Αρχική Απόψεις Ἡ «μεγάλη ἐπανεκκίνησις» εἶναι «ξαναζεσταμένος» κομμουνισμός

Ἡ «μεγάλη ἐπανεκκίνησις» εἶναι «ξαναζεσταμένος» κομμουνισμός

Ὅπως ἀκριβῶς οἱ παλαιοί κομμουνιστές τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως,ἔτσι καί οἱ σημερινοί παγκόσμιοι κομμουνστές σύντροφοί τους,ἐν ἔτει 2020,εἶναι τέλειοι στό ψέμα καί στό νά διεγείρουν τίς λαϊκές μάζες αἰτιολογοῦντες τά μέσα πού χρησιμοποιοῦν γι᾿αὐτό,ὡς δῆθεν ἐξυπηρετοῦντες ἕναν εὐγενή σκοπό !

«Οἱ παπποῦδες μου,ὅπως καί οἱ γονεῖς μου,δέν εἶχαν τίποτε,ζοῦσαν σέ πολύ μικρά διαμερίσματα ἤ στρατῶνες πού τούς παρεῖχε ἡ κομμουνιστική κυβέρνησις,τίς περισσότερες φορές μαζύ μέ ἐντελῶς ἀγνώστους διότι ἔτσι εἶχε ἀποφασίσει ἡ κυβέρνησις…»

«Ὁ κομμουνισμός καί ὁ ὑπέρ-καπιταλισμόςεἶναι οἱ δύο ὅψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος.Ἐπεί δή,ἄν δέν ἔχετε τίποτε κάποιος θά ἔχει τά πάντα »
Ἀπό τόν Ἀλέξανδρο
(henrymakow.com)

Ὅταν ἤμουν 7 χρονῶν,τό νοσηρό,διεφθαρμένο καί προβληματικό κράτος τῆς ΕΣΣΔ τελικῶς κατέρρευσε.Γιά ἐμᾶς,τούς πολίτες τῶν σοβιετικῶν σοσιαλδημοκρατιῶν ἦταν μία ἐποχή ἀβεβαιότητος,ἀναταραχῆς καί χάους.Ἀλλά ταυτοχρόνως ἦταν μία ἐποχή Μεγάλης Ἐλπίδας.Ἐλπίδα ὅτι ἡ ἄθλια,ψευδεπίγραφη κομμουνιστική ἀτζέντα τελικῶς ἐξαφανίστηκε ἀπό τήν παγκόσμια πολιτική σκηνή,γιά πάντα. Λίγα γνωρίζαμε τότε ὅτι 19 χρόνια μετά τό κομμουνιστικό τέρας θά ἔπαιρνε τήν ἐκδίκηση του χτυπῶντας σ᾿ὁλόκληρο τόν κόσμο,τίς χῶρες πού ἀγαποῦσαν περισσότερο τήν Ἐλευθερία,σέ πρῶτη φάσιν.Τίς χῶρες πού μᾶς ἐνέπνευσαν ν᾿ἀντισταθοῦμε στούς ἀλῆτες τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος καί τήν παραφροσύνη τους.

Ὅπως ἀκριβῶς οἱ παλαιοί κομμουνιστές τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως,ἔτσι καί οἱ σημερινοί παγκόσμιοι κομμουνστές σύντροφοί τους,ἐν ἔτει 2020,εἶναι τέλειοι στό ψέμα καί στό νά διεγείρουν τίς λαϊκές μάζες αἰτιολογοῦντες τά μέσα πού χρησιμοποιοῦν γι᾿αὐτό,ὡς δῆθεν ἐξυπηρετοῦντες ἕναν εὐγενή σκοπό !

«Ὁ σκοπός ἁγιάζει τά μέσα»,ὑπῆρξε τό κομμουνιστικό μότο ὅλων τῶν ἐποχῶν.

Ἄν καί ἐμεῖς,οἱ πρώην πολίτες τῶν σοβιετικῶν σοσιαλδημοκρατιῶν,περισσότερο συνηθισμένοι σ᾿ἔνα τυραννικό,παράλογο,διεφθαρμένο χωρίς ὅρια ἀπολυταρχικό/ἰδιοκρατικό ( ἐξουσία ἀπό μία ὁμάδα ἡλιθίων) καθεστώς,παρ᾿ὅλα αὐτά,δέν μπορούσαμε νά φανταστοῦμε οὔτε στό χειρότερο ἐφιάλτη μας,πώς σέ χῶρες ὅπως οἱ ΗΠΑ,ὁ Καναδᾶς,τό Ἡνωμένο Βασίλειο οἱ πολίτες τους θά στεροῦνταν,μέ μιᾶς, τά συνταγματικά τους δικαιώματα,ἀπό μή ἐκλεγμένες ἱατρικές ἀρχές πού δίνουν ἀπ᾿εὐθείας ἀναφορά στόν ΠΟΥ καί τόν ΟΗΕ,χωρίς νά μποροῦν νά κάνουν,σχεδόν τίποτε, γι᾿αὐτό.

Μέ τά διεθνῆ ταξίδια σχεδόν ἀνύπαρκτα,ἑκατομμύρια ἐργαζομένων νά λιμοκτονοῦν,τίς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις ν᾿ἀγωνίζονται σέ οἰκονομικό καί οἰκογενειακό ἐπίπεδο νά ἐπιβιώσουν,προβλήματα ψυχικῆς ὑγείας,ἀνεβασμένα ὅρια καταχρήσεως οὐσιῶν,ἀσθενεῖς μέ ἀνίατα νοσήματα καί ἐγκεφαλικά ἐπεισόδια νά πεθαίνουν χωρίς ἱατρική βοήθεια,ἐνῷ ἡ μεγαλο-ἑταιρεία κερδίζει μερικές ντουζίνες δισεκατομμυρίων,τά πράγματα πηγαίνουν ἐπακριβῶς ὅπως θά ἔπρεπε,ΔΙΟΤΙ ἔχουμε,τοὐλάχιστον,ἕνα …ἱό,μ᾿ἕνα γελοῖο 0,5% ποσοστό θνησιμότητος,κάτω ἀπό ἕναν ὑποτιθέμενο ἔλεγχο.

«Ὁ σκοπός ἁγιάζει τά μέσα»,τό θυμᾶστε;

Ὁ Κομμουνισμός δέν ἦταν μία Ῥωσσική ὑπόθεσις,ἀρχικῶς,ἡ πολιτική θεωρία,ἐντέχνως «ξερασμένη»,ἀπό ψευδο-φιλοσόφους,μετά ἀπό ὑπερβολική οἰνοποσία καί περιδρόμιασμα στά ἐλβετικά καί αὐστριακά κάστρα,χρηματοδοτοῦνταν ἀπό τούς παγκόσμιους μεγαλοτραπεζίτες,σήμερα τά ἴδια κέντρα «ξαναταΐζουν» τούς ἀποκρουστικούς ἐπικεφαλής (τῶν κομμουνιστικῶν θεωριῶν).

Μόνον πού σήμερα ὁ κομμουνισμός δέν περιορίζεται σέ κανένα συγκεκριμένο πεδίο δοκιμῆς,οἱ ἰκανότητές του ἐνισχύονται ἀπό τήν ψηφιοποίησιν καί οἱ ὑπηρεσίες δημοσίων σχέσεων ἔχουν γίνη πολύ πιό ἐπιδέξιες μέ τόν νευρογλωσσικό προγραμματισμό τους.

Σήμερα λοιπόν,ἔχουμε τόν περίφημο δρ.Klaus Schwab,ὁ ὁποῖος μοιάζει τόσο πολύ μέ τόν Δρ. Evil τῆς σειρᾶς Austin Powers καί δέν εἶναι καθόλου ἀστεῖο ὅταν μᾶς λέει : «Μέχρι τό 2030 δέν θά σᾶς ἀνήκει τίποτα καί θά εἶστε εὐτυχισμένοι»,διότι θά ζεῖτε στόν εὐλογημένο κόσμο τῆς «κυκλικῆς οἰκονομίας»

Συγγνώμη γιατρέ,ἤμουν ἐκεῖ,τό ἔκανα αὐτό.Ἔζησα σέ μία «κυκλική κοινωνία» πού ὀνομαζόταν Κομμουνιστική Ῥωσσία.

Οἱ παπποῦδες μου,ὅπως καί οἱ γονεῖς μου,δέν εἶχαν τίποτε,ζοῦσαν σέ πολύ μικρά διαμερίσματα ἤ στρατῶνες πού τούς παρεῖχε ἡ κομμουνιστική κυβέρνησις,τίς περισσότερες φορές μαζύ μέ ἐντελῶς ἀγνώστους διότι ἔτσι εἶχε ἀποφασίσει ἡ κυβέρνησις…

Ὁ μισθός τους δέν ἦταν ἀρκετός γιά ν᾿ἀγοράσουν ἔνα αὐτοκίνητο καί μετά ἀπό πολλά χρόνια δουλειᾶς,ἀκόμη κι᾿ἄν εἶχαν τά χρήματα θά ἔπρεπε νά περιμένουν δεκαετίες γιά νά τό ἀγοράσουν,ἐπεί δή ἡ κυβέρνησις ἀποφάσιζε πόσα αὐτοκίνητα θά κατασκευάζονταν.

Μάντεψε : Λιγώτερο διοξείδιο τοῦ ἄνθρακος,λιγώτερη ῥύπανσις ! Δέν ὑπῆρχε κυκλοφοριακή συμφόρησις στήν Σοβιετική Ἕνωσι! Ὡραῖα δέν εἶναι ἔτσι;Οἱ ἄνθρωποι ἔπρεπε νά φοροῦν τά ἴδια ῥοῦχα,γιά δεκαετίες καί μετά τἀ ἔστελναν σέ συγγενεῖς τους πού τά εἶχαν ἀναγκη.

Μπορεῖ νά γίνῃ ἀκόμη πιό κυκλικό;

Πλήρης ἀνακύκλωσις,θά ἔλεγα.Ἔπαιρνα ἕνα γυάλινο βάζο στό μπακάλικο ὅπου ὁ γκρινιάρης πωλητής μοῦ ἔριχνε μέσα μία ξινισμένη κρέμα καί τό ἔφερνα σπίτι μέσα σέ μία πάνινη τσάντα. Τό βάζο πλαινόταν καί ἀποθηκευόταν προσεκτικά γιά τήν ἑπομένη χρήσιν.Ἡ πάνινη τσάντα διπλωμένη καί κρυμμένη γιατί ὑπῆρχε μόνον μία.Ὅσο πιό βιώσιμο γίνεται.Παρεμπιπτόντως,ὑπέροχο γιά τό περιβάλλον.

Θέλετε νά μάθετε περισσότερα γιά τήν ἀειφορία,τήν ἰσότητα,τήν κυκλική οἰκονομία καί τήν ἔνταξιν ;Ἁπλῶς διαβᾶστε ὅσες περισσότερες πληροφορίες,σχετικῶς μέ τήν Σοβιετική Ἕνωσιν.Ὡστόσο,εἴμασταν χαρούμενοι; Ἡ μηχανή προπαγάνδας καί,τό πιό σημαντικό,τό σωφρονιστικό σύστημα δέν λειτούργησε τόσο καλά τά τελευταῖα χρόνια τοῦ σοβιετικοῦ καθεστῶτος,ὁπότε ὑπῆρξε συνειδητοποίησις πώς τεράστιοι οἰκονομικοί πόροι εἶχαν συσσωρευτεῖ στά χέρια λίγων.

Καί μποροῦσαν νά κάνουν ὅ,τι τούς εὐχαριστοῦσε,μ᾿ὅλο αὐτό τόν πλοῦτο,ἐνῷ ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ κόσμου ἁπλῶς προσπαθοῦσε νά ἐπιβιώσῃ.Ἐπεί δή κομμουνισμός καί ὁ ὑπέρ-καπιταλισμός εἶναι οἱ δύο ὅψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος.Διότι,ἄν δέν ἔχετε τίποτε,κάποιος θά ἔχει τά πάντα.

Ὁ ὑπέρ-καταναλωτισμός εἶναι πολύ ἀκριβός γιά νά διατηρηθῇ.Πρέπει νά χρηματοδοτήσετε ὅλους αὐτούς τούς δημοκρατικούς θεσμούς,τίς ἀντι-μονοπωλιακές ἐπιτροπές,νά παρέχετε καποιες ἐλευθερίες…Τί πόνος ! Ἔϊ,γιατί ὄχι νά μήν δοκιμάσουμε τόν κομμουνισμό ξανά,ἀλλά σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο ;

 

Ἡ παγκόσμια τεχνοκρατική ἐκδοχή τοῦ κομμουνσμοῦ,γιά τό 2020,εἶναι πολύ πιό ἐπικίνδυνη ἀπό τό παλαιότερο μοντέλο,ἰδίως λόγῳ τῶν ποικίλων διαθεσίμων τεχνολογιῶν ἀνίχνευσης καί παρακολούθησης.

Τό 2020,ὁ ἀντίπαλός μας,καί ἐννοῶ τῆς ἀνθρωπότητος στό σύνολό της,μᾶς ἔδειξε μόνον ὁρισμένα ἀπό τά ἰσχυρά χαρτιά πού προόριζε γιά ἐμᾶς. Καί νά πάρῃ,αὐτά τά χαρτιά ἦταν πραγματικά καλά !

Τό σχέδιο ὅλου τοῦ φάσματος κυριαρχίας,σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο,ἀποδείχθηκε ἀπολύτως ἀποτελεσματικό.

Οἱ ἐκλεγμένες ἀρχές ἀκυρώθηκαν,οἱ δημοκρατικές ἐλευθερίες καί τά δικαιώματα ἀνακλήθηκαν.ὅλες οἱ κυβερνήσεις λειτούργησαν ὡς μία δύναμις πού κατευθύνεται ἀπό ἕνα ἐπιτελεῖο.Ὅμως δέν πρέπει νά φοβόμαστε. Δέν πρέπει νά εἴμαστε ὑπάκουοι καί ἀδιάφοροι σ᾿αὐτή τήν παραφροσύνη !

Ἡ βούλησίς μας,ἡ πίστις μας στήν ἀτομική ἐλευθερία,ὄχι μόνον ἐκείνων πού κατέχουν τά πάντα,εἶναι ἕνας ἄσος κάτω ἀπό τό μανίκι μας,ὁ ὁποῖος θά νικήσῃ τήν φαινομενικῶς παντοδύναμο κομμουνιστική δύναμι πού ῥίχνει καί πάλι τό δηλητήριό της.

Πρέπει ν᾿ἀνταποκριθοῦμε στήν πρόκλησι καί νά παίξουμε τά χαρτιά μας,τό 2021 ! Διαφορετικά δέν θά ἔχει κανένας μας τίποτε καί θά εἴμαστε εὐτυχεῖς,ὅπως,ξέρετε,οἱ ἀσθενεῖς σέ ἄσυλα,μέ σοβαρές ψυχικές διαταραχές…

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Κυρ. Μητσοτάκης: Να έχουμε πάντα την ευθυκρισία να ξεχωρίζουμε τα χρήσιμα «ναι» από τα αναγκαία «όχι»

«Τιμούμε σήμερα αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν κόντρα στον φασισμό και στον κατακτητή. Και η φετινή επέτειος της 28ης Οκτωβρίου συμπίπτει με τον εορτασμό των 200 ετών από την έναρξη του αγώνα για την ελευθερία των Ελλήνων», ανέφερε στη δήλωσή του για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρακολούθησε το πρωί τη Δοξολογία και τη μαθητική παρέλαση στο Παλαιό Φάληρο. «Σήμερα έχουμε το δικαίωμα να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αυτοπεποίθηση και περισσότερη αισιοδοξία.

What Is The Ideal Asian Dating Site — Are You Able To Choose One?

What Is The Ideal Asian Dating Site — Are You Able To Choose One? Better Internet Dating Sites To Meet Asian Women 2021 There are many...

Tips Outsource Your relationships lifetime.Online matchmaking became very popular with an ever-increasing numbers.

Tips Outsource Your relationships lifetime.Online matchmaking became very popular with an ever-increasing numbers. Are you as well active? Would you come across searching through pages and...

Come matchare riguardo a Tinder senza contare calare eta

Come matchare riguardo a Tinder senza contare calare eta Le app in comune sono adesso di continuo con l'aggiunta di usate in anelare avventure o...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!