Τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος, τὸ κράτος καὶ οἱ νταβατζῆδες

Μὲ ἀφορμὴ τὶς πρόσφατες δηλώσεις Βούτση καὶ τὸ ἐπερχόμενο «προγκρόμ» ἐνάντια στὰ πιστεύω καὶ στὶς ἀξίες τοῦ Ἔθνους, τοὐλάχιστον νὰ γνωρίζετε πὼς δὲν πρόκειται γιὰ κάτι καινούργιο! 2

Ἀνέκαθεν ἡ πολιτικὴ τάξις τῆς χώρας εἶχε μίαν ἅλλη «ἀτζέντα»!!!
Ἀνάλογη φυσικὰ μὲ τὸ ποιὸς ἦταν ὁ «προστάτης» τῆς χώρας ἀνὰ τὶς ἐποχές.

«Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ἔγινε ἡ Ἑλλὰς κράτος ἕως σήμερα, οἱ πολιτικὲς πράξεις, θὰ ἔλεγε κάποιος, ὅτι σχεδιάζονται καὶ ἐκτελοῦνται ἐρήμην τῶν ἀντιλήψεων γιὰ τὴν ζωὴ καί, γενικότερα τῶν ἰδανικῶν ποὺ εἶχε διαμορφώσῃ ὁ Ἑλληνισμὸς μέσα στὴν ὑγιὴ κοινοτική του ὀργάνωση καὶ στὴν παράδοση τῶν μεγάλων ἀγώνων γιὰ τὴν άνεξαρτησία του…

Κυττᾶξτε: ὁ λαὸς αὐτὸς κατὰ κανόνα ἐκλέγει τὴν ἡγεσία του. Καὶ ὅμως, ὅταν αὐτὴ ἀναλάβῃ τὴν εὐθύνη τῆς ἐξουσίας –εἴτε τὴν ἀριστοκρατία ἐκπροσωπεῖ εἴτε τὴν ἀστικὴ τάξη εἴτε τὸ προλεταριάτο-, κατὰ ἕναν μυστηριώδη τρόπο ἀποξενώνεται ἀπὸ τὴν βάση ποὺ τὴν ἀνέδειξε, καὶ ἐνεργεῖ σὰ νὰ εὑρίσκετο στὸ Τέξας ἢ στὸ Οὐζμπεκιστάν»!

Ἀπὸ μίαν συνέντευξη τοῦ Ὀδυσσέως Ἐλύτου στὸν Ῥένο Ἀποστολίδη, τὸ μακρυνὸ 1958…

Θεοφανάκης Στέφανος

ΠΗΓΗ