Όλα τα έγγραφα με τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί για την καταλληλότητα του νερού στη Θεσσαλία ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης, Γιώργος Μαρίνος και Βασίλης Μεταξάς, με αίτηση κατάθεσης εγγράφων στο υπουργείο Υγείας.

«Με αφορμή τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στη Θεσσαλία και τα ζητήματα των κινδύνων που ελλοχεύουν για τη δημόσια υγεία, λόγω ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού σε διάφορες περιοχές, όπως αναδεικνύουν και οι σχετικοί έλεγχοι, καλούμε τον υπουργό να καταθέσει, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο κανονισμός της Βουλής τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί για την καταλληλότητα των νερών στην περιοχή της Θεσσαλίας» αναφέρουν συγκεκριμένα οι βουλευτές του ΚΚΕ.