Ἐνᾦ ἡ Ἑλλὰς ἐπενδύει στὴν Ἀμερική, οἱ Ἀμερικανοὶ ἐπενδύουν στὴν Τουρκία!!!

Στὴν Ἑλλάδα οἱ πολιτικοὶ μιλοῦν γιὰ ἀνάπτυξη καὶ ἐπενδύσεις, κάνουν συνεχῆ ὑπερατλαντικὰ ταξείδια καὶ καταλήγουν νὰ «ἐπενδύουν» 2,4 δισεκατομμύρια στὴν Ἀμερικὴ τοῦ Τρᾶμπ, γιὰ «ἀναβάθμιση» παλαιῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν, ἐνᾦ οἱ πραγματικοὶ ἐπενδυτές, ὅπως ὁ Ἀμερικανὸς Ἔλον  Μᾶσκ τῆς Space X καὶ τῶν ἠλεκτροκινήτων αὐτοκινήτων τῆς TESLΑ, ἐπενδύει στὴν Τουρκία.

Ἀνακοινώνοντας, μὲ μίαν χειραψία μὲ τὸν Ἐρντογάν, τὴν κατασκευὴ τοῦ δευτέρου εὐρωπαϊκοῦ ἐργοστασίο τῆς TESLΑ στὴν Τουρκία.

Σὲ μίαν τεραστία ἀγορά, αὐτὴν τῆς αὐτοκινήσεως καί, μάλιστα στὴν κατηγορία τῶν ὑβριδικῶν καὶ ἠλεκτρικῶν, δηλαδὴ τὸ μέλλον τῶν αὐτοκινήτων. Καί, μάλιστα λὲν πὼς ἐνῶ ἡ πρώτη ἐπιλογὴ τῆς Tesla ἦταν ἡ Ἑλλάδς, ἡ ἀπροθυμία καὶ ἡ χλιαρὴ ἀντιμετώπισις ποὺ ἔλαβαν ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία, τοὺς ὁδήγησε στὴν τελικὴ ἐπιλογὴ τῆς Ὁλλανδίας καὶ τῆς Τουρκίας!

Αὐτὸ κι ἐὰν εἶναι ἐπιτυχία.

Θεοφανάκης Στέφανος