Ξέρεις τί εἶναι νά περπατᾷς ἐπάνω ἀπό τό μεγαλύτερο πετρελαϊκό ἀπόθεμα τοῦ πλανήτου κι ἀντί νά τό ἔχῃς στά χέρια σου, νά κάνῃς τά ντῆλ σου μέ τούς Ἀμερικανούς, ἐσύ νά τό δίδῃς τζᾶμπα -μεῖον τὸ «κάτι τίς» σου,- κι αὐτοί νά σέ ἀνακηρύξουν ἰσόβιο Πρόεδρο, νά ἱδρύσῃ κι ἕνα Ἵδρυμα Ἐσκομπὰρ –λέμε τώρα,- στὴν Νέα Ὑόρκη, καί νά φωτογραφίζεσαι μέ τούς προέδρους τῶν ΗΠΑ, τούς ἀστέρες τοῦ Χόλλυγουντ καί τήν οἰκογένεια Ῥοκφέλερ, ἀντί λοιπόν γιά ὅλα αὐτά τά μεγαλεῖα, νά τό ἔχουν οἱ Τσαβίστας καί νά κάνουν μέ αὐτό κοινωνική πολιτική;
Γυρίζει τὸ μάτι σου, κανονικά! «Μέ τά λεφτά μου θά κάνῃς, ῥέ Μαδοῦρο, κοινωνική πολιτική;».
Καὶ ἀποσπάσματα θανάτου θὰ φτιάξῃς, καὶ φωτιὲς θὰ βάλῃς, καὶ τρόφιμα θὰ κρύψῃς…
Δὲν ὑπάρχει ἔγκλημα ποὺ δὲν θὰ κάνῃς, γιὰ νὰ βάλῃς στὸ χέρι 500 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Ἐδῶ ἔχει γυρίσῃ τὸ μάτι τοῦ Κούλη γιὰ νὰ κυβερνήσῃ μίαν χρεωκοπημένη χώρα καὶ νὰ τρώῃ καρπαζιὲς ἀπὸ τοὺς δανειστές!
Τὸ ἴδιο καὶ τῶν πλανοδίων σφουγγοκωλαρίων ποὺ ἔχουν κολλήσῃ ἀπὸ δίπλα του, γιὰ τὰ ὀκτὼ χιλιάρικα τοῦ βουλευτοῦ.
Καί δέν θά γυρίσῃ τό δικό σου γιά τόν μεγαλύτερο θησαυρό στήν Γῆ;

Χ.Χ.

εἰκόνα

ΠΗΓΗ