Αρχική Απόψεις Ὁ «ΑΝΘΥΠΑΤΟΣ» κ. Πάϊατ

Ὁ «ΑΝΘΥΠΑΤΟΣ» κ. Πάϊατ

Μέ στόχο νά ἐξουδετερώσει τή ρωσική ἐπιρροή σέ Ἑλλάδα καί Βαλκάνια  δραστηριοποιεῖται στήν Ἑλλάδα

Ὁ «ΑΝΘΥΠΑΤΟΣ» κ. Πάϊατ

Ὁ Πάιατ εἶναι ἀπολύτως στρατευμένος στὴν πολιτικὴ ἐξουδετέρωσης τῆς ρωσικῆς ἐπιρροῆς στὰ Βαλκάνια. Ο ἴδιος ἀπέδειξε τὸν ἐν λόγω προσανατολισμό του στὴν «εἰδικὴ ἀποστολὴ» ποὺ εἶχε στὴν Οὐκρανία. Μία συγκεκριμένη ἀποστολή, ἡ ὁποία εἶχε κεντρικὸ στόχο νὰ ἀποσπάσει τὴν χώρα αὐτὴ ἀπὸ τὴ σφαίρα ἐπιρροῆς τῆς Ρωσίας καὶ νὰ τὴν προσδέσει στὸ ἅρμα τῶν ΗΠΑ.

-Ἡ πραγματικότητα ὅτι ἡ Σιωνο-Νέα Τάξη Πραγμάτων, ἔχει 3 κεντρικοὺς στόχους ὅσο καὶ μισητοὺς ἐχθρούς: Πρῶτον, τὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, δεύτερον τὸ καθαγιασμένο Ἅγιον Ὄρος καί, τρίτον, τὸν Ὀρθόδοξο πρόεδρο κ. Πούτιν.

Γράφει ὁ Ἠλίας Δ. Καλλιώρας, PhD

Συγγραφέας, Καθηγητὴς

πρώην βουλευτὴς Φθιώτιδας

Κανεὶς δὲν ἔχει χαρακτηρίσει, μέχρι σήμερα καὶ δημοσίως, ὡς «ἀνθύπατο» τὸν σημερινὸ πρέσβη τῶν ΗΠΑ, τὸν κ. Πάιατ. Σᾶς φέρνω στὸ νοῦ σας ὅτι, τὸ 1998, ὁ τότε πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ἀπ. Κακλαμάνης εἶχε ἀποκαλέσει τὸν τότε πρέσβη, κ. Νίκολας Μπερνς, ὡς «ἀνθύπατο». Προσέτι δέ, δὲν ἀποτελεῖ ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε ὅτι ὁ κ. Τζέφρι Πάιατ ἔχει ἀποδειχθεῖ ὁ πιὸ παρεμβατικὸς πρεσβευτὴς τῶν ΗΠΑ μέχρι σήμερα στὸν τόπο μας.

Ὅπως καὶ ὁ κ. Μπέρνς, ἔτσι καὶ ὁ κ. Πάιατ εἶναι, σχεδόν, πανταχοῦ παρών. Ὁρατός, ἠχηρός, ἀκούραστος καὶ ἄκρως παρεμβατικός. Εἴτε πρόκειται γιὰ συμμετοχὴ σὲ ποδηλατάδα, εἴτε γιὰ δημόσιες δηλώσεις ἐπὶ θερμῶν ζητημάτων, εἴτε γιὰ δημόσιες ἐμφανίσεις σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλληνικὴ ἐπικράτεια, εἴτε γιὰ διπλωματικὰ ταξίδια σὲ γειτονικὲς πρωτεύουσες εἴτε γιὰ συζητήσεις μὲ τὸν ΥΕΘΑ κ. Καμμένο γιὰ τὶς πρόσφατες φωτιὲς στὴ Ραφήνα, τὸ Μάτι, κλπ., ὁ σημερινὸς κ. Πρέσβης τῶν ΗΠΑ βρίσκεται παντοῦ. Ἤδη ὁ ἴδιος ἔχει φτιάξει ἕνα πάρα πολὺ ἰσχυρὸ προφίλ, ὡς ἕνας πολὺ ἔμπειρος καὶ ἱκανὸς διπλωμάτης.

Ἦρθε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ τὸ Κίεβο. Ὡς «προστατευόμενος» τῆς ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Βικτόρια Νούλαντ, ὁ κ. Πρέσβης ἔφτασε στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ τοποθετηθεῖ καὶ νὰ ἐργασθεῖ ὡς ἡ αἰχμὴ τῆς ἀντιρωσικῆς ἢ τῆς ἀντὶ-Πουτινικῆς ἀνασχετικῆς πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ. Ὡς ὁ ἄνθρωπος, δηλαδή, ποὺ θὰ τὰ βάλει καὶ θὰ ἐργασθεῖ «ἀνοιχτὰ» κατὰ τοῦ ἴδιου Κρεμλίνου.

Στὰ πιὸ δύσκολα χρόνια τῆς Ἑλλάδας καὶ στοὺς καιροὺς πρὶν τὰ ἐπερχόμενα γεγονότα καὶ τὸν Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ὁ κ. Τζέφρι Πάιατ ἀποδεικνύεται ὡς ἕνας ὑπὲρ-δραστήριος πρέσβης ὅσο καὶ ἕνας ὑψηλῆς πολιτικῆς νοημοσύνης διπλωμάτης. Ὁ 54-χρόνος Πάιατ, στὴ μέχρι σήμερα διπλωματική του καριέρα στὴν Ἑλληνικὴ πρωτεύουσα, ἔχει ἀναμιχθεῖ καὶ κάνει ἤδη πάρα πολλά, σὲ διαφορετικὰ ἐπίπεδα, ὅσο καὶ μὲ πολλοὺς καὶ ἀσυνήθιστους διπλωματικοὺς τρόπους καὶ ἐνέργειες. Ἔχει ἀναλάβει διπλωματικὲς πρωτοβουλίες ποὺ πολλοὶ προκάτοχοί του, μᾶλλον, δὲν θὰ τὶς εἶχαν κἄν σκεφτεῖ.

Ἀπὸ τὸ καλοκαίρι τοῦ 2016, ὅταν ἀνέλαβε καθήκοντα στὴν Ἀθήνα, μέχρι σήμερα, ἔχει ἀλλάξει ἄρδην καὶ δραματικὰ ἡ ἑλληνοαμερικανικὴ ἀτζέντα. Καὶ ἔχει ἐνισχυθεῖ γιγαντιαία ὁ ἀμερικανικὸς ρόλος καὶ παρέμβαση στὰ ἐσωτερικὰ θέματα τῆς Ἑλλάδος. Καὶ ποὺ δὲν τὸν βρίσκεις τὸν κ. Πάιατ; Ἀπὸ τὴν Ἀλεξανδρούπολη  μέχρι τὴ Σύρο καὶ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα μέχρι καὶ τὴν Ἄγκυρα, κάνοντας: ὁμιλίες μὲ πολλαπλὲς ἐπιδιώξεις, στοχευμένες πολιτικὲς παρεμβάσεις, πολλὲς σημειολογικὲς ἐπισκέψεις, συναντήσεις μὲ θεσμοὺς καὶ πρόσωπα ἀπὸ ὅλο τὸ πολιτικὸ φάσμα, παρέα τοὺς δημάρχους, συναντήσεις μὲ περιφερειάρχες, διαβουλεύσεις μὲ ἐκπροσώπους φορέων, κλπ.

Καί, ἐπίσης: Ἀπὸ τὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ καὶ τὸν ΟΛΠ στὴ Ρόδο, γιὰ συναντήσεις μὲ τοπικοὺς φορεῖς γιὰ νὰ καλλιεργηθεῖ τὸ ἔδαφος γιὰ ἀμερικανικὲς ἐπενδύσεις στὸ νησί, στὸ 1ο Συνέδριο Πετρελαίου καὶ Φυσικοῦ Ἀερίου στὴν Ἀλεξανδρούπολη, στὴ συνέχεια. Ὅπως λέει ὁ ἴδιος: «Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες θὰ συνεχίσουν νὰ συνεργάζονται μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ καὶ ὅλους τούς Εὐρωπαίους συμμάχους καὶ ἑταίρους μας γιὰ νὰ προωθήσουν τὴν εὐρωπαϊκὴ ἐνεργειακὴ ἀσφάλεια. Καὶ μπορῶ νὰ πῶ κατηγορηματικὰ ὅτι πρόκειται γιὰ ἕναν τομέα ὅπου ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἕνα μεγάλο ἀνταγωνιστικὸ πλεονέκτημα».

Ὁ ἴδιος ἐνεπλάκη πολλὲς φορὲς στὸ καυτὸ θέμα τῶν δύο Ἑλλήνων στρατιωτικῶν, ποὺ εἶναι προφυλακισμένοι στὴν Ἀδριανούπολη, ἐνῶ ἔχει μεταβεῖ ἀρκετὲς φορὲς στὸ ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας γιὰ σχετικὲς διαβουλεύσεις καὶ συζητήσεις. Σύμφωνα δὲ μὲ κάποιες πηγές, χάρη στὸν ἴδιο εἶχε ἀποφευχθεῖ, τὸν χειμώνα τοῦ 2017, θερμὸ ἐπεισόδιο μὲ τοὺς Τούρκους στὸ Αἰγαῖο.

Καὶ ἐπειδὴ ὅλα τὰ διεθνικὰ πράγματα πρέπει νὰ γίνουν τὴν συγκεκριμένη ὥρα, μὲ τὴν προκαθορισθεῖσα ἀλληλουχία καὶ σύμφωνα μὲ τὰ λεπτομερέστατα σχέδια τῶν Ἑβραῖο-Σιωνιστῶν, ὁ ἴδιος «ἐνεργοποίησε» τὸν ἀμερικανικὸ παράγοντα στὴ γείτονα χώρα, μὲ ἀποτέλεσμα, ἄμεσα σχεδόν, νὰ ἀποκλιμακωθεῖ μία σχεδὸν …βέβαιη κρίση. Φαίνεται ὅτι δὲν εἶχε ἔρθει ἀκόμη ἡ μεγάλη, ἡ ἀναμενόμενη καὶ βεβαία «ὥρα τῆς σύγκρουσης». Ὡστόσο, ἡ Σιωνο-στημένη συγκρουσιακὴ συνέχεια μεταξὺ Ἑλλάδας-Τουρκίας, θὰ βρεθεῖ στὸ μάτι τοῦ ἐπερχόμενου κυκλώνα, διαμέσου τῶν πολεμικῶν κινήσεων τῶν ἀνατολικῶν γειτόνων μας.

Ὁ κ. Πάιατ εἶναι ὑπέρμετρα ἐνεργὸς στὸ θερμὸ μέτωπο τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ πρόσφατη δήλωσή του ὅτι Ἑλλάδα καὶ ΗΠΑ ἔχουν τὸ ἴδιο συμφέρον ἔναντι τῆς Τουρκίας. Πολιτικὸ-διπλωματικὴ γραμμή, ποὺ φαίνεται νὰ ἀκολουθεῖ ὁ ἴδιος καὶ στὸ παρασκήνιο. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅμως, οὔτε στιγμή, ὅτι ἡ ἡγεσία τῶν ΗΠΑ εἶναι ἀπολύτως δέσμια καὶ πιστὸς ὑπηρέτης τῶν σατανικῶν σχεδίων τῶν διεθνῶν Σιωνιστῶν. Καὶ πρέπει, ὁπωσδήποτε, σὲ αὐτὴν τὴν ἰδιαίτερη χρονικὴ συγκυρία, οἱ ΗΠΑ νὰ φαίνονται, ἐξωτερικά, εἰκονικὰ ἢ ἐπιφανειακά, ὡς ἐξόχως «φιλικὲς» στὶς σχέσεις τους μὲ τὴν Σιωνο-μισητὴ καὶ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα.

Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο ὅτι ὁ κ. πρέσβης ἐπισκέφθηκε τὸ Ἅγιον Ὄρος τὸν Ἀπρίλιο μήνα ποὺ μᾶς πέρασε. Ἂς μὴν μᾶς διαφεύγει, ἐπίσης, τὸ γεγονὸς ἢ ἡ πραγματικότητα ὅτι ἡ Σιωνο-Νέα Τάξη Πραγμάτων, ἔχει 3 κεντρικοὺς στόχους ὅσο καὶ μισητοὺς ἐχθρούς: Πρῶτον, τὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, δεύτερον τὸ καθαγιασμένο Ἅγιον Ὄρος καί, τρίτον, τὸν Ὀρθόδοξο πρόεδρο κ. Πούτιν. «Τὸ Ὄρος Ἄθως εἶναι ἕνα πραγματικὰ πνευματικὸ μέρος», ἔγραψε ὁ κ. Πάιατ. Καὶ δήλωσε ο ἴδιος ἰδιαιτέρως ἐντυπωσιασμένος τόσο ἀπὸ τὴν μεγάλη καὶ λαμπρὴ ἱστορία τῆς Μονῆς Βατοπεδίου οσο, ἐπίσης, καὶ ἀπὸ τὴν καινοτόμο ἔρευνα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς γιὰ τὰ βιολογικὰ καὶ φυτικὰ προϊόντα της.

Πάιατ: Τὸ κόκκινο πανὶ τοῦ Κρεμλίνου

Ὁ κ. Πάιατ, ποὺ ἦταν πρεσβευτὴς τῶν ΗΠΑ στὴν Οὐκρανία ἀπὸ τὸ καλοκαίρι τοῦ 2013 μέχρι τὸ καλοκαίρι τοῦ 2016, εἶναι κόκκινο πανὶ γιὰ τὸ Κρεμλίνο. Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ κ. Πάιατ ἦρθε στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν Οὐκρανία, ὀρθὰ καὶ πολὺ δικαιολογημένα φούντωσε τὰ πολεμικὰ σενάρια, ἐνῶ ἐξίσου δημιούργησε ποικίλους συνειρμοὺς γιὰ τὸ ποιοὶ μπορεῖ νὰ εἶναι, ἐν τέλει, οἱ μελλοντικοὶ σχεδιασμοὶ τῆς Σιωνιστικῆς Οὐάσιγκτον γιὰ τὴν σημερινὴ Συριζο-Ἑλλάδα. Διότι, ἡ τριετὴς θητεία τοῦ κ. Πάιατ, συνέπεσε μὲ μία περίοδο ὅπου ἡ ἐπικράτεια τῆς Οὐκρανίας συρρικνώθηκε, ἡ Μόσχα προσάρτησε τὴν χερσόνησο τῆς Κριμαίας καὶ ἀκολούθησαν πολλὲς ἐμφύλιες συγκρούσεις.

Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2014 ὁ κ. Πάιατ εἶχε ἐγκαλεστεῖ ὀρθῶς καὶ ἐπισήμως, ὅτι εἶχε ἀναρτήσει στὸ Twitter του ψεύτικες φωτογραφίες ἀπὸ στρατιωτικὴ ἄσκηση οὐκρανικῶν καὶ ἀμερικανικῶν δυνάμεων. Ἐνῶ, σὲ ἄλλη περίπτωση, οἱ Ρῶσοι τὸν ἐπέπληξαν καὶ τὸν διέσυραν, ἐπειδὴ ὁ ἴδιος ἀνέβασε φωτογραφία ἑνὸς γερμανικοῦ ἅρματος μάχης ποὺ συμμετεῖχε, δῆθεν, στὰ κοινὰ παίγνια τοῦ οὐκρανικοῦ στρατοῦ μὲ τὸ ΝΑΤΟ, ἂν καὶ στὴν πραγματικότητα ἡ ἐν λόγω εἰκόνα ἦταν ἀπὸ γυμνάσια ποὺ εἶχαν γίνει τὸ 2013.

Ὡς πρεσβευτὴς στὴν Οὐκρανία, ὁ κ. Πάιατ ἔγινε παγκοσμίως διάσημος τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2014. Ὅταν τότε, μυστηριωδῶς, διέρρευσε μία τηλεφωνική του συνομιλία μὲ τὴν τότε βοηθὸ ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ, κ. Βικτόρια Νούλαντ καὶ λίγο πρὶν ξεσπάσουν οἱ μετέπειτα αἱματηρὲς συγκρούσεις στὴν Οὐκρανία. Μετὰ τὴ διαρροὴ τῆς ἐν λόγω τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας, ποὺ τράβηξε τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ΜΜΕ, κυρίως γιὰ τὴ φράση «νὰ πάει νὰ γ***** ἡ ΕΕ», ἦρθαν στὸ φῶς οἱ πραγματικὲς καὶ φρικτὲς λεπτομέρειες τῶν σχεδιασμῶν τοῦ Ἀμερικανικοῦ Στέιτ Ντιπάρτμεντ: ποὺ περιελάμβαναν ἀκόμη καὶ συνεργασίες μὲ ἔνοπλες φασιστικὲς ὁμάδες στὴν Οὐκρανία.

Ὡστόσο, ὅπως ἀπέδειξε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θητείας του στὸ Κίεβο, ὁ κ. Πρέσβης εἶναι φιλομαθής. Ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα πράγματα ποὺ ἔκανε φτάνοντας στὴν Οὐκρανία, ἦταν νὰ μάθει οὐκρανικά. Ὁ κ. Πάιατ γεννήθηκε τὸ ἔτος 1963 καὶ μεγάλωσε στὴ Λὰ Τζόλα τῆς Καλιφόρνιας. Ἔχει μάστερ στὶς Διεθνεῖς Σχέσεις ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Γέιλ καὶ πτυχίο Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο Ἰρβάιν τῆς Καλιφόρνιας.

Τὶς πρῶτες του διαθέσεις τὶς ἔδειξε ἐμμέσως τὸν Μάιο τοῦ 2016, δύο ἡμέρες μετὰ τὴν ἀνακοίνωση ὅτι ἐπελέγη ὡς διάδοχος τοῦ Ντέιβιντ Πὶρς στὴν πρεσβεία τῶν ΗΠΑ στὴν Ἀθήνα. Ὁ κ. Πάιατ ἀνέβασε στὸν λογαριασμό του στὸ Twitter μία φωτογραφία του νὰ κάνει ἀνέμελα ποδήλατο στὸ Κίεβο. Ἔτσι γιὰ τὰ μάτια. Ἀφοῦ ὁ κ. Πάιατ δὲν ἔχει ἐπιλέξει ἕνα δῆθεν χαλαρὸ προφίλ, χωρὶς νὰ παρεμβαίνει, καὶ μάλιστα κάθετα, στὰ ἐσωτερικὰ πολιτικὰ πράγματα τῆς Ἑλλάδας. Ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο συμβαίνει. Αὐτὲς τὶς ἐντολὲς ἔχει καὶ αὐτὲς ἐκτελεῖ.

Μάλιστα δέ, καὶ στὴν Οὐκρανία, ἀκολουθοῦσε ἕνα πρόγραμμα διαρκῶς παρεμβατικό, μὲ συνεχή δημόσια παρουσία, ἰδίως στὰ κοινωνικὰ δίκτυα. Εἶναι ἄκρως ἐνδεικτικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι συγκεκριμένα τὴν Τετάρτη 25 Μαΐου, ὁ κ. Πάιατ ἔκανε 41 «τιτιβίσματα» ἀπὸ τὸν προσωπικό του λογαριασμό: ἀφοῦ, τὴν ἴδια ἡμέρα, οἱ Ρῶσοι ἀπελευθέρωσαν τὴ Νάντια Σαβτσένκο, Οὐκρανὴ πιλότο ποὺ κρατοῦσαν φυλακισμένη γιὰ δύο χρόνια, σὲ ἀντάλλαγμα γιὰ τὴν ἀποφυλάκιση δύο Ρώσων κρατουμένων.

Εἰσέτι, ὁ κ. Πάιατ, μίλησε στὴν ἐκπομπὴ τοῦ ΣΚΑΪ «Ἱστορίες», ἐκφράζοντας δῆθεν τὸν φόβο του γιὰ ἕνα «ἀτύχημα» στὸ Αἰγαῖο μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ Τουρκίας. Καὶ παρὰ τὸ βέβαιο γεγονὸς ὅτι ὁ Ἑλληνο-Τουρκικὸς πόλεμος εἶναι ἤδη Σιωνο-προσχεδιασμένος καὶ θὰ συμβεῖ κατὰ 100 %, ὁ ἴδιος, ἐντούτοις, προειδοποίησε – εἰκονικῶς – ὅτι: «ὅσο ἔχετε αὐτὰ τὰ φονικὰ περίπλοκα στρατιωτικὰ συστήματα ποὺ λειτουργοῦν σὲ κοντινὴ ἀπόσταση τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο ὑπάρχει πάντα φοβερὸς κίνδυνος ἀτυχήματος, τὸ ὁποῖο φυσικὰ θὰ προκαλέσει μεγάλες ἐπιπλοκὲς στὴ σχέση σας».

Τὸ Σιωνιστικὸ Συριζο-πούλημα τοῦ ὀνόματος

Ὅσον ἀφορᾶ, ἐπιπροσθέτως, τὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας τῆς ΠΓΔΜ, ὁ ἴδιος δήλωνε συνεχῶς αἰσιόδοξος, ἐκφράζοντας σταθερὰ τὴ ἀμέριστη στήριξή του στὸν διαμεσολαβητὴ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν κ. Μάθιου Νίμιτς. Ὅπως τόνιζε: «Θὰ κάνουμε τὰ πάντα, ὡς ΗΠΑ, νὰ ὑποστηρίξουμε τὶς προσπάθειες τοῦ Νίμιτς στὶς μέρες καὶ τὶς ἑβδομάδες ποὺ ἔχουμε μπροστά μας».

Γνωρίζοντας ἢ ἐλέγχοντας πλήρως οἱ ΗΠΑ τὰ Χριστομάχα κυβερνητικὰ ἀνδρείκελα τῆς Ἑλλάδας, ἡ τότε συνέντευξη τοῦ Ἀμερικανοῦ πρέσβη στὶς «Ἱστορίες» τοῦ ΣΚΑΙ, ἔδειχνε ξεκάθαρα ὅτι ὁ ἴδιος εἶναι ἄκρως «αἰσιόδοξος» ὅτι Ἑλλάδα καὶ ΠΓΔΜ θὰ φτάσουν σὲ ἕνα κοινὸ καὶ προδοτικὸ ἀποτέλεσμα. Σὲ ἕναν Σιωνο-προσχεδιασμένο ἀνθελληνικὸ ἐπίλογο.

Ὁ Πάιατ εἶναι ὄντως ἕνας ἐξαιρετικὰ δραστήριος καὶ ἱκανὸς «τοποτηρητὴς» τῶν Ἑβραῖο-Σιωνιστικῶν συμφερόντων στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῶν Βαλκανίων. Συχνὰ-πυκνὰ ὁ ἴδιος συγχαίρει καὶ ἐπαινεῖ, δημοσίως, τὴν προδοτικὴ καὶ Χριστοπόλεμη κυβέρνηση, ποὺ ἔχει δῆθεν μετατρέψει τὴν Ἑλλάδα σὲ ἕναν βασικὸ «πυλώνα σταθερότητας στὴν περιοχή». Ποιὸς ἄραγε μπορεῖ νὰ ξεχάσει τὴν συνέντευξη τοῦ ἰδίου, ἡ ὁποία ἔφερε τὸν πρωτοσέλιδο τίτλο: «ΗΠΑ εὐλογοῦν Τσίπρα»;

Ὁ ψυχρὸς καὶ στυγνὸς κ. Πάιατ εἶχε τότε τονίσει: «Ὁ πρωθυπουργὸς ἔχει πλέον μία εὐκαιρία νὰ διαμορφώσει ἕνα νέο ἀφήγημα. Ὑποθέτοντας ὅτι ἡ διαδικασία θὰ προχωρήσει καὶ ἡ ἑπόμενη ἐκταμίευση πραγματοποιηθεῖ, ἡ Ἑλλάδα θὰ πλεύσει σὲ ἤρεμα νερὰ γιὰ περίπου δύο χρόνια». Ο ἴδιος εἶχε, ὁμοίως, τότε ἀναφέρει, λ.χ., καὶ γιὰ τὴν δῆθεν ἔξοδο ἀπὸ τὰ Μνημόνια ἀλλὰ μὲ σκληρὴ ἐποπτεία, τὰ νέα προαπαιτούμενα ὅσο καὶ σὲ κάποια πλεονάσματα μέχρι τὸ 2060.

Ὁ Ἀμερικανὸς πρέσβης συνεχῶς ἀβαντάρει τὸν ἐθνο-πουλημένο καὶ προδοτικὸ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ φράσεις τοῦ τύπου: «Ἐνθαρρυντικὴ πρόοδος γιὰ τὶς ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα!». Σύμφωνα μὲ δηλώσεις τοῦ ἴδιου στὸ ΑΠΕ: «Εἶναι ἐνθαρρυντικὴ γιὰ τὶς ἐπενδύσεις ἡ πρόοδος ποὺ σημειώνεται στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ τὰ σαφῆ μηνύματα ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὴν ὑπόλοιπη κυβέρνηση σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴ σημασία τῶν ἐπενδύσεων καὶ ἰδιαίτερα ἐπενδύσεων ἀπὸ τὶς ΗΠΑ».

Ναί, ἕνα τόσο μεγάλο ὅσο καὶ ἐν ψυχρῶ δούλεμα πέφτει ἢ λαμβάνει χώρα σὲ βάρος ὅλων μας!  Ἔτσι, γιὰ νὰ ποῦμε κάτι τὸ δῆθεν πολὺ σημαντικό, ποὺ δῆθεν ἔκαναν ἢ κατόρθωσαν οἱ ἄθεοι προδότες. Καὶ ἁπλῶς γιὰ τὰ αὐτιὰ ἐκείνων ἢ τῶν ἐν ἀγνοία τελούντων Ἑλλήνων. Καὶ φυσικὰ ὄχι μόνον. Ἀφοῦ, ὁ ἐν ἐξελίξει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος, ποὺ ἤδη ξεκίνησε στὴ Συρία, τὸ ἔτος 2011, θὰ ἐπεκταθεῖ στὴ συνέχεια: πρῶτα στὸ Αἰγαῖο, μετέπειτα μὲ τὴν σφοδρότατη ρωσοτουρκικὴ σύγκρουση, ἀκολούθως μεταξύ τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τοῦ Ἰράν (Εὐφράτης), ἀργότερα γύρω ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ καί, τέλος, πάνω καὶ γύρω ἀπὸ τὴν Θεοφύλακτη Πόλη. Ἀρμαγεδών.

Ὁ Πάιατ εἶναι ἀπολύτως στρατευμένος στὴν πολιτικὴ ἐξουδετέρωσης τῆς ρωσικῆς ἐπιρροῆς στὰ Βαλκάνια. Ο ἴδιος ἀπέδειξε τὸν ἐν λόγω προσανατολισμό του στὴν «εἰδικὴ ἀποστολὴ» ποὺ εἶχε στὴν Οὐκρανία. Μία συγκεκριμένη ἀποστολή, ἡ ὁποία εἶχε κεντρικὸ στόχο νὰ ἀποσπάσει τὴν χώρα αὐτὴ ἀπὸ τὴ σφαίρα ἐπιρροῆς τῆς Ρωσίας καὶ νὰ τὴν προσδέσει στὸ ἅρμα τῶν ΗΠΑ.

Ἡ δῆθεν μεγάλη συνομωσία

Καὶ ἔτσι φτάσαμε, Σιωνο-προσχεδιασμένα καὶ πάλι, καὶ μέχρις ἐδῶ: Νὰ ὁμιλοῦμε, δηλαδή, γιὰ δῆθεν Ρώσους κατασκόπους, γιὰ τὴν προδοσία τῆς Μακεδονίας, ἐμπλέκοντας ἀκόμη καὶ αὐτὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος. Ὅπου, τὰ ἀπολύτως «ἀδέσμευτα» καὶ συστημικὰ ΜΜΕ, σὲ συνεργασία μὲ δῆθεν ἀόρατες δυνάμεις, ἔχουν ἀναλάβει νὰ ἀποπροσανατολίσουν τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ ἐπάνω στὸ θέμα τῆς προδοσίας καὶ τὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας.

Καὶ τί τρόπο βρῆκαν, τελευταίως, τὰ ἀπολύτως ἀνεξάρτητα καὶ ἐλεύθερα Ἑλληνικὰ ΜΜΕ; Παίζουν, ὡς πολὺ σπουδαῖες εἰδήσεις, τὸ δῆθεν θρίλερ τῶν πανίσχυρων Ρώσων ὑπὲρ-κατασκόπων, ποὺ δῆθεν ὅρμησαν στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅσο καὶ στὴν Βόρεια Ἑλλάδα, καὶ ἐξαγοράζουν συνεχῶς συνειδήσεις μητροπολιτῶν, Ἁγιορειτῶν, βουλευτῶν κλπ. Ἔλα Χριστὲ καὶ Κύριε…

Καὶ ὅτι ἀπὸ αὐτὴν τὴν δῆθεν φοβερὴ καὶ ἄκρως ἀνθελληνικὴ συνωμοσία, ποὺ θὰ ἔριχνε τὴν ἰκανότατη Κυβέρνηση καὶ θὰ ἀκύρωνε τὴν τόσο ὠφέλιμη γιὰ τὴν Ἑλλάδα «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν», μᾶς ἔσωσε, καὶ εὐτυχῶς!, ὁ κ. Πάιατ, μαζὶ μὲ τὴν ἀμερικάνικη ἀντικατασκοπεία, σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τὴν δική μας ΕΥΠ. Ναί, σᾶς τὸ «ὑπογράφω», ὅτι ἔτσι εἶναι: τὸ κέντρο τῶν δῆθεν βρώμικων κατασκόπων καὶ τοῦ ρωσικοῦ λόμπι, εἶναι τὸ Ἅγιον Ὄρος… Ἔλεος, Σταυρωτὲς ἢ Σιωνιστές!

Ἐδῶ πρόκειται γιὰ μία μεγάλη ἐπιχείρηση ἀποσταθεροποίησης, ποὺ ἐκδηλώθηκε στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ ξένο παράγοντα. Πρόκειται βεβαίως γιὰ μία ἀπίστευτη γελοιότητα καὶ ἀθλιότητα. Γεγονὸς ἢ συγχορδία Πάιατ-Τσίπρα, ποὺ μετατρέπει σὲ No1 ἐχθρό τῆς χώρας μας τὴν Ὀρθόδοξη Ρωσία. Ἀνακάλυψαν δὲ οἱ «ὑπηρεσίες» καὶ μία μεγάλη «φωλιὰ» κατασκόπων μέσα στὸν μεγαλύτερο κατασκευαστικὸ Ὅμιλο. Τὴν ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Κάνεις στὶς μέρες μας ὁποιαδήποτε δουλειὰ μὲ τὴ Μόσχα; Εἶσαι πλέον ἐχθρός. Αὐτὸ εἶναι τὸ «μότο» τῶν ἡμερῶν.

Βλέποντας ἢ διαβάζοντας ὅλα αὐτά, τὰ Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα καταγγέλλουν: «Συκοφαντία οἱ κατηγορίες γιὰ παρέμβαση ξένων παραγόντων στὸ Σκοπιανὸ ». Ἀνάμεσα στ’ ἄλλα, γράφουν: «Τὰ 22 Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης διαμαρτύρονται ἐντόνως γιὰ τὴν προσπάθεια ἀπόδοσης τῆς ὀργῆς καὶ τῆς ἀγανάκτησης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ τὴν κατάπτυστη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, σὲ παρέμβαση ξένων παραγόντων.

Ἡ ἀήθης προσπάθεια τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς συμφωνίας νὰ παρουσιάσουν, μέσω τῶν ΜΜΕ, ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα, καὶ ἰδίως ἱεράρχες τῆς Μακεδονίας, ὡς ἐνεργούμενα τῆς ρωσικῆς διπλωματίας, προσβάλλει τὴν νοημοσύνη τοῦ λαοῦ μας καὶ διαστρεβλώνει τὴν πραγματικότητα, καθὼς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πρωτοστάτησε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή, ἀπὸ τὸ 1991, στὶς διαμαρτυρίες γιὰ τὴν κλοπὴ τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας. Στὸν ἀγώνα ἐκεῖνον μάλιστα ἔδωσαν τὸ “παρών” καὶ οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς ἱεράρχες, ὡς ἀρχιμανδρίτες τότε, στὶς Μητροπόλεις τους».

Τέλος, μὲ τὸν σαρκαστικὸ τίτλο «Ἀμερικανικὴ “Διπλωματία”», ὁ κ. John Laughland, τοῦ διαδικτυακοῦ Zero Hedge, ἀναδημοσιεύει, ἀπὸ τὸ ρωσικὸ τηλεοπτικὸ Δίκτυο Russia Today, κάποια σχόλια ἀφιερωμένα στὶς ἐπιδόσεις  τοῦ κ. Πάιατ. Καὶ εἰδικότερα γιὰ τὴν ἄνωθεν Σιωνο-ἐπιβολὴ τῆς συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ μέ τὰ Σκόπια. Συνεργάτης τοῦ ἐν λόγω ρωσικοῦ καναλιοῦ, χαρακτηρίζει σκωπτικῶς αὐτὴ τὴν συμφωνία ὡς «νίκη τῆς Ἑλλάδος»: φράση ποὺ λέγεται ἢ παρεμβάλλεται ὄχι ὡς τιμητικὸ παράσημο πρὸς τοὺς κ.κ. Τσίπρα-Κοτζιά, ἀλλὰ ὡς μία ὡρολογιακὴ βόμβα κατὰ τῶν δύο πρωθυπουργῶν ὅσο καὶ κατὰ τῆς γενικότερης κατάστασης στὰ Βαλκάνια καὶ ὄχι μόνον. Βαρύτατη κατάσταση ἢ καταιγίδα ποὺ ἤδη πλησίασε…

Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Δημοσκόπηση Metron Analysis – Κυριαρχία ΝΔ, αλλά με προβλήματα – Αδύναμος ο ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλη άνοδος ΚΙΝΑΛ

Επιβεβαιώνει την ανατροπή του πολιτικού σκηνικού, με τη δημιουργία ενός τρίτου, ισχυρού πόλου, αυτού του Κινήματος Αλλαγής – ΠΑΣΟΚ, η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis. Η έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε από τον Στράτο Φαναρά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega με τη Ράνια Τζίμα, δείχνει ότι η αλλαγή ηγεσίας στο ΚΙΝΑΛ, με την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη, ενισχύει σημαντικά τα ποσοστά του κόμματος και προκαλεί ανησυχία στον δικομματισμό και συναγερμό στα επιτελεία ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Η διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση αλλά και ο φόβος των πολι

Μητσοτάκης σε διπλωμάτες: Η εποχή της εσωστρέφειας και της μιζέριας, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί – Διπλό μήνυμα στην Τουρκία

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε σήμερα, για πρώτη φορά, μέσω τηλεδιάσκεψης, στους επικεφαλής των Πρεσβειών και των Μονίμων Αντιπροσωπειών της Ελλάδας στο εξωτερικό, συνομίλησε μαζί τους και άκουσε την οπτική...

Νέες προκλήσεις και απειλές Τσαβούσογλου κατά Ελλάδας και Κύπρου – «Στηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις»

Κατηγορίες κατά της Ελλάδας και της Κύπρου περί στήριξης τρομοκρατικών οργανώσεων εκτόξευσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, απειλώντας πως όποιος παίζει με αυτά τα θέματα, μπορεί να πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα. Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας κατηγόρησε την Κυπριακή Δημοκρατία, επικαλούμενος πληροφορίες από τουρκικά μέσα, ότι έδωσε άδεια προκειμένου να λειτουργήσει γραφείο των Κούρδων της βόρειας Συρίας. Η Άγκυρα θεωρεί ότι συνδέονται

ΟΑΕΔ: Στα 1.109.366 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Δεκέμβριο

Σε 1.109.366 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων τον Δεκέμβριο του 2021 έναντι 1.091.618 ατόμων τον Νοέμβριο του 2021 (ποσοστιαία μεταβολή +1,63%) και έναντι 1.181.296 ατόμων τον Δεκέμβριο του 2020 (ποσοστιαία μεταβολή -6,09%), σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ. Από αυτά 579.400 (ποσοστό 52,67%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 520.699 (ποσοστό 47,33%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 400.

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!