Οι επιπτώσεις της πανδημίας υπήρξαν σημαντικές και για τον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς υπήρξαν καθυστερήσεις στη δημοπράτηση των νέων έργων, λόγω της αναγκαστικά περιορισμένης λειτουργίας των εμπλεκόμενων φορέων του Δημοσίου.

Ως αποτέλεσμα, η Intrakat, ως όμιλος, είχε μείωση πωλήσεων το 2020 σε 174,5 εκατ. ευρώ έναντι 286 εκατ. το 2019 (-39%). Κατά συνέπεια τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 12,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,3 εκατ. την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 12,4 εκ. ευρώ έναντι κερδών 0,6 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Το EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε σε 1,7 εκατ. έναντι κερδών 15,7 εκατ. την προηγούμενη χρήση, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 2 εκ. ευρώ έναντι κερδών 14,2 εκ. ευρώ.

Η μείωση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων οφείλεται στον περιορισμό του μεικτού κέρδους της εταιρείας εξαιτίας της πτώσης των πωλήσεων της περιόδου, αλλά και στα αυξημένα κόστη που πραγματοποιήθηκαν αναγκαστικά στην περίοδο, ώστε να μην κινδυνεύσει η πρόοδος της κατασκευής των έργων που εκτελούνται και να διαταραχθούν δραματικά τα χρονοδιαγράμματα τμηματικής ολοκλήρωσης και παράδοσης.

Παρόλ’αυτά, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, το υψηλό ανεκτέλεστο έργων που σήμερα διαθέτει και η περαιτέρω εντατικοποίηση του παραγωγικού μηχανισμού της δίνουν τη δυνατότητα να αντισταθμίσει στο 2021 και στα επόμενα έτη τις απώλειες αυτές και να επαναφέρει τα μεγέθη πωλήσεων και κερδοφορίας στα αναμενόμενα επίπεδα.

Η Intrakat βλέπει προοπτικές στα έργα Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ κυρίως σε υποδομές οδικών αξόνων, σε υδραυλικά έργα, σε σιδηροδρομικά έργα, σε υποδομές σχολικών συγκροτημάτων και δικαστικών μεγάρων, σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, σε αναβαθμίσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και σε έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.

Επίσης σημαντικό πεδίο δραστηριοποίησης του κατασκευαστικού κλάδου είναι και οι επενδύσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε υποδομές δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA), smart grid/smart metering και σε υποδομές ΑΠΕ (παραγωγή ενέργειας από Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Πάρκα).

Στα θετικά στοιχεία στην άμεση εφαρμογή του παραπάνω σχεδιασμού είναι αφενός η πρόσφατη αλλαγή του νόμου για την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων και αφετέρου η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέσω του νέου προγράμματος ΣΕΣ 2021-2027 αλλά και των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης που για την επόμενη πενταετία θα ξεπεράσουν τα 50 δισ. ευρώ και θα διοχετευτούν κυρίως σε έργα υποδομών, σε έργα πράσινης ανάπτυξης και στην ψηφιακή μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης.

Τα έργα
Το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του ανερχόταν σε 380,9 εκατ. ευρώ, με την εισηγμένη να διαθέτει έργα 225,6 εκατ. ευρώ για τα οποία έχει μειοδοτήσει.

Από τα προς υπογραφή έργα ύψους 225,6 εκατ., λόγω του COVID-19 υπήρξαν καθυστερήσεις στην υπογραφή τους, αλλά από την 01.01.2021 έως σήμερα υπεγράφησαν οι ακόλουθες συμβάσεις:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – Aποκατάσταση Ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 23ης Ιουλίου 2018, προϋπ. € 11 εκ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – 1η ΣΣΕ – Υπογειοποίηση Τμήματος οδού Πατρ. Κωνσταντίνου και τα σύνοδα έργα, στον Δ. Ν. Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, προϋπ. € 1,1 εκ.
ΔΕΗ ΑΕ – ΑΗΣ Πτολεμαϊδας Σύμβαση 180 -1o & 2o Συμπληρωματικό Σύμβασης, προϋπ. € 347 χιλ.
K-WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΑΕ – Επέκταση Αιολικού Πάρκου, προϋπ. € 3,2 εκ.
Επίσης στα έργα προς υπογραφή στα οποία εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο μέρος θα έχει υπογραφεί έως τα τέλη του 2021 συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

-Μελέτη & Κατασκευή Αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς Τμήμα 1 – Φάση (Α), προϋπ. 73 εκ.ευρώ, το οποίο αναμένεται να υπογραφεί έως 30.04.2021.

-Ηλεκτροκίνηση Λάρισα – Βόλος Κατασκευή Ηλεκτροκίνησης – Τηλεδιοίκησης, Τηλεπικοινωνιών και Συστήματος ETCS L1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα-Βόλος, με αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής, προϋπ. 42,4 εκατ. ευρώ

-Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Λυμάτων παραλιακών οικισμών Αιγιαλείας, προϋπ. €24,4 εκ.

-Πρόδρομες εργασίες ΒΔ Επέκτασης ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, προϋπ. € 13,6 εκ.

-Κατασκευή Επέκτασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) – Φάση Α2, προϋπ. € 9,6 εκ.

– Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Πρεσπών Ν. Φλώρινας, € 8 εκ.

-Κατασκευή Δικτύου ομβρίων στους Δήμους Κορυδαλλού και Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, προϋπ. € 7,6 εκ.

– Ολοκλήρωση υπολειπόμενων εργασιών, Λειτουργία και Συντήρηση του έργου : «Ύδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο – Δίκτυα Υδροδότησης υπολοίπων οικισμών Ν. Αχαϊας, προϋπ. € 6,9 εκ.

– Επέκταση δικτύου πολυαιθυλενίου, και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4 BAR) στην Ορεστιάδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, προϋπ. € 5,1 εκ.

– Επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19 BAR), δικτύου πολυαιθυλενίου, και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4 BAR) στην Λαμία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπ. € 4,7 εκ.

– Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. βορείου άξονα Χανίων, για την ανάκτηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση, προϋπ. € 4,3 εκ.

-Προμήθεια Πύργων Γραμμών Μεταφοράς 150 kV & 400 Kv, προϋπ. € 3,9 εκ.

-Προμήθεια 800 οικίσκων προς κάλυψη αναγκών ΥΜΕΠΟ, προϋπ. € 3 εκ.

-Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών τηλεματικής οχημάτων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προϋπ. 1,3 εκ.