Ἐνῶ τὸ τρυπάνι τῆς Total βυθίζεται στὰ νερὰ τῆς Μεσογείου, συμπτωματικὰ (ἤ μήπως ὄχι;) εἴχαμε τὸν μεγάλο σεισμὸ μὲ θύματα στὴν Κῶ, γιὰ νὰ μᾶς ὑπενθυμίσῃ ὅτι ἡ ἐξόρυξις τῶν ὑδρογονανθράκων, ἀσχέτως τοῦ ἐὰν τὸ ἀρνοῦνται οἱ μεγάλες πετρελαϊκὲς ἑταιρεῖες, συνδέεται ἄμεσα μὲ τὴν αὔξηση τῆς σεισμικότητος μίας περιοχῆς.

Ὅπως ἀπεδείχθη ὅμως στὴν Ὀλλανδία, ὅπου οἱ γεωτρήσεις γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ φυσικοῦ ἀερίου ἔχουν ὁδηγήσῃ σὲ σεισμικὲς δονήσεις καὶ ζημίες, σὲ πολλὲς κατοικίες, συνδέονται πράγματι οἱ γεωτρήσεις μὲ τοὺς σεισμούς.
Αὐτὸ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα χιλιάδες Ὁλλανδοὶ πολίτες νὰ ἔχουν προσφύγῃ στὴν Δικαιοσύνη ἐναντίον τῶν ἑταιρειῶν ἐκμεταλλεύσεως φυσικοῦ ἀερίου, ἀξιώνοντς ἀποζημιώσεις ὕψους ἑκατοντάδων ἢ ἀκόμη καὶ χιλιάδων εὐρῶ, γιὰ ζημίες ποὺ ὑπέστησαν οἱ κατοικίες τους.

 

Παραλλήλως ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τῆς Ὁλλανδίας ἔδωσε ἐντολὴ γιὰ τὴν διενέργεια ἔνδεκα (11) διαφορετικῶν, ἀνεξαρτήτων μεταξύ τους, ἐρευνῶν, γύρω ἀπὸ τὴν σχέση τῶν ἐργασιῶν ἐξορύξεως μὲ τοὺς σεισμοὺς μετρίου μεγέθους, πρὸ κειμένου νὰ διαπιστωθῇ τὸ τὶ εἴδους μέτρα πρέπει νὰ ληφθοῦν γιὰ τὴν προστασία τῶν κατοίκων καὶ τῶν περιουσιῶν τους.

Φυσικὰ ὅλα αὐτὰ δὲν σημαίνουν πὼς πρέπει κάποιος νὰ εἶναι ἀντίθετος μὲ τὴν ἐκμετάλλευση τοῦ φυσικοῦ πλούτου τῆς Ἑλλάδος. Ἀλλὰ σημαίνουν ὅλα αὐτὰ πὼς ἡ ἐκμετάλλευσις αὐτὴ πρέπει νὰ γίνῃ σωστὰ καὶ ὄχι ὅπως-ὅπως.
Εἰδικῶς μάλιστα στὴν Ἑλλάδα, ποὺ ἀποτελεῖ, ὡς γνωστόν, μία ἀπὸ τὶς πλέον σεισμικὰ ἐνεργὲς περιοχὲς τοῦ πλανήτου μας.
Μία χώρα ποὺ ἐπὶ πλέον τὸ βασικό της «προϊόν» εἶναι ὁ τουρισμός.

Θεοφανάκης Στέφανος

ΠΗΓΗ