισήμου πολιτεύματος, τῶν προσχημάτων καὶ τῶν «τίτλων» νὰ διαχειρίζεται εἰς βάρος μας τὴν ἐξουσία.

Εἶναι τόσο …ἕνα ὅλοι αὐτοί…
Εἶναι τόσο πανομοιότυποι καὶ τόσο σιχαμεροί…
Εἴμαστε τόσο ἀφελεῖς κι ἐμεῖς ποὺ τοὺς πιστεύουμε…

Θέλετε μήπως ἀκόμη νά μιλήσουμε γιά σκάνδαλα, γιά δικαιοσύνη καί για δημοσιογραφία; Ἤ μήπως ἐπί τέλους καταλάβαμε πώς στίς συμμορίες ἐπικρατεῖ ἡ ΟΜΕΡΤΑ;

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἐπὶ περιόδου πρώτων ἐμφυλίων, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ ἑλλαδικοῦ μορφώματος, οἱ στρατευμένοι μὲ τοὺς κωλεττο-μαυροκοραδο-κουντουριώτηδες, προσβλέποντας σὲ ἀποαλαβὲς καὶ ἀμοιβὲς ἀπὸ τὰ δάνεια, ποὺ διεχειρίζετο ἡ ἐν λόγῳ συμμορία, ἐπέπεσαν ὡς ἂν ὕαινες ἐπάνω στὴν Πελοπόννησο. Μόνον ὁ Γκούρας ἔφυγε ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο μὲ τοὐλάχιστον 10.000 αἰγοπρόβατα.
Ἐπὶ περιόδου ἐνάρξεως τοῦ προσφάτου ἐμφυλίου, ἀπὸ ἀρχῆς ἐνάρξεως τοῦ δημοκρατικοῦ μας μορφώματος, οἱ στρατευμένοι μὲ τὰ τάγματα τῆς ΟΠΛΑ, τοῦ ΕΑΜ καὶ τοῦ ΕΛΑΣ ἀργότερα (βελουχιωτικο-μπελογιαννο-ἀριστερο-κατσαπλιάδες), προσβλέποντας στὶς ἀπολαβὲς καὶ ἀμοιβὲς ἀπὸ τὸ πλιάτσικο, ποὺ διεχειρίζετο ἡ ἀριστερὰ καμαρίλα, ἐπέπεσαν ὡς ἂν ὕαινες ἐπάνω στὴν Πελοπόννησο. Μόνον ἀπὸ τὸ Βαλτέτσι ἀπέσπασαν τοὐλάχιστον 15.000 αἰγοπρόβατα.

 

ΠΗΓΗ