Πρός τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ Ἐκκλησίας μας ,

παρακαλοῦμεν ὅπως μας ἐνισχύσετε οἰκονομικῶς στα πολυποίκιλα καί δυσβάσταχτα ἔξοδα πού ἀντίμετωπίζουμε (δικαστικῶν ἐξόδων, νομικῶν συμβούλων, δικαστικῶν ἐπιμελητῶν, ἐπιβιώσεως κ.λ.π ).

Ἐκτός τῆς οικονομικῆς βοηθείας, ἐπιζητοῦμε θερμῶς καί τις καρδιακές σάς προσευχές διά τόν ἀγώνα ὅλων ἡμῶν ὑπέρ τῆς φιλτάτης μάς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

Ἀριθμός λογαριασμοῦ τραπέζης Πειραιῶς .

ΙΒΑΝ. GR.65 0171 4390 0064 3914 219 8880
Ἐκ τῶν διωκομένων Αγιορειτῶν μοναχῶν

γέρων Χερουβείμ μοναχός

τηλέφωνο ἐπικοινωνίας: 6943766500

ὤρες ἐπικοινωνίας: 10:00-13:00 καί 17:00-19:00.

Υ.Γ.

Ἡ παράκλησις γίνεται κατόπιν εὐλογίας τῶν πνευματικῶν μάς πατέρων, όπως τοῦ γέροντος Γαβριήλ, Ι.Κ.Αγίου Χριστοδούλου Ι.Μ.Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους κ.ἄ .

ΠΗΓΗ

ΠΗΓΗ