Στο χαμηλότερο επίπεδο των 12 τελευταίων μηνών διαμορφώθηκε ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε τον Απρίλιο, φτάνοντας στις 105,0 μονάδες, σημαντικά χαμηλότερα από ό,τι τον προηγούμενο μήνα (112,1 μονάδες).

Οι επιχειρηματικές προσδοκίες επιδεινώθηκαν έντονα στις Υπηρεσίες, τις Κατασκευές και τη Βιομηχανία και σχετικά λιγότερο στο Λιανικό Εμπόριο. Μεταξύ των επιμέρους κλάδων των Υπηρεσιών, οι χερσαίες μεταφορές παρουσιάζουν την ισχυρότερη υποχώρηση, υπό το έντονα αυξημένο κόστος των καυσίμων. Oι προσδοκίες στο Λιανικό Εμπόριο επιδεινώθηκαν τον Απρίλιο για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις που ήδη ξεκίνησαν το φθινόπωρο, κλιμακώνονται μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Οι επιπτώσεις του πολέμου αποτυπώνονται κυρίως στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, καθώς μετά την έντονη πτώση του Μαρτίου, από το χαμηλό επίπεδο που βρισκόταν, υποχώρησε περαιτέρω τον Απρίλιο. Ως αποτέλεσμα, βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2017.

Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, χωρίς να διαφαίνεται πώς θα λήξει σύντομα ή πώς θα αρθούν οι κυρώσεις προς τη Ρωσία, οι σχετικές εξελίξεις θα αποτελέσουν τον κύριο παράγοντα διαμόρφωσης των συνθηκών στην ελληνική και την παγκόσμια οικονομία κατά τους
επόμενους μήνες. Οι αβεβαιότητες που απορρέουν από τις εξελίξεις επηρεάζουν πλέον έντονα επιχειρήσεις και καταναλωτές, με τις παρεμβάσεις πολιτικής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, να μπορούν να μετριάσουν τις επιπτώσεις μόνο έως ένα βαθμό. Εκτός από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις του στο κόστος ενέργειας και στον πληθωρισμό, το οικονομικό κλίμα προσεχώς θα επηρεαστεί επίσης από τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας, όπου τα δεδομένα παρουσιάζουν αυτό το διάστημα σημαντική βελτίωση, και από την πορεία του τουρισμού καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι.

Αναλυτικότερα:

➢ στη Βιομηχανία, το ήπια θετικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση υποχώρησε έντονα, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα κλιμακώθηκαν αισθητά και οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκαν οριακά.
➢ στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή ενισχύθηκαν σημαντικά, ενώ αντίθετα οι προβλέψεις για την απασχόληση βελτιώθηκαν ήπια.
➢ στο Λιανικό Εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχώρησαν ελαφρά, με το ύψος των αποθεμάτων να κλιμακώνεται αισθητά, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων εξασθενούν ήπια.
➢ στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων υποχώρησαν αισθητά, εκείνες για τη ζήτηση εξασθένισαν ηπιότερα, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης επιδεινώθηκαν έντονα.
➢ στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας ενισχύθηκαν ελαφρά, ενώ οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση εντός ενός έτους βελτιώθηκαν ήπια. Παράλληλα υποχώρησαν έντονα οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές και εξασθενεί αισθητά η πρόθεση για αποταμίευση.

ΕΕ – Ευρωζώνη: Μικρή υποχώρηση του δείκτη οικονομικού κλίματος, απόρροια επιδείνωσης σε όλους σχεδόν τους τομείς

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχωρεί ελαφρά τον Απρίλιο, τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στην ΕΕ, και διαμορφώθηκε στις 105,0 και τις 104,9 μονάδες αντίστοιχα1, από 106,7 και 106,6 μονάδες αντίστοιχα τον προηγούμενο μήνα.

Η υποχώρηση του δείκτη οφείλεται στην επιδείνωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στο Λιανικό εμπόριο, στις Κατασκευές αλλά και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, ενώ αντίθετα οι προσδοκίες διατηρήθηκαν αμετάβλητες στις Υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, στη Βιομηχανία οι προσδοκίες υποχώρησαν (-0,8 μονάδες), λόγω ανόδου των αποθεμάτων τα οποία συνιστούν ένδειξη χαμηλότερης ζήτησης. Η αισθητή ύφεση στο Λιανικό εμπόριο (-2,0) αντανακλά τις αρνητικές προβλέψεις για την τρέχουσα κατάσταση αν και σημειώνεται μικρή ανάκαμψη στις προβλέψεις για την μελλοντική κατάσταση, ενώ οι προσδοκίες στις Υπηρεσίες (+0,0) παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των εκτιμήσεων και των προβλέψεων της ζήτησης που αντισταθμίζεται από την επιδείνωση της τρέχουσας κατάστασης. Στις Κατασκευές (-0,8), οι προσδοκίες υποχώρησαν λόγω της επιδείνωσης των προβλέψεων στην απασχόληση, αλλά και στο επίπεδο των παραγγελιών. Την περαιτέρω επιδείνωση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη (-1,0) οδήγησε η υποχώρηση των εκτιμήσεων της τρέχουσας κατάστασης των νοικοκυριών αλλά και της πρόθεσης για μείζονες αγορές, ενώ οι προβλέψεις τους για τη μελλοντική οικονομική τους κατάσταση ενισχύθηκαν ήπια, μετά τη σημαντική εξασθένιση του Μαρτίου. Όμως οι προβλέψεις των καταναλωτών για την κατάσταση της χώρας τους, παραμένουν στα χαμηλά επίπεδα του προηγούμενου μήνα. Όσον αφορά στις έξι μεγαλύτερες οικονομίες, ο δείκτης υποχώρησε έντονα στην Ισπανία (-4,5) και σε μικρότερο βαθμό στην Γαλλία (-1,4). Ο δείκτης οικονομικού κλίματος παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στην Γερμανία (-0,1) την Ολλανδία (-0,1), και την Πολωνία (+0,3), ενώ αντίθετα ενισχύθηκε ήπια στην Ιταλία (+0,3).