Αρχική Οικονομία ΤτΕ: Στα 4,8 δισ. ευρώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο α' 4μηνο

ΤτΕ: Στα 4,8 δισ. ευρώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο α’ 4μηνο

Τον Απρίλιο του 2021, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα ύψους 2,1 δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 933 εκατ. ευρώ έναντι του Απριλίου του 2020.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών κατά 698 εκατ. ευρώ οφείλεται στο γεγονός ότι η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε σε απόλυτο μέγεθος περισσότερο από την αξία των εξαγωγών.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 56,6% (21,5% σε σταθερές τιμές), σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 56,0% (21,7% σε σταθερές τιμές).

Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν άνοδο κατά 42,1% (38,1% σε σταθερές τιμές) και οι αντίστοιχες εισαγωγές αύξηση κατά 47,0% (45,4% σε σταθερές τιμές).

To πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών κατέγραψε μικρή μείωση κατά 84 εκατ. ευρώ που οφείλεται στην επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το ταξιδιωτικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών βελτιώθηκαν σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.
Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 185,6% και 210,9% αντίστοιχα.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών μειώθηκε κατά 24,8%, κυρίως λόγω της μείωσης κατά 3% των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές.
Τον Απρίλιο του 2021, το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε περίπου κατά το ήμισυ, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη.

Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε υπερδιπλάσιο έλλειμμα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών της γενικής κυβέρνησης.

Η εικόνα του α’ 4μηνου του 2021

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε μικρή αύξηση κατά 107 εκατ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 4,8 δισεκ. ευρώ.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στο ότι η αύξηση της αξίας των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη σε απόλυτο μέγεθος από εκείνη της αξίας των εξαγωγών, παρά το ότι οι τελευταίες αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, σε σύγκριση με το πρώτο τετράμηνο του 2020.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 19,6% σε τρέχουσες τιμές (11,5% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές κατά 12,5% (σχεδόν αμετάβλητες σε σταθερές τιμές).

Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 15,6% σε σταθερές τιμές και οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 16,3%.

Ο περιορισμός του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών βελτιώθηκε.

Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 79,7% και 79,3% αντίστοιχα σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020. Οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές παρουσίασαν μείωση κατά 22,9%.

Τέλος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων υπερδιπλασιάστηκε, κυρίως λόγω της μείωσης των πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα έναντι πλεονάσματος, κυρίως λόγω της αύξησης των πληρωμών της γενικής κυβέρνησης.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Απρίλιο του 2021, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων παρουσίασε μείωση κατά 105 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και διαμορφώθηκε σε 30 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων μειώθηκε κατά 170,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 221 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών των λοιπών, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομέων.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Απρίλιο του 2021, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) διπλασιάστηκε σε σχέση με τον Απρίλιο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 2,0 δισεκ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 278 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 4,6 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Απρίλιο του 2021, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση κατά 24 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 181 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη μείωση κατά 2,8 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού.

Η μείωση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στη μείωση κατά 835 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, η οποία οφείλεται στη μείωση κατά 159 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων προς μη κατοίκους και στη στατιστική προσαρμογή (408 εκατ. ευρώ) που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων.

Η μείωση των υποχρεώσεών τους αντανακλά τη μείωση κατά 6 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση κατά 5,8 δισεκ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων έναντι του εξωτερικού.

Η εικόνα του α’ 4μηνου του 2021

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 518 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 1,1 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 1,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση κατά 703 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές εξωτερικού.

Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση κατά 711 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.
Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση κατά 1,5 δισεκ. ευρώ των δανείων που έχουν χορηγηθεί σε μη κατοίκους, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 1,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.

Η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 3,2 δισεκ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 733 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Στο τέλος Απριλίου του 2021, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 9,0 δισεκ. ευρώ, έναντι 8,8 δισεκ. ευρώ στο τέλος Απριλίου του 2020.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

«Λαβράκι» ΑΑΔΕ: Φοροδιαφυγή – μαμούθ με αδήλωτα ενοίκια σε βίλες στη Μύκονο

Το «σκανάρισμα» των ελεγκτών της ΑΑΔΕ οδήγησε στην αποκάλυψη υποθέσεων τεράστιας έκτασης φοροδιαφυγής. Πρόκειται για γραφεία, που είναι κρυμμένα σε διαμερίσματα σε διάφορες περιοχές των...

e-ΕΦΚΑ: Επτά οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες για οφειλέτες

Συνολικά επτά σύγχρονες και άμεσα προσβάσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους οφειλέτες έχουν τεθεί σε λειτουργία, μέχρι σήμερα, από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης...

Κορωνοϊός: 2.472 νέα κρούσματα και 8 θάνατοι – Στους 133 οι διασωληνωμένοι

Σε 2.472 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΔΥ. Κατά το ίδιο διάστημα, κατεγράφησαν 8 θάνατοι, με τον αριθμό των...

Ανεξαρτητοποιήθηκε η βουλευτής του ΜέΡΑ 25 Κωνσταντίνα Αδάμου – Η αντίδραση του Γ. Βαρουφάκη

Την ανεξαρτητοποίησή της από την ΚΟ του ΜέΡΑ 25 ανακοίνωσε η βουλευτής του κόμματος, Κωνσταντίνα Αδάμου, με επιστολή της προς τον πρόεδρο της βουλής...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!