Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διασφαλίσουν ότι δεν θα εγκαταλειφθεί ο αγώνας κατά του πληθωρισμού σε μια περίοδο υψηλής οικονομικής αβεβαιότητας, όπως αναφέρει το Bloomberg News. Στις συστάσεις πολιτικής που θα δοθούν στα κράτη-μέλη σήμερα Τετάρτη από την Κομισιόν και περιήλθαν σε γνώση του Bloomberg News, ο εκτελεστικός βραχίονας της Ε.Ε. θα πει στις εθνικές κυβερνήσεις ότι θα χρειαστεί χρόνος για να εξαφανιστούν οι πιέσεις στις τιμές, επομένως η καταπολέμηση του πληθωρισμού παραμένει βασική πολιτική προτεραιότητα την επόμενη περίοδο.

Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι τα δημοσιονομικά μέτρα που ελήφθησαν για να βοηθηθούν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις μέσω της ενεργειακής κρίσης θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά φέτος και ότι θα πρέπει να επιστρέψουν σε συνετές πολιτικές για τα δημόσια οικονομικά τους, ώστε να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους.

Οι ετήσιες συστάσεις προς τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες διαφέρουν από τις περσινές, καθώς αυξάνουν τον πληθωρισμό ως βασική πρόκληση για να βοηθήσουν οι κυβερνήσεις στην αντιμετώπιση.

Κυρίαρχα θέματα, που παραμένουν από την τελευταία έκθεση, είναι το ρευστό γεωπολιτικό πλαίσιο, η ενεργειακή κρίση που ήρθε ως απότοκο αυτού και η εφαρμογή του πρωτοφανούς Ταμείου Ανάκαμψης των 800 δισ. ευρώ της Ε.Ε.

Το προσχέδιο λέει ότι η οικονομία της Ε.Ε. επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα σε ένα περιβάλλον προκλήσεων που χαρακτηρίζεται από την απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Ο πληθωρισμός προβλέπεται να συνεχίσει να μειώνεται, αλλά οι πιέσεις στις βασικές τιμές αποδεικνύονται πιο επίμονες, επηρεάζοντας τις επιχειρήσεις και διαβρώνοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών» επισημαίνει η Επιτροπή, προσθέτοντας: «Οι πρόσφατες αυξήσεις στα επιτόκια έχουν εγείρει ανησυχίες για θύλακες ευπάθειας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ζητώντας προσεκτική παρακολούθηση”»

Η Κομισιόν τονίζει ότι ο υψηλός πληθωρισμός, ευρισκόμενος τώρα στο 7%, είναι το φόντο έναντι των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών ανισορροπιών που εξελίσσονται. Επιπλέον, «η απόκλιση του πληθωρισμού μεταξύ των κρατών-μελών βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα», πράγμα που αποτελεί κίνδυνο για τη ζώνη του ευρώ. «Οι διαφορές πληθωρισμού είναι μια έντονη ανησυχία σε μια νομισματική ένωση και αυτό απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή» αναφέρει συγκεκριμένα το προσχέδιο του εγγράφου, το οποίο εξακολουθεί να υπόκειται σε αλλαγές πριν εγκριθεί.

Η Επιτροπή διεξήγαγε επίσης μια εις βάθος αξιολόγηση της πλειοψηφίας των εθνικών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων. Οι αξιωματούχοι διαπίστωσαν ότι η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία, μεταξύ άλλων, δεν συμμορφώθηκαν με το όριο του ελλείμματος του 3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Δεδομένων των πιέσεων του πολέμου στην Ουκρανία και των συνεπειών της πανδημίας, η Επιτροπή δεν προτείνει να λάβει μέτρα.

Οι αξιωματούχοι προτρέπουν τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και των επενδυτικών σχεδίων που συμφωνήθηκαν για την απελευθέρωση κεφαλαίων ανάκαμψης, δεδομένου ότι ορισμένα από αυτά αντιμετωπίζουν δυσκολίες να εκπληρώσουν το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.

Ενώ η εφαρμογή των σχεδίων «ήταν σε γενικές γραμμές σε καλό δρόμο από τα τέλη του 2022, ορισμένα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν προκλήσεις στη διαχείριση κεφαλαίων, εν μέρει λόγω περιορισμένης διοικητικής ικανότητας ή επενδυτικών συμφορήσεων».

Αν και η συνεχιζόμενη αναθεώρηση των σχεδίων θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για την αντιμετώπιση ορισμένων από τα ζητήματα, η Κομισιόν προειδοποιεί επίσης ότι η διαδικασία θα έχει αντίκτυπο στο χρονοδιάγραμμα εκταμίευσης των κεφαλαίων ανάκαμψης του 2023 και μετά.