200η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

Η  25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ

ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ  ;

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Ρ.ΔΟΥΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

13.7.2017

1.Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ διερωτᾶται :  Ἀπὸ τόση ἀντιορθόδοξη, ἀντικοινωνικὴ καὶ ἀντεθνικὴ ἀναλγησία διακατέχονται οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, ὥστε συνεχίζουν νὰ σαμποτάρουν εὐθέως καὶ πισώπλατα τὸ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτήρα Χριστό;

Ἀντίθετα, συνεχίζουν νὰ ἀναπαύουν τὴν πωρωμένη συνείδησί τους μὲ τὸ τέμενος ποὺ σκανδαλωδῶς ἐτάχθησαν ὅλοι παντοιοτρόπως νὰ τελειοποιηθῇ, ψευδόμενοι ἀσυστόλως ὅτι θὰ κοστίσῃ μόνον 800.000 εὐρὼ -γιὰ στάχτη στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων, ἐνῷ ἡ κ. Ντόρα Μπακογιάννη, τὸ εἶχε ὑπολογίσει τότε εἰς τὸ νομοσχέδιό της 80.000.000 εὐρὼ. Σὲ ἀπόρρητον δὲ ἔγγραφον τοῦ Ναυτικοῦ Ἐπιτελείου ἀναφέρεται ὅτι θὰ κοστίσῃ 130.000.000 εὐρώ. Τὰ ὑπόλοιπα ἢ θὰ τὰ βάλουν ἀπὸ τὰ μυστικὰ κονδύλια τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἢ τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἢ θὰ πάρουν πολλαπλάσια ἀπὸ τὰ ἐμιράτα καὶ τὴν Σαουδαραβία, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν οἱ «ἡμέτεροι» ἀκόμη καὶ τὰ τετρασέγγονά των.

2.Ἐμεῖς ἐπὶ μία ὁλόκληρο δεκαετία ἐτονίσαμε κατηγορηματικῶς πρὸς τοὺς καθ᾽ ὕλην ὑπόχρεους Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας νὰ μὴ δώσουν οὔτε μία τρύπια δεκάρα. Ἐμεῖς ὄχι μόνον νὰ διαθέσωμε γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ μέχρι καὶ τὴν τελευταία μας δεκάρα μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτη διαφάνεια, ὄχι μόνον γιὰ τὴν ἀνέγερσι τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τοῦ Κολοκοτρώνη, Καποδιστρίου καὶ ὅλων τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλλιγενεσίας, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συντήρησιν αὐτοῦ καὶ τῶν προσκτισμάτων του καθὼς καὶ τῶν ἀναμνηστικῶν στυλῶν Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων, ποὺ ἔπεσαν στὰ πεδία τῶν μαχῶν ἢ συνέβαλαν ἀφαντάστως γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσί μας ἀπὸ τὸν λίαν δυσβάστακτο καὶ ἀνυπόφορο μωαμεθανικὸ τουρκικὸ ζυγό.

3.Πέραν αὐτῶν, ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Πολιτεία νὰ μὴ  ἔχουν καὶ εἰς τὸ μέλλον τὴν παραμικρὰ ἐπιβάρυνσι γιὰ μισθοδοσία καὶ ἀσφάλεια τῶν ἐργαζομένων τόσον γιὰ τὰ μνημεῖα, ὅσον καὶ διὰ τὴν δημιουργία ἐπίγειων παραδείσων δηλ. πνευμόνων πράσινων-πρότυπων ἀλσυλίων τῆς ὑφηλίου.

 

4. Ἡ Περιφεριάρχης κ. Δούρου ἀπευθύνει ἐκκλήσεις διὰ τὴν ἀξιοποίησιν τοῦ πάρκου τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως 140 στρεμμάτων.

5. Μιὰ καὶ δὲν ἐτύχαμε , δυστυχῶς, τῆς δεούσης κατανοήσεως μέχρι τώρα ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἄς μᾶς παραχωρηθῇ τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, ὅπου ὁ ἀείμνηστος Ἐλευθέριος Βενιζέλος καὶ ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, Ἀλέξανδρος Ζαΐμης ἔθεσαν τὸν θεμέλιον λίθον τοῦ Μνημείου τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη τὴν 30 Μαρτίου 1930 (πηγές : Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους κλπ).

6.Συμβατικῶς, ἀναλαμβάνομε :

 

α) ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ἂν παρασθῇ ἀνάγκη νὰ κόψουμε ἐλάχιστα δένδρα, θὰ φυτεύουμε χιλιαπλάσια ὄχι μόνον στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως, ἀλλὰ καὶ στὰ πεζοδρόμια κατὰ μῆκος τῆς Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας, ἀπὸ Ἀμπελοκήπους μέχρι καὶ Πατησίων καὶ στὸ Ἐθνικὸ Μουσεῖο καὶ στὴν ὁδὸ Μαυροματαίων καὶ τὴν πλατεία Αἰγύπτου, μέχρι καὶ Πατησίων καὶ ἀργότερα ἀλλοῦ. Αὐτὰ τὰ ἀλσύλλια δὲν θὰ ἀποθανατίζουν τὸ ὄνομά μας ἢ συγγενῶν μας, ὡς εἴθισται νὰ κάνουν. Οἱ ἐν λόγῳ πνεύμονες πρασίνου θὰ παραμένουν 20 ὧρες τὸ 24ωρον ἐλεύθεροι γιὰ τὸ κοινὸ δωρεάν.

 

β) ΔΩΡΕΑΝ ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Συμβατικῶς, ἐπίσης, νὰ εἶναι δωρεὰν οἱ ἐπισκέψεις καὶ οἱ χρήσεις τῶν παιδικῶν χαρῶν, ἀθλοπαιδιῶν καὶ οἱ ἐπισκέψεις σὲ ἐνυδρεῖα  μὲ ψάρια, χῆνες καὶ λοιπά, σὲ ζωολογικοὺς κήπους, σὲ αἴθουσες γιὰ ὅλες τὶς χρήσεις (ὁμιλίες, σεμινάρια, ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις συλλόγων κλπ) καὶ στοὺς ὑπαίθριους χώρους ἀπὸ τὴν Ἀνοιξι μέχρι καὶ τὸ Φθινόπωρον νὰ λαμβάνουν χώρα συναυλίες κάι ἐκπολιτιστικὲς συναθροίσεις δωρεάν.

γ) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συμβατικῶς ἀναλαμβάνουμε νὰ ἀξιοιποιήσουμε τὰ νερὰ τοῦ πηγαδιοῦ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, τοῦ Ἰλισσοῦ, τοῦ Ἠριδανοῦ καὶ ἐπὶ μέρους ἄλλων ἑπτακοσίων ποταμῶν, παραποτάμων, ρυακῶν, πηγῶν ποὺ ἔθαψαν κακοῦργοι ἰθύνοντες κάτω ἀπὸ τὰ μπάζα πολυκατοικιῶν, ὁδῶν καὶ πλατειῶν καὶ χύνονται στὴν θάλασσα.

Ἡ Ἀθήνα εἶναι ἡ μόνη πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης, ποὺ δὲν διαθέτει ποταμούς, λίμνες καὶ πηγὲς (ἴδετε Φωτεινὴ Γραμμή, τεῦχος 66 (http://www.fotgrammi.gr/index.php/vivliothiki/1071—-66—-2016).

 

7.Εἶναι μέγιστον αἶσχος γιὰ τὸ τεράστιο τερατούργημα καὶ ἔγκλημα νὰ προβάλλουν συνεχῶς καὶ πανηγυρικῶς τὴν πεζοδρόμησι τῆς  Λεωφόρου Πανεπιστημίου χωρὶς ἐναλλακτικὲς λύσεις, ποῦ θὰ διοχετεύωνται 24 ὧρες τὸ 24ωρον, οἱ «ποταμοί» τῶν ὀχημάτων ἀπὸ νότον πρὸς βορειοδυτικά. Ἄπειρες φορὲς δημοσιογράφοι νὰ προβάλλουν συνεχῶς καὶ νὰ ἐπαινοῦν μία τέτοια ἰδέα ἀλλὰ τὸ μεγαλόπνοο σχέδιο τοῦ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ νὰ περιφρονεῖται, νὰ λασπολογεῖται καὶ νὰ κατασυκοφανεῖται ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν Πολιτεία, ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ τὴν πνευματικὴ ἡγεσία, ἡ ὁποία, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἀναρριχᾶται, ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας,  ἀλλὰ διὰ τῆς φαυλοκρατίας καὶ τῆς ἀναξιοπρέπειας.

 

8.Τὰ μεγάλα ἐλαττώματά μας εἶναι ὅτι καὶ τὴν τελευταία δεκάρα ὁ δωρητὴς τὴν ἔχει ἀποκτήσει μὲ ἀπερίγραπτες ψυχικὲς καὶ σωματικὲς ἀλγηδόνες καὶ στερήσεις μιᾶς ζωῆς ὁλόκληρης καὶ πασχίζει καὶ ἡ τελευταία δεκάρα νὰ μὴ κατασπαταλᾶται ἀλλὰ μὲ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτο διαφάνεια νὰ διατίθεται γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ – γιὰ ἀνακούφισι ἀναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ὄχι νὰ τὴν νοσφίζωνται «τρωκτικά» τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἐξασφαλίγουν καὶ τὰ τετρασέγγονα των.

Ἰδοὺ γιὰ ποῖο λόγο κατασυκοφαντοῦνται καὶ σαμποτάρονται τὰ ἔργα τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν. Ἐὰν τοὺς ἔδιδα τὰ χρήματα τοῦ μόχθου τοῦ βίου μου καὶ προπαντὸς δὲν εἶχα πρωτότυπες ἰδέες (ἀκόμη καὶ τὰ χρήματα τοῦ παγκαριοῦ νὰ τὰ διαχειρίζεται ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, τριῶν (3) Συνοδικῶν ἀπὸ τὶς παλαιὲς χῶρες καὶ τριῶν (3) Συνοδικῶν ἀπὸ τὶς νέες χῶρες καὶ μὲ προσωπικότητες μὲ ἀκραιφνῶς Ὀρθόδοξες καὶ Ἐθνικὲς ἰδέες καὶ ἀρχὲς μὲ ἄριστη ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία καὶ μία Δεκαμελὴς Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ νὰπαρίσταται κατὰ τὴν καταμέτρησι τῶν χρημάτων καὶ νὰ ἐλέγχῃ αὐστηρότατα τὰ ἔσοδα κὶ ἔξοδα εἰς βιντεοσκοπούμενη αἴθουσα.

9.Πνευματικῶς τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ ὑπάγεται στὴ πνευματικὴ δικαιοδοσία τῆς Συνοδικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἄν ὅμως συνεχίσῃ ἡ Διοίκησι τῆς Ἐκκλησίας νὰ σαμποτάρῃ, τότε νὰ εἴμεθα σὲ ἕνα ἄλλο Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο εἰς αἰώνιο καταισχύνη καὶ ἐντροπὴ ὅλων τῶν σαμποτὲρ ἐπὶ μία δεκαετία.

 

10. Τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους  θὰ ἀνήκῃ νομικὰ εἰς τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν. Στοὺς λογαριασμοὺς τοῦ Ἱδρύματος καθὼς καὶ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ ὑπάρχουν λιμνάζοντα ποσά. Τὸ Ἵδρυμα θὰ εἶναι πάντοτε χρεωμένον στοὺς προμηθευτὲς καὶ τοὺς  ἐργολάβους, οἱ ὁποῖοι θὰ πληρώνωνται ἀναλόγως μὲ τὶς εἰσροὲς στὸ παγκάριον καὶ ἄλλες δωρεές.

11.Ἐὰν ὁ βαρύτατα φορολογούμενος ἑλληνικὸς λαὸς δεῖ ἔργο καὶ δὲν νοσφίζονται τὰ ποσὰ ἀπὸ «ἡμετέρους»  Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, τότε θὰ συνεισφέρῃ, ὁπότε τὸ Ἵδρυμα θὰ προβαίνῃ περαιτέρω σὲ ἀξιοποιήσεις τοῦ ἱεροῦ χρήματος μέχρι καὶ τὴν τελευταία δεκάρα διά :

α)συντήρησι τοῦ μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸν καὶ τῶν προσκτισμάτων του.

 

β)  ἀναστήλωσιν ἱστορικῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἱερῶν Μονῶν.

 

γ)  ἐξοπλισμὸ σχολείων καὶ συσσίτια ἀπόρων μαθητῶν καὶ φοιτητῶν.

 

δ)   πραγματοποίησι πρότυπου  ἀλσυλίου, ποὺ δὲν θὰ ὀνομάζεται «Ἀναγνωστοπούλειον», ἀλλά «ἐπίγειος Ἐδέμ».

Τὸ μνημεῖο αὐτὸς θὰ ἀνήκῃ εἰς τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος, τὴν παγκόσμιον Ὀρθοδοξία καὶ τοὺς Πανέλληνες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.

12.Ἐὰν οἱ γνωστοί μας, φίλοι καὶ συνεργάτες γίνουν πάλιν ἀφωνότεροι ἰχθύος, εὐλπιστοῦμε νὰ εὑρεθοῦν προσωπικότητες μὲ ὀρθόδοξες ἰδέες καὶ ἐθνικὲς ἀρχὲς γιὰ νὰ σπεύσουν πρὸς πᾶσα κατεύθυνσι, ὄχι μόνον, εἰς τὴν Περιφερειάρχη κ. Εἰρήνη Δούρου, ἀλλὰ καὶ πρὸς πᾶσα κατεύθυνσνι (ὄχι μόνον εἰς τὴν Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλα τὰ ΜΜΕ) καὶ νὰ διαμαρτυρηθοῦν ἐντονώτατα γιὰ τὸ ἀνουσιούργημα, ποὺ σαμποτάρεται τὸ κολοσσιαῖο μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ εὐγνωμοσύνης εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτήρα Χριστό, ποὺ κατὰ τὸν «Ἅγιον Μεσογαίας» (16.2.2015) : «…Δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ μεγαλύτερο, ὡραιότερο καὶ σημαντικότερο ὅραμα γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἑλληνες καὶ πιστοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔθνους», μάλιστα ἐν ὄψει καὶ τῆς ἐπικειμένης ἐπετείου τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας. Ταυτόχρονα, ὅμως, δὲν ὑπάρχει καὶ μεγαλύτερο σκάνδαλο άπὸ τὴν μὴ πραγμάτωσί του».


13.Εὐελπιστοῦμε αὐτὴ τὴ φορὰ, χιλιάδες ἔγγραφες διαμαρτυρίες νὰ σταλοῦν παντοῦ.

Ἡ 25 Μαρτίου 2021  ἤγγικεν καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ συνεχίζει νὰ διερωτᾶται :

Τί σόι ἑορτασμοὺς θὰ κάνουμε, ἐὰν δὲν σπεύσουμε νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίαςτὸ ὁποῖο θὰ συμβάλλη ἀφαντάστως γιὰ τὴν τόνωσι καὶ ἀναγέννησι τοῦ κατατρωθέντος ἠθικοῦ κάι ἐθνικοῦ φρονημάτος τῶν Ἑλλήνων.

14.Ἐὰν ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας καὶ παρακαλέσουμε  τὸν Κύριο νὰ μᾶς γλυτώσῃ ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου, ποὺ μᾶς ὁδήγησαν οἱ ντόπιες καὶ διεθνεῖς σκοτεινὲς δυνάμεις, τότε μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὄχι μόνον, θὰ λυτρωθοῦμε ἀλλὰ καὶ θὰ μεγαλουργήσουμε καὶ  θὰ πάρουμε καὶ τὴν Πόλι καὶ τὴν Ἁγιὰ Σοφίαὅπως ἔχουν προφητεύσει ὁ μέγιστος Ἐθνομάρτυς καὶ  Ἁγιομάρτυς Κοσμὰς ὁ Αἰτωλὸς  καὶ πληθώρα ἄλλων προορατικῶν Ἐνθομαρτύρων καὶ Ἱερομαρτύρων καθὼς καὶ προσφάτων Ὁσίων ὡς π.χ. ὁ Ἅγιος Παϊσίου (12 Ἰουλίου) καὶ λοιποὶ ὅσιοι Γέροντες.

Κάθε φορὰ ποὺ  οἱ Ἕλληνες ὁμονοοῦσαν μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἔκαναν θαύματα. Ὅταν εἴχαμε διαιρέσεις καὶ διχόνοιες, τότε ἐπήρχετο μεγάλη συμφορά.

Παρακαλοῦμε διαδόσατέ το παντοῦ.

Ἐν ἀναμονῇ

Φιλικώτατα

Ο ΠΡΟΕΣΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΠΗΓΗ