Έλλειμμα 12,860 δισ. ευρώ παρουσίασε την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης έναντι ελλείμματος 1,243 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης διαμορφώθηκε σε έλλειμμα 7,121 δισ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου από πλεόνασμα 3,94 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Παράλληλα, για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 30,312 δισ. ευρώ, από 35,279 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 41,332 δισ. ευρώ, από 37,879 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019.