Μείωση κατέγραψε η ανεργία κατά το β’ τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ. Το ποσοστό ανεργίας το β’ τρίμηνο 2023 ανήλθε σε 11,2%, σε 533.341 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (11,8%) και μείωση κατά 9,9%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (12,4%).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αύξηση κατά 3,4%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, κατέγραψε ο αριθμός των απασχολουμένων, ο οποίος ανήλθε σε 4.236.526 άτομα.

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.268.513. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 3.039.950. Το ποσοστό τους μειώθηκε κατά 4,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.