Αρχική Πολιτική Ψηφιακό το Δημόσιο έως το 2020

Ψηφιακό το Δημόσιο έως το 2020

«Μόνο εμείς μπορούμε και μόνο εμείς θα το κάνουμε». Με αυτή τη φράση έκλεισε χτες ο Αλέξης Τσίπρας την ομιλία του κατά την παρουσίαση της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019» στο Μουσείο Μπενάκη. Ο πρωθυπουργός επιτέθηκε κατά των προηγούμενων κυβερνήσεων και του προέδρου της Ν.Δ., ενώ ανακοίνωσε ότι από τα μέσα του 2018 θα προκηρυχτούν γραπτές εξετάσεις του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο.

Ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε αρχικά σε μια ιστορική αποτίμηση, λέγοντας ότι μέχρι τώρα επικράτησε μια «νοσηρή κατάσταση που έχει τις ρίζες της στις απαρχές του ίδιου του ελληνικού κράτους και σίγουρα στη μεταπολεμική περίοδο».

Οπως είπε, «η αντίληψη του κράτους ως λάφυρο και ως εργαλείο πελατειακής πολιτικής δεν άλλαξε ποτέ», μίλησε για «μαζικούς διορισμούς και αργότερα με στρατιές συμβασιούχων σε πολιτική ομηρία» και επιτέθηκε στις «πονηρές, δήθεν φιλελεύθερες ιδέες ορισμένων» που στοχεύουν στην «κατάργηση της συνταγματικής προστασίας της μονιμότητας στο Δημόσιο».

Εβαλε κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι επί υπουργίας του «μάθαμε ότι μεταρρύθμιση δεν σημαίνει αξιοκρατία, αλλά σημαίνει απολύσεις» καθώς και ότι «αντίθετα με κάθε επιστημονική άποψη, η αξιολόγηση δεν αποσκοπεί στη βελτίωση των δομών και του προσωπικού, αλλά αποβλέπει στις απολύσεις και στον εκφοβισμό των δημόσιων λειτουργών».

Σε άλλο σημείο επισήμανε μάλιστα ότι «τολμούν να μιλούν για διορισμούς στο Δημόσιο αυτοί που χρησιμοποιούσαν το Δημόσιο ως κομματικό παραμάγαζο. Τολμούν να μιλούν για μετακλητούς αυτοί που μετέτρεψαν επί δεκαετίες τα πολιτικά γραφεία των υπουργείων σε κομματικούς στρατώνες».

Πέραν αυτών ο πρωθυπουργός έθεσε συγκεκριμένους στόχους που πρέπει να ικανοποιήσει η στρατηγική: «Κυρίαρχο άξονα της στρατηγικής μας αποτελεί η αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης» είπε χαρακτηριστικά, ενώ υπογράμμισε ότι απώτερος στόχος είναι «το 2020 να οδηγηθούμε στο ψηφιακό Δημόσιο», ώστε «όλες οι βασικές συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο να ολοκληρώνονται μέσω του υπολογιστή μας ή του κινητού μας, με το πάτημα ενός κουμπιού».

«Τους προσεχείς μήνες η Ελλάδα θα καταστεί μία από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως, όπου η σύσταση επιχειρήσεων θα καταστεί μια πλήρως ψηφιοποιημένη διαδικασία», διαβεβαίωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού ανακοίνωσε ότι «από τα μέσα του 2018 και καθώς θα βγαίνουμε από το φάσμα της επιτροπείας, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην προκήρυξη γραπτών διαγωνισμών, μέσω ΑΣΕΠ, για την προσέλκυση νέων πτυχιούχων στο Δημόσιο».

Σημείωσε μάλιστα ότι «για πρώτη φορά, αναπτύσσεται ένας μηχανισμός ανάλυσης και αποτύπωσης των αναγκών του δημόσιου τομέα σε προσλήψεις», καθώς και ότι θα δημιουργηθεί ένα «εργαλείο που θα εξασφαλίζει τον ενιαίο τρόπο νομοθέτησης, καθώς και κωδικοποίησης της υφιστάμενης και της μελλοντικής νομοθεσίας».

Ο γενικός γραμματέας Διοικητική Μεταρρύθμισης Γρηγόρης Θεοδωράκης παρουσίασε τον εκτενή σχεδιασμό που έχει στόχο «οδεύοντας στο 2020, το Ελληνικό Δημόσιο να αποτελέσει τον θεματοφύλακα της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και ταυτόχρονα το όχημα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας». Οι λεπτομέρειες του σχεδίου βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα dimosio2020.gov.gr. Οι αναλυτικοί στόχοι καθορίζονται σε τρεις χρονικές περιόδους, ενώ χωρίζονται σε έξι πεδία:

Οι αναλυτικοί στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019

Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019

➊ ΔΟΜΕΣ

2017

■ Ολοκλήρωση επεξεργασίας σχεδίων Π.Δ. οργανισμών 17 υπουργείων και χαρτοφυλακίων, αποστολή εγκυκλίου σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης και ανασχεδιασμού δομών.

2018

■ Κατάρτιση σχεδίου δράσης για την εφαρμογή προτύπων διοίκησης ποιότητας στους δημόσιους φορείς.

2019

■ Εφαρμογή σχεδίου και προτυποποίηση υπηρεσιών βάσει του νέου πλαισίου αξιολόγησης ποιότητας.

➋ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2017

■ Απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών που αφορούν την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας.

2018

■ Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ανάλυση, χαρτογράφηση και ανασχεδιασμός διαδικασιών / δημιουργία Μητρώου Διαδικασιών.

■ Ψηφιοποίηση διαδικασιών.

■ Ενίσχυση των ΚΕΠ.

2019

■ Ολοκλήρωση της ανάπτυξης Μητρώου Διαδικασιών στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης .

■ Πλήρης μετάβαση στο «ψηφιακό ΚΕΠ».

➌ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

2017

■ Δημιουργία περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και ένταξή τους στο ψηφιακό οργανόγραμμα.

■ Εναρξη εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

■ Θεσμική συνεργασία μεταξύ υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου των δημοσίων υπαλλήλων.

2018

■ Αναμόρφωση κλαδολογίου δημοσίων υπαλλήλων.

■ Θεσμική συνεργασία μεταξύ ΕΚΔΔΑ και ΕΝΑ για παροχή εξειδικευμένης επιμόρφωσης.

■ Πλήρης εφαρμογή Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

■ Πλήρης εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης / λειτουργική διασύνδεση με σύστημα στοχοθεσίας.

2019

■ Υλοποίηση προγράμματος σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

➍ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

2017

■ Επιλογή και τοποθέτηση γενικών διευθυντών διοικητικών – οικονομικών υπηρεσιών υπουργείων (Συμβούλιο επιλογής αυξημένου κύρους – Διαδικασία δομημένης συνέντευξης) .

■ Προκήρυξη θέσεων / Επιλογή και τοποθέτηση λοιπών γενικών διευθυντών.

■ Χαρτογράφηση εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου. Αποτύπωση του κατακερματισμένου τοπίου των εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο.

2018

■ Προκήρυξη θέσεων, επιλογή και τοποθέτηση διευθυντών.

■ Προκήρυξη θέσεων, επιλογή και τοποθέτηση τμηματαρχών.

■ Πρόταση ρύθμισης για το πλαίσιο προσλήψεων εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου.

■ Δημιουργία πλαισίου μακροχρόνιου προγραμματισμού προσλήψεων.

2019

■ Αποκλιμάκωση της επιδείνωσης της δημογραφικής γήρανσης του δυναμικού στον δημόσιο τομέα.

➎ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

2017

■ Ανασυγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου για την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας.

■ Προτυποποίηση διαδικασιών κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της ελληνικής νομοθεσίας.

2018

■ Ολοκλήρωση κωδικοποίησης τομέων πολιτικής.

■ Εναρξη υλοποίησης του έργου «Εθνική Πύλη για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας».

2019

■ Ολοκλήρωση του έργου «Εθνική Πύλη για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας».

➏ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

2017

■ Εφαρμογή εργαλείου ηλεκτρονικής στοχοθεσίας (e-goal setting) για αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών από τους πολίτες.

■ Αναβάθμιση διαδικασίας ανοιχτής διαβούλευσης μέσω της πύλης opengov.gr.

2018

■ Νέος Νόμος για την Ανοιχτή και Συμμετοχική Διακυβέρνηση.

■ Ψηφιακό αποθετήριο μελετών Δημοσίου.

■ Ενδυνάμωση της περαιτέρω χρήσης ανοιχτών δεδομένων από φορείς του δημόσιου τομέα και λοιπούς ενδιαφερόμενους.

2019

■ Δημιουργία Πλατφόρμας Διαχείρισης Ανάρτησης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων (open data platform).

Ολγα Γεροβασίλη

«Υπάρχει άλλος δρόμος για το Ελληνικό Δημόσιο»

«Το 2020 θα μιλάμε για ένα ανεξάρτητο, αποκομματικοποιημένο, αξιοκρατικό, αποτελεσματικό Δημόσιο» επισήμανε η Ολγα Γεροβασίλη κατά την εναρκτήρια ομιλία της. Η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης τόνισε μάλιστα ότι η πολιτική της κυβέρνησης έχει στόχο «να μην είναι η Δημόσια Διοίκηση ένα αδιαφανές πλέγμα μηχανισμών γραφειοκρατίας, για να εξυπηρετούνται διαχρονικά οι λίγοι», ενώ έβαλε κατά των νεοφιλελεύθερων που βλέπουν το Δημόσιο ως «εντολοδόχο της εκτελεστικής εξουσίας, που φυσικά θα την κατέχουν οι ίδιοι», και που θα «ανθεί η μικροεξυπηρέτηση, η ευνοιοκρατία κι η μικροπολιτική».

«Μετά από έναν αδιέξοδο δημοσιονομικό κύκλο με οριζόντιες, υφεσιακές πολιτικές, με το Δημόσιο να χρησιμοποιείται έντονα στον κοινωνικό αυτοματισμό, να στοχοποιείται πολιτικά και να κακοποιείται απ’ όσους απεργάζονταν κι απεργάζονται σενάρια ιδεολογικής ηγεμονίας της συντήρησης και του νεοφιλελευθερισμού, καλούμαστε να απαντήσουμε στο ερώτημα: Υπάρχει άλλος δρόμος για το Ελληνικό Δημόσιο; Η απάντηση είναι εμφατικά καταφατική» συμπλήρωσε η Ολγα Γεροβασίλη.

«Οπως διαψεύστηκαν στον σχεδιασμό τους περί αριστερής παρένθεσης –και η εποχή των μνημονίων τελειώνει οριστικά απ’ τους πολιτικούς χειρισμούς της κυβέρνησής μας– έτσι θα διαψευστούν και στο ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Και μια απόδειξη γι’ αυτό θα είναι και η υλοποίηση του εθνικού σχεδιασμού μας για τη Δημόσια Διοίκηση» κατέληξε η υπουργός.

Ανανέωση της συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας

Στα ελληνικά επέλεξε να μιλήσει ο πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, Κριστόφ Σαντεπί, επισημαίνοντας πως «χωρίς το κράτος που διοργανώνει, προστατεύει, επιβλέπει την ανακατανομή του παραγόμενου πλούτου, η ζωή στην κοινωνία ανάγεται στον νόμο της ζούγκλας». Ο κ. Σαντεπί υπογράμμισε πως «η Γαλλία έχει την ευθύνη της υποστήριξης της διοικητικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα και είμαστε χαρούμενοι για την εργασία που ήδη έχουμε κάνει από κοινού».

Αναφορικά με την ανανέωση της συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας, υπογράμμισε ότι η χώρα του έχει ήδη συμβάλει στους τομείς της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, στην ψηφιακή διακυβέρνηση, στον διυπουργικό συντονισμό, στις υπηρεσίες της Εφορίας και στη διαχείριση των δημοσίων συμμετοχών. Διαβεβαίωσε ότι η συνεργασία θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς και κατέληξε λέγοντας ότι «έχουμε ψωμί να ζυμώσουμε».

Πηγή: https://www.efsyn.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Tinder for orchard apple tree TV: steps to making it work for you at Christmas

Tinder for orchard apple tree TV: steps to making it work for you at Christmas Discourse: The just belief you could at this point Tinder...

Las 12 superiores apps para encontrar pareja

Las 12 superiores apps para encontrar pareja Creada con el Facebok Connect, ademas permite sincronizar con Instagram desplazandolo hacia el pelo con Spotify. Con la...

Juegos asi como actividades divertidos de septimo categoria citas enamorando chicas

Juegos asi como actividades divertidos de septimo categoria citas enamorando chicas Texto por Erin Schreiner Actualizado en May quince, 2018 multi coloured chalk sticks image...

Κορωνοϊός: 3.739 νέα κρούσματα και 29 θάνατοι – Στους 356 οι διασωληνωμένοι

Σε 3.739 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού, τα οποία κατεγράφησαν στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Κατά το ίδιο διάστημα, κατεγράφησαν 29 θάνατοι, ενώ 356 είναι οι διασωληνωμένοι ασθενείς που...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!