Σύμφωνα με την Έκθεση της 16ης Νοεμβρίου 2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης του Κράτους για το οικονομικό έτος 2015 (σελ. 75) δηλώνουν ευθαρσώς ότι εδώ και χρόνια δεν βρίσκουν τα παραστατικά για να δικαιολογήσουν “τρύπα” σχεδόν 9 δις Ευρώ… και φυσικά ακόμα κυκλοφορούν ελεύθεροι!

Συγκεκριμένα:
Ποσό € 8.802.146.047,45 προέρχεται από τον λογαριασμό 404.0002 “Τακτοποιητέες εισπράξεις – Δανειακά Έσοδα”, ο οποίος κινείτο εκτός προϋπολογισμού, πιστωνόταν αποκλειστικά από δανειακά έσοδα, τα οποία είχαν μεταφερθεί, βάσει της 2/63082/06.09.2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, από τους ΚΑΕ 5112, 9112 και 9191 και χρησιμοποιούνταν για την ισοσκέλιση του Απολογισμού, καθώς και για την πληρωμή των εγγυήσεων που κατέπιπταν.

Επισημαίνεται ότι από το 2010 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια τακτοποίησης, με αντίστοιχα παραστατικά, του ανωτέρω ποσού, το οποίο μεταφέρεται από χρήση σε χρήση, παρά τις σχετικές επισημάνσεις στις Διαδηλώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου έτους 2010 (σελ. 13) και 2011 (σελ. 70-71) και 2014 (σελ. 37-38).

Αυτά λοιπόν πληρώνουμε αγαπητοί Συνέλληνες, τα κλεμμένα τους… και δεν είναι η μοναδική περίπτωση με στοιχεία. Θα πρέπει να θεωρούμε αυτονόητο ότι όλες τους οι κομπίνες θα έχουν την προστασία του νόμου, εφόσον κλέφτες είναι όλοι αυτοί που νομοθετούν και τους οποίους εμείς εξουσιοδοτούμε να μας κυβερνήσουν!

Παρακάτω σας παραθέτουμε ολόκληρη την Έκθεση: