Ἴσως τώρα εἶναι ὁ καιρὸς γιὰ συνειδητὴ ὀργάνωση, ὀρθὸ σχεδιασμό, πρόσληψη ἱκανοῦ κι ἐμπείρου προσωπικοῦ, ἀγορὰ καταλλήλων μέσων πυροσβέσεως καὶ ἐπιδιόρθωση τῶν ὑπαρχόντων.

Ὁ τελευταῖος πνεύμων τῶν Ἀθηνῶν κατεκάη λόγῳ ἐλλείψεως ὀργανώσεως καὶ συντονισμοῦ, ἀλλὰ κυρίως λόγῳ μεγάλης ἀδιαφορίας.

Γιὰ ἄλλην μίαν φορὰ ὅμως, κι ἐνῶ ὅλα τὰ σημάδια ἦσαν ἐκεῖ, ἡ κρατικὴ μηχανὴ ἐπεδείχθη ἀργοπορημένη καὶ ἀσθμαίνουσα.

Τώρα μᾶς κατακλύζει ἡ ὀργὴ καὶ ὁ πόνος γιὰ τὸν πανέμορφο τόπο ποὺ κατεστράφη, μέσα σὲ λίγες μόνον ἡμέρες.
Ἀλλὰ ἡ εὐθύνη μᾶς βαραίνει ὅλους, γιατὶ ζοῦμε μέσα στὸ ψέμμα συνειδητῶς, ὅσο καὶ ἂν αἰτία τῆς ἐπεκτάσεως τῶν πυρκαϊῶν  (σὲ σημεία τέτοια ποὺ νὰ καθίσταται σχεδὸ ἀδύνατος ἡ κατάσβεσίς τους), εἶναι ἡ ἔλλειψις πολιτικῆς βουλήσεως, ἡ ἀργοπορία καὶ ἡ ἀπουσία ὀργανώσεως στὶς πρῶτες κρίσιμες ὧρες, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀτολμία τῶν ἁρμοδίων.

Θεοφανάκης Στέφανος

ΥΓ. Ἀφῆστε τὸν Ἀρκὰ ἥσυχο καὶ ἀντέξτε λίγο τὴν κριτική, πρὶν ἡ πνευματική σας χρεωκοπία γίνῃ καταστροφὴ τῆς χώρας.

 

ΠΗΓΗ