Μεγάλη μάστιγα για τους κάθε λογής κατεργάρηδες τα drafts και τα προσχέδια εγγράφων που δημοσιεύονται χωρίς να διαγραφούν οι …σκηνοθετικές οδηγίες των προϊσταμένων.

Από μια αβλεψία την πάτησε και ο Δήμος Περιστερίου που σε διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του η οποία δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της «Διαύγειας» εκτέθηκε ανεπανόρθωτα.

Συγκεκριμένα, στα κριτήρια επιλογής των προμηθευτών που θα προτιμηθούν από τον Δήμο για μια δουλειά προϋπολογισμού 40.000 ευρώ, ξεχάστηκε μια φράση – οδηγία προς τον τελικό συντάκτη του εγγράφου, την οποία προσέθεσε προφανώς εντός παρενθέσεως κάποιος πολιτικός ή υπηρεσιακός προϊστάμενος που είχε τη σχετική ευθύνη.

Στο κεφάλαιο «κριτήρια επιλογής» των προμηθευτών και την υποπαράγραφο με τίτλο «Τεχνική Ικανότητα και Επαγγελματική Ικανότητα» ζητείται από όσους θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό «Κατάλογος συμβάσεων τριών (3) τουλάχιστον παρόμοιων με την παρούσα σύμβαση προμηθειών που εκτελέσθηκαν την τελευταία τριετία«.

Το γεγονός ότι είναι μια φωτογραφική διάταξη και ότι ο Δήμος έχει ήδη επιλέξει προμηθευτές, φαίνεται από την εντός παρενθέσεως φράση που ξεχάστηκε:

«(Κώστα τις έχουν οι προμηθευτές που θέλουμε; αλλιώς προσάρμοσέ το)«.

 

Δυστυχώς, τίποτα δεν μπορεί να πείσει ότι το πάθημα του …Κώστα και του Δήμου Περιστερίου είναι μια μεμονωμένη περίπτωση.

(Σώσαμε το έγγραφο εδώ στην περίπτωση που η πράξη ανακληθεί)

 

ΠΗΓΗ