Σημαντική μείωση κατέγραψαν οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Ρωσία τον Ιούλιο, ενώ μικρή υποχώρηση κατέγραψαν και οι εξαγωγές, με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο να παρουσιάζει έλλειμμα 201,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο 2023 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 210,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 79,9% σε σχέση με τον Ιούλιο 2022 που ήταν 1.047,6 εκατ. ευρώ.

Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία τον ίδιο μήνα ανήλθε σε 9,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 6,7% σε σχέση με τον Ιούλιο 2022 που ήταν 9,6 εκατ. ευρώ. Έτσι, το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Ρωσίας τον Ιούλιο 2023 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 201,5 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 1.699,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 62,4% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 που ήταν 4.520,4 εκατ. ευρώ.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία ανήλθε σε 59,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 15,3% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 που ήταν 69,8 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Ρωσίας την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 1.640,0 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Το 2022, 397 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από τη Ρωσία και 404 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς τη Ρωσία. Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία το έτος 2022 ανήλθε σε 9.334,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 117,0% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2021 που ήταν 4.302,4 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία το έτος 2022 ανήλθε σε 156,4 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση 24,3% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2021 που ήταν 206,6 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με τη Ρωσία το έτος 2022 ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε στα 9.177,7 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Αύξηση του διμερούς εμπορίου με την Ουκρανία

Αντίθετα, διευρύνεται το διμερές εμπόριο της χώρας μας με την Ουκρανία. Ειδικότερα, τον Ιούλιο 2023, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 22,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 175,2% σε σχέση με τον Ιούλιο 2022 που ήταν 8,1 εκατ. ευρώ.

Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία τον ίδιο μήνα ανήλθε σε 70,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 29,9% σε σχέση με τον Ιούλιο 2022 που ήταν 54,1 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Ουκρανίας τον Ιούλιο 2023 ήταν θετικό και ανήλθε σε 48,0 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 156,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 89,2% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 που ήταν 82,6 εκατ. ευρώ.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία ανήλθε σε 377,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 104,9% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 που ήταν 184,3 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Ουκρανίας την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023 ήταν θετικό και ανήλθε σε 221,4 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

Το 2022, 387 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από την Ουκρανία και 473 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς την Ουκρανία.

Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία το έτος 2022 ανήλθε σε 280,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 41,4% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2021 που ήταν 198,4 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία το έτος 2022 ανήλθε σε 342,6 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 1,1% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2021 που ήταν 338,8 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με την Ουκρανία το έτος 2022 ήταν θετικό και διαμορφώθηκε στα 62,1 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).