Συνολική μείωση στη χρέωση του ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων) που ξεπερνά το 14% καταγράφεται για τα νοικοκυριά από το 2015 έως και φέτος, μετά το κύμα των υψηλών αυξήσεων της περιόδου 2011-2014.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από 1,95 ευρώ ανά μεγαβατώρα που ήταν το 2011, έως το 2014 έφτασε σε 26,30 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ από το 2016 έως και το 2018 η χρέωση μειώθηκε σε 22,67 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τα νοικοκυριά.

Στην πτωτική αυτή πορεία έρχεται πλέον να προστεθεί και η νέα μείωση που αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), η οποία χθες δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) για το 2018, καθώς έχει επιτευχθεί ο στόχος της εξάλειψης της “μαύρης τρύπας” του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ).

Ειδικότερα, η ΡΑΕ αποφάσισε μειώσεις σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών που είναι υψηλότερες στο αγροτικό τιμολόγιο τόσο στη μέση τάση (-11,32%) όσο και στην χαμηλή τάση (-10,32%), καθώς και στη μέση τάση για καταναλώσεις κάτω των 13 Gwh (-10,04%), αλλά και στα οικιακά τιμολόγια (-8,48%).

Συγκεκριμένα, οι μειώσεις στο ΕΤΜΕΑΡ ανά κατηγορία καταναλωτών διαμορφώνονται ως εξής:

* Υψηλή τάση: 2,47 ευρώ ανά μεγαβατώρα (-1,59%).

* Μέση τάση με κατανάλωση μεγαλύτερη από 13 Gwh: 2,47 ευρώ ανά μεγαβατώρα (-1,59%).

* Αγροτικής χρήσης μέση τάση: 8,60 ευρώ ανά μεγαβατώρα (-11,32%).

* Μέση τάση με κατανάλωση μικρότερη από 13 Gwh: 8,78 ευρώ ανά μεγαβατώρα (-10,04%).

* Αγροτικής χρήσης χαμηλή τάση: 9,39 ευρώ ανά μεγαβατώρα (-10,32%).

* Οικιακής χρήσης χαμηλή τάση: 22,67 ευρώ ανά μεγαβατώρα (-8,48%).

* Λοιπών χρήσεων χαμηλή τάση: 26,08 ευρώ ανά μεγαβατώρα (-6,15%).

Φυσικά, δεδομένου ότι το ΕΤΜΕΑΡ αποτελεί μικρό μόνο μέρος του λογαριασμού ηλεκτρισμού, οι μειώσεις είναι σχετικά μικρές επί του συνόλου. Η εξοικονόμηση για τους οικιακούς καταναλωτές αναμένεται να κυμανθεί σε 2,94 ευρώ/τετράμηνο για κατανάλωση 1.400 κιλοβατώρων, σε 4,2 ευρώ/τετράμηνο για κατανάλωση 2.000 κιλοβατώρων κ.τ.λ.

Εξάλειψη του χρέους ΕΛΑΠΕ

Η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της επίτευξης του σκοπού της εξυγίανσης του ΕΛΑΠΕ με την εξάλειψη του σωρευτικού λογιστικού χρέους έως το τέλος Δεκεμβρίου 2017, στον χρόνο δηλαδή που είχε προσδιοριστεί. Έτσι αποκαταστάθηκε σε σημαντικό βαθμό το αναγκαίο επίπεδο ρευστότητας για την εξυπηρέτηση των πληρωμών προς τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ώστε να διασφαλίζεται η στήριξη της διείσδυσης των ΑΠΕ σύμφωνα με τους εθνικούς και ενωσιακούς στρατηγικούς στόχους.

Με βάση τις εκτιμήσεις του Λειτουργού της Αγοράς, προκύπτει για τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ εμφάνιση πλεονάσματος ύψους 246,03 εκατ. (σωρρευτικά 278,30 εκατ.) στο τέλος του 2018. Η χρέωση προμηθευτών μειώνεται σε 374,93 εκατ. το τρέχον έτος, έναντι 394,45 εκατ. πέρσι.

Πηγή