Αρχική Οικονομία ΤτΕ: Έλλειμμα 1,5 δισ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Μάρτιο

ΤτΕ: Έλλειμμα 1,5 δισ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Μάρτιο

Τον Μάρτιο του 2021, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 343 εκατ. ευρώ έναντι του Μαρτίου του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε από την επιδείνωση των ισοζυγίων αγαθών, υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη βελτίωση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση της αξίας των εισαγωγών σε σχέση με την αύξηση της αξίας των εξαγωγών.

Η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 29,7% (4% σε σταθερές τιμές) και η αξία των εξαγωγών κατά 37,1% (17,1% σε σταθερές τιμές). Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν άνοδο κατά 34,8% (31,8% σε σταθερές τιμές) και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 39,3% (38,9% σε σταθερές τιμές).

Ο περιορισμός του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών και του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών βελτιώθηκε σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2020. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 75,9% και 63,0% αντίστοιχα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών μειώθηκε κατά 18,8%.

Το Μάρτιο του 2021, το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων υπερδιπλασιάστηκε, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε μικρό έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2020, κυρίως λόγω της μείωσης των εισπράξεων των λοιπών (εκτός της γενικής κυβέρνησης) τομέων της οικονομίας.

Το α΄ τρίμηνο του 2021, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα, μειωμένο κατά 826 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, το οποίο διαμορφώθηκε σε 2,7 δισεκ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του πλεονάσματος των ισοζυγίων υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση της αξίας των εξαγωγών σε σχέση με την αύξηση της αξίας των εισαγωγών. Οι εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση κατά 10% σε τρέχουσες τιμές (8,9% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,8% (μειώθηκαν κατά 5,4% σε σταθερές τιμές). Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 9,1% σε σταθερές τιμές και οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,6%.

Ο περιορισμός του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην επιδείνωση των ισοζυγίων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μεταφορών, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών βελτιώθηκε. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 85,2% και 86,1% αντίστοιχα σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020. Οι καθαρές εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές μειώθηκαν κατά 7,6%. Τέλος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων υπερδιπλασιάστηκε, ενώ το πλεόνασμα στο ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε σημαντική μείωση.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Το Μάρτιο του 2021, το ισοζύγιο κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 288 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 116 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Το α΄ τρίμηνο του 2021, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων μειώθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε στα 192 εκατ. ευρώ.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Το Μάρτιο του 2021, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) αυξήθηκε σε 1,8 δισεκ. ευρώ, από 1,0 δισεκ. ευρώ το Μάρτιο του 2020. Το α΄ τρίμηνο του 2021, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων κατέγραψε μικρότερο έλλειμμα κατά 761 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 2,5 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Το Μάρτιο του 2021, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση κατά 449 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις τους έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, παρουσίασαν αύξηση κατά 324 εκατ. ευρώ.
Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη μείωση κατά 3,0 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού.

Η μικρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση κατά 120 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού εξαιτίας της αύξησης κατά 1,2 δισεκ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους, που αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση κατά 874 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων των κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η μείωση των υποχρεώσεών τους αντανακλά τη μείωση κατά 3,2 δισεκ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων έναντι του εξωτερικού (περιλαμβάνεται και η πρόωρη αποπληρωμή δόσεων δανείου της Γενικής Κυβέρνησης προς το ΔΝΤ), η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση κατά 2,5 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Το α΄ τρίμηνο του 2021, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 493 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση κατά 909 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 1,6 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και στην αύξηση κατά 515 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση κατά 1,6 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 1,7 δισεκ. ευρώ των δανείων που έχουν χορηγηθεί σε μη κατοίκους, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 1,5 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 5,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), η οποία αντισταθμίστηκε περίπου κατά το ήμισυ από τη μείωση των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.

Στο τέλος Μαρτίου του 2021, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 9,1 δισεκ. ευρώ, έναντι 8,5 δισεκ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου του 2020.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Αρκουμανέας: Στις επόμενες εβδομάδες θα βγάλουμε τις μάσκες στους εξωτερικούς χώρους

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα βγάλουμε τις μάσκες στους εξωτερικούς χώρους, επισήμανε το Σάββατο στον ΣΚΑΪ 100,3 ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας, σημειώνοντας παράλληλα ότι...

Κορωνοϊός: 394 νέα κρούσματα και 20 θάνατοι – Στους 301 οι διασωληνωμένοι

Στα 394 ανέρχονται τα νέα κρούσματα του κορωνοϊού που κατέγραψε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας έως τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου. Παράλληλα ο...

Σκιάθος: Στην ακτή «Μάραθα» ο σεΐχης του Κατάρ με το περίφημο «Al Mirqab»

Στην αγαπημένη του Σκιάθο, για άλλη μία φορά, έφθασε σήμερα λίγο πριν το μεσημέρι, ο σεΐχης του Κατάρ και πρώην πρωθυπουργός του Εμιράτου Χαμάντ...

Κοιμόταν η Καρολάιν λίγα λεπτά πριν δολοφονηθεί, σύμφωνα με την Ιατροδικαστή

Απαντήσεις σε όσα ισχυρίζεται ο πιλότος πως προηγήθηκαν της δολοφονίας της συζύγου του φαίνεται να δίνει η κατάθεση της ιατροδικαστή σύμφωνα με την οποία...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!