Αρχική Οικονομία ΤτΕ: Βελτίωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών - Στα 1,3 δισ. το έλλειμμα...

ΤτΕ: Βελτίωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών – Στα 1,3 δισ. το έλλειμμα στο α’ 2μηνο του 2021

Αισθητά βελτιωμένο ήταν το Φεβρουάριο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, εξέλιξη η οποία συνδέεται με τη βελτίωση των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την επιδείνωση των ισοζυγίων υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το Φεβρουάριο του 2021, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα ύψους 840 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας βελτίωση κατά 314 εκατ. ευρώ έναντι του Φεβρουαρίου του 2020.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στην αύξηση της αξίας των εξαγωγών κατά 9,5% και στη μείωση της αξίας των εισαγωγών κατά 5,1%, εξελίξεις που οφείλονται κυρίως στις μεταβολές της αξίας των εξαγωγών και εισαγωγών καυσίμων. Σε σταθερές τιμές, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 11% και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 10,7%. Επίσης, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν άνοδο κατά 2,4% και οι αντίστοιχες εισαγωγές μείωση κατά 1,1%, σε σταθερές τιμές.

Ο περιορισμός του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην επιδείνωση σε όλα τα επιμέρους ισοζύγια σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2020. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 87,8% και 89,4% αντίστοιχα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών μειώθηκε κατά 17,8%, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές (κατά 7,5%).

Το Φεβρουάριο του 2021, το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων υπερδιπλασιάστηκε, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2020, κυρίως λόγω της αύξησης των πληρωμών της γενικής κυβέρνησης.

Ιανουάριος-Φεβρουάριος

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 1,3 δισ. ευρώ, κατά 1,2 δισ. ευρώ μικρότερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2020. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, καθώς και στη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών σε σχέση με εκείνη των εξαγωγών. Ειδικότερα, οι εξαγωγές παρουσίασαν μείωση κατά 2,4% σε τρέχουσες τιμές και οι εισαγωγές μείωση κατά 11,2%. Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών σε σταθερές τιμές αυξήθηκαν κατά 3,6%.

Ο περιορισμός του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην επιδείνωση των ισοζυγίων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και μεταφορών, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών βελτιώθηκε. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 87,9% και 90,3% αντίστοιχα σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020. Οι εισπράξεις από μεταφορές μειώθηκαν κατά 17,1%. Τέλος, τα πλεονάσματα των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων βελτιώθηκαν σημαντικά.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Το Φεβρουάριο του 2021, το ισοζύγιο κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 3,2 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 107 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων βελτιώθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε στα 480 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των μεταβιβάσεων από την ΕΕ προς τη γενική κυβέρνηση.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Το Φεβρουάριο του 2021, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) μειώθηκε σε 844 εκατ. ευρώ, από 1,0 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2020. Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων κατέγραψε έλλειμμα 796 εκατ. ευρώ, έναντι 2,3 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Το Φεβρουάριο του 2021, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν μικρή αύξηση κατά 21 εκατ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 259 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 2,0 δισ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην αύξηση κατά 2,3 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού εξαιτίας της μείωσης κατά 757 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων των κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, που αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση κατά 362 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους. Η μικρή μείωση των υποχρεώσεών τους αντανακλά αφενός τη μείωση κατά 1,3 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και αφετέρου την αύξηση κατά 1,1 δισ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων έναντι του εξωτερικού.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 45 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 585 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 4,5 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση και των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση κατά 1,4 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 498 εκατ. ευρώ των δανείων που έχουν χορηγηθεί σε μη κατοίκους και στην κατά 166 εκατ. ευρώ στατιστική προσαρμογή, η οποία συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση κατά 637 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 2,8 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και την αύξηση κατά 632 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.

Στο τέλος Φεβρουαρίου του 2021, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 9,2 δισ. ευρώ, έναντι 7,8 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου του 2020.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

ΑΔΜΗΕ: Νέο ρεκόρ καθαρής ενέργειας η Ελλάδα – Κάλυψη από ΑΠΕ των 2/3 της ζήτησης

Νέο ρεκόρ καθαρής ενέργειας κατέγραψε η χώρα μας την Κυριακή 9 Μαΐου με τις ΑΠΕ να καλύπτουν το 63% της συνολικής ζήτησης (65,9 GWh/104,1GWh). Από την ενέργεια...

Goldman Sachs: Στο 7% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας έως το 2026

Δυναμική αναμένεται να αποκτήσει η ελληνική οικονομία, με ώθηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης εκτιμά η Goldman Sachs, μετά την κατάθεση του σχεδίου...

Aνάπτυξη 4,1% για το 2021 και 6,0% για το 2022 προβλέπει η Κομισιόν για την Ελλάδα

Η πανδημία COVID-19 και τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού για τη διάσωση ζωών μετά την εκδήλωσή της, ώθησαν την οικονομία της Ελλάδας σε μια βαθιά...

Alpha Bank: Ετος επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας το 2021 – Οι καταλύτες

Η σταδιακή έξοδος από την πανδημική κρίση, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ομαλή και ταχεία πρόοδο του εμβολιαστικού προγράμματος στη χώρα μας,...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!