Μοχθηρὴ ἀλητεία…

(Φυσικὰ καὶ ἤξεραν τὶ ἔκαναν, τὰ καθάρματα, ὅταν νομοθετοῦσαν…)

Ἀντιγραφὴ ἀπὸ Ἄρη Κωνσταντινίδη:

«….-Πρέπει νὰ ἔχῃ γίνῃ κάποιο λάθος, εἶπε στὴν ἐφοριακό. Στὸν φόρο ποὺ πρέπει νὰ πληρώσω ὑπάρχει καὶ 100% προκαταβολὴ φόρου γιὰ τὸν ἐπόμενο χρόνο, ἐνῶ ἡ ἐπιχείρησις ἔκλεισε ἀπὸ τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016.
-Ναί, σωστό, ἀπήντησε ἀδιάφορα ἐκείνη. Ἡ προκαταβολὴ εἶναι στὸ 100% πλέον.
-Μὰ συγγνώμη, σᾶς εἶπα πὼς ἔκλεισε ἡ ἐπιχείρησις, δὲν λειτουργεῖ πιά! Ποιά προκαταβολή καλοῦμαι νά πληρώσω; Ἀφοῦ τὸ μαγαζὶ δὲν θὰ ὑπάρχῃ τοῦ χρόνου! Ὁρίστε καὶ τὸ ἔντυπο διακοπῆς. Ἔχω κλείσῃ. Πῶς τό λέν;
-Ἅ, αὐτό λέτε; Τί νά σᾶς πῶ; Ὁ νόμος λέει πὼς πρέπει νὰ πληρώσετε κι’ ἂς ἔχετε κλείσῃ….»

Χοϊδᾶς Διονύσιος

Ὁ ἐξάδελφός μου εἶχε ἕνα μικρὸ κατάστημα, τὸ ὁποῖον ἀναγκάσθηκε νὰ κλείσῃ, ἐξ αἰτίας τῆς κρίσεως. Μοῦ ζήτησε νὰ πᾶμε μαζὺ μέχρι τὴν ἐφορία, γιὰ μίαν δευκρίνηση.

-Πρέπει νὰ ἔχῃ γίνῃ κάποιο λάθος, εἶπε στὴν ἐφοριακό. Στὸν φόρο ποὺ πρέπει νὰ πληρώσω ὑπάρχει καὶ 100% προκαταβολὴ φόρου γιὰ τὸν ἐπόμενο χρόνο, ἐνῶ ἡ ἐπιχείρησις ἔκλεισε ἀπὸ τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016.
-Ναί, σωστό, ἀπήντησε ἀδιάφορα ἐκείνη. Ἡ προκαταβολὴ εἶναι στὸ 100% πλέον.
-Μὰ συγγνώμη, σᾶς εἶπα πὼς ἔκλεισε ἡ ἐπιχείρησις, δὲν λειτουργεῖ πιά! Ποιά προκαταβολή καλοῦμαι νά πληρώσω; Ἀφοῦ τὸ μαγαζὶ δὲν θὰ ὑπάρχῃ τοῦ χρόνου! Ὁρίστε καὶ τὸ ἔντυπο διακοπῆς. Ἔχω κλείσῃ. Πῶς τό λέν;
-Ἅ, αὐτό λέτε; Τί νά σᾶς πῶ; Ὁ νόμος λέει πὼς πρέπει νὰ πληρώσετε κι’ ἂς ἔχετε κλείσῃ.
– Μὰ εἶναι τρεῖς χιλιάδες εὐρῶ ἡ προκαταβολή. Ποῦ νά τά βρῶ; Δὲν τὰ ἔχω!
–  Τότε μὴν τὰ πληρώσετε καὶ τοῦ χρόνου θὰ συμψηφισθοῦν.
– Ναὶ ἀλλὰ ἐν τᾦ μεταξὺ  θὰ μπαίνουν προσαυξήσεις. Καὶ ὅταν γίνῃ ἡ ἐπομένη δήλωσις θὰ ἔχω χάσῃ τὸ ποσὸν τῶν προσαυξήσεων ποὺ θὰ μοῦ ἔχουν ἐπιβληθῇ ἄνευ λόγου!
– Ἐγὼ σᾶς εἶπα τὶ λέει ὁ νόμος. Ἐὰν θέλετε πηγαίνετε στὴν προϊσταμένη.
Ἐπόμενος…»

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

εἰκὼν

ΠΗΓΗ