Αρχική Uncategorized "ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ, ΤΟ ΜΕΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΓΙΝΩΣΚΕΤΕ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙΝ, ΤΑ ΔΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ...

“ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ, ΤΟ ΜΕΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΓΙΝΩΣΚΕΤΕ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙΝ, ΤΑ ΔΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΟΥ ΔΥΝΑΣΘΕ ΓΝΩΝΑΙ; “

(Κατά Ματθαίον κεφ.16).

Στο μεν “Γεροντικό” αναφέρει ότι :
” Οι άγιοι πατέρες της Σκήτης προφητεύσαν για την έσχατη γενεά.
«Τι εργασθήκαμε εμείς;», λέγει.
Και αποκρίθηκε ένας από αυτούς μέγας, ο Αββάς Ισχυρίων και είπε:
«Εμείς τις εντολές του Θεού κάμαμε».
Και του αποκρίθηκαν και του είπαν : « Και οι ύστερα απο μας αρα τι κάνουν;».
Και είπε : «Μέλουν να έλθουν στα μισά του δικού μας έργου».
Και είπαν : « Οι δε μετά αυτούς, τι;».
Είπε : « Οι της γενεάς εκείνης δεν έχουν καθόλου έργο.
Μέλει δε να έλθη σε αυτούς πειρασμός.
Και όσοι αποδειχθούν εκείνο τον καιρό δόκιμοι, θα αποβούν μεγαλύτεροι και από μας και από τους πατέρες μας»”.

Ο δέ Μέγας Αντώνιος λέγει :
” Έρχεται καιρός όπου οι άνθρωποι θα παραλογίζωνται.
Και αν δουν κάποιον να μη παραλογίζεται, θα ξεσηκωθούν εναντίον του, λέγοντας :« Συ είσαι παράλογος».
Και αυτό θα συμβεί, γιατί δεν θα είναι όμοιος τους»”.

Ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος περιγράφει τα έσχατα χρόνια :
“Πώς εγώ ο ελάχιστος αμαρτωλός Εφραίμ και πλήρης πλημελημάτων, θέλω δυνηθεί να διηγηθώ τα υπέρ την δύναμη μου.
Θα λαλήσω δε με οδύνας και θα πω με στεναγμούς, περί της συντελείας του κόσμου τούτου και περί του αναιδεστάτου και φοβερού Δράκοντος, οστις μέλλει νά ταράξει πάσα την από τον ουρανό κτίση και να εμβάλει δειλία και ολιγορία και δεινή απιστία εις τας το καρδίας των ανθρώπων και να ποιήσει τέρατα και σημεία και φόβητρα ώστε, εάν δυνηθεί να πλανήσει και τους εκλεκτούς και να απατήσει πάντας δια ψευδών σημείων…
Λαμβάνει εξουσία να απατήσει τον κόσμο, διότι επληθύνθει η ασέβεια του κόσμου…
Μέγας είναι ο αγώνας αδελφοί, μάλιστα δε εις τους πιστούς, κατά καιρούς εκείνους…
Ποιός θέλει υποφέρει τις ημέρες εκείνες;
Ποιός δεν θα υπομείνη την θλίψη την αφόρητο;

Διότι τότε θά βρεθούν πολλοί ευάρεστοι εις τον Θεόν, δυνάμενοι να σωθούν εις τα όροι και εις τα βουνά και εις τους ερήμους τόπους, μετά πολλών δεήσεων και υπερβολικών κλαυθμών…
Κατά τον καιρό δε εκείνο, όταν έλθει ο Δράκων, δεν υπάρχει άνεσις επί της γης· αλλά θλίψη μεγάλη, ταραχή και σύγχυση, θάνατοι, και πείνα εις πάντα τα πέρατα…
Εάν βρεθεί άνθρωπος να αδιαφορεί λίγο, εύκολα πολιορκείται και γίνεται αιχμάλωτος του Δράκοντος του πονηρού και δόλιου και ο τοιούτος βρίσκεται ασυγχώρητος εις την κρίση…
Προσέχετε αδελφοί μου, την υπερβολή του Θηρίου· άρχεται απο την γαστέρα· ίνα όταν τις στεναχωρηθεί μη έχων φαγητά, αναγκασθεί να λάβει την σφραγίδα εκείνου· όχι ως έτυχε εις παν μέρος του σώματος, αλλά εις την δεξιά χείρα και εις το μέτωπο…
Διότι γνωρίζει ο άθλιος, ότι όταν ο Σταυρός του Κυρίου σφραγισθεί επί του ανθρώπου λυει πάσα δύναμη του Εχθρού…
Ο δέ Κύριος μας έρχεται με γαλήνη δια να αποκρούσει για εμάς τα τεχνάσματα του Θηρίου…

Θα έρθει ο παμμίαρος εν σχήματη τοιούτω, ως κλέφτης, δια να απατήσει τα σύμπαντα.
Θα είναι ταπεινός, ήσυχος, θα μισή την αδικία, θα απόστρέφεται τα είδωλα, θα προτιμά την ευσέβεια, αγαθός, φιλόπτωχος, θα είναι υπερβολικά ευπαρουσίαστος, ευκατάστατος , ιλαρός εις όλους, θα τιμά πολύ το γένος των Ιουδαίων, διότι προσμένουν την έλευση εκείνου…
Θα εξαπατά τόν κόσμο υπό το πρόσχημα της ευταξίας έως ότου βασιλεύσει…

Όταν λοιπόν δούν λαοί πολλοί και δήμοι τέτοιες αρετές και δυνάμεις, ενώνονται όλοι συγχρόνως με μια γνώμη και με χαρά μεγάλη κηρύσσουν αυτόν βασιλέα λέγοντας μεταξύ τους.
Μήπως άρα βρίσκεται άνθρωπος άλλος τόσα αγαθός και δίκαιος;
Ανορθούται δε ευθέως η βασιλειά εκείνου…
Πρίν γίνουν όλα αυτά θα αποστείλει ο Κύριος τον Ηλία τον Θεσβίτη
και τον Ενώχ…
Λίγοι είναι τότε οι θέλοντες να υπακούσουν και να πιστεύσουν εις το κύρηγμα των Προφητών…

Πολλοί δε των άγιων όσοι τότε θά βρεθούν εις την έλευση του μιαρού, χύνουν ποτάμι τα δάκρυα μετά στεναγμών για να λυτρωθούν απο τον Δράκοντα· και φεύγουν μετά μεγάλης σπουδής εις τις ερήμους και κρύβονται εις τα όρη και τις σπηλιές μετά φόβου…
Και ο Άγιος Θεός θέλει χαρίσει τούτο εις αυτούς· δηλαδη οδηγεί αυτούς η Χάρη εις ορισμένους τόπους και σώζονται κρυβόμενοι στις οπές και τα σπήλαια …

Διότι η έλευση τούτου γίνεται γνωστή σε αυτούς που έχουν τον νου προσηλωμένο εις τα άνω· σε αυτούς που έχουνε τον νου τους εις τα βιωτικά πράγματα και ποθούυν τα γήινα, δεν θα γίνει φανερό τούτο.
Διότι όποιος είναι δεμένος πάντοτε στα βιωτικά πράγματα και αν ακούσει απιστεί και βδελύσσεται τον λέγοντα….

Πενθούν οι απανταχού εκκλησίες του Χριστού πένθος μεγα· διότι δεν λειτουργείτε ο αγιασμός και η προσφορά…

Όταν λοιπόν συμπληρωθούν οι τρείς και ήμισυ χρόνοι της εξουσίας και πράξεως του μιαρού και όταν εκπληρωθούν πάντα τα σκάνδαλα σε όλη την γη, θα έλθει επιτέλους ο Κύριος… ”

Ο Ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύει :
” Ποιος όμως είναι αυτός; Άραγε ο Σατανάς;
Βεβαίως όχι.
Αλλά κάποιος άνθρωπος που θα δέχεται όλη την ενέργεια του…
Θα είναι ένας αντίθεος και θα καταλύσει όλους τους θεούς και θα διατάξει να τον προσκυνούν αντί του Θεού και θα εγκατασταθεί εις τον ναό του Θεού, όχι μόνο των Ιεροσολύμων, αλλά και εις όλες τις τοπικές Χριστιανικές Εκκλησίες….
Θα προσπαθήσει να αποδείξει ότι είναι Θεός.
Διότι και μεγάλα έργα θα κάνει και σημεία θαυμαστά θα αποδείξει..
Γιατί λοιπόν επέτρεψε ο Θεός;
Η εξουσία του θα έχει ισχύ εις αυτούς που πρόκειται να απολεσθούν, οί οποίοι, ακόμη και αν δεν ερχόταν εκείνος δεν θα πειθώταν…
Θα αποστομωθούν αυτοί ακριβώς που πρόκειται να απωλεσθούν… “.

Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων συμπληρώνει :
“Πρόσεχε λοιπόν τον εαυτό σου, άνθρωπέ μου και άσφαλιζε την ψυχή σου.
Σε διαβεβαιώνει για όλα αυτά η Εκκλησία τώρα, μπροστά στον ζωντανό Θεό και σου προαναγγέλει τα σχετικά με τον Αντίχριστο πριν να γίνουν…
Δέν προφητεύουμε εμείς, αλλά αναφέρουμε αυτά που είναι γραμμένα και τα σημάδια που λέγονται…
Ασφάλιζε λοιπόν τον εαυτό σου, άνθρωπε· έχεις ήδη τα σημεία του Αντιχρίστου και να μη τα θυμάσαι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά να τα λες και σε όλους τους άλλους με πολλή προθυμία “.

” Εκείνος που μιλάει τα ασυλόγιστα ” μας διαβεβαιώνει ο Άγιος Αντώνιος, ” δεν έχει νου, γιατί δεν μιλά έπειτα απο σκέψη”.
“Αλλά σκέψου και κοίταξε τι συμφέρει να κάνεις για την σωτηρία της ψυχής σου “.

 

Εύχεστε και για εμένα 
Μοναχός Μακάριος Κουτλουμουσιανός.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Nobody is immune from are involved with a rebound commitment.

Nobody is immune from are involved with a rebound commitment. You are sure that it's prefer from the 1st sight and a smart plot for...

‘Ex-gay’ counselor presumably discovered soliciting ‘hookups’ on gay a relationship software

'Ex-gay' counselor presumably discovered soliciting 'hookups' on gay a relationship software a Florida psychiatrist having when compared homosexuality to obsessive-compulsive dysfunction and advertised which he...

Alpha Bank: Σε μία ώρα καλύφθηκε το ομόλογο – Iσχυρή ζήτηση από μεγάλα ξένα χαρτοφυλάκια

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η νέα έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) από την Alpha Bank, ύψους 500 εκατ. ευρώ ,καταγράφοντας ισχυρή ζήτηση από...

Υπόθεση Μπογδάνου: Παρέμβαση εισαγγελέα για τη δημοσιοποίηση των ονομάτων νηπίων μεταναστών

Την παρέμβαση της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου προκάλεσε η δημοσιοποίηση λίστας με ονόματα παιδιών και δασκάλας σε νηπιαγωγείο της Αθήνας, την οποία αναδημοσίευσε ο...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!