Μία συμφωνία η οποία μετά την εκλογή Τραμπ έχει περάσει από πολλά εμπόδια: