Ο ΑΔΜΗE έγινε πρόσφατα μέλος του Οργανισμού για την Ανάπτυξη Παγκόσμιων Ενεργειακών Διασυνδέσεων (Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization – GEIDCO)! Ενός οργανισμού που υπακούει «πιστά» στις «επιταγές» της Ατζέντας 2030 για «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια και πλέον η διαχείριση του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα περνά ουσιαστικά σε ένα παγκόσμιο κέντρο διοίκησης.

Ο GEIDCO εδρεύει στο Πεκίνο της Κίνας, την νέα χώρα, την οποία προσπαθεί να μετατρέψει σε επίσημη έδρα της η Νέα Τάξη Πραγμάτων.

Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2016 συνιστά διεθνή οργανισμό με 274 μέλη από 22 χώρες (εταιρείες, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενώσεις προσώπων, οργανισμοί).

Όπως σχολιάζεται, κεντρική του αποστολή είναι να προωθήσει τις διεθνείς ενεργειακές διασυνδέσεις ώστε να καλυφθεί η παγκόσμια ζήτηση για «πράσινη» ηλεκτροπαραγωγή, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη» του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Μάλιστα, οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί προς την κατεύθυνση αυτή θα παρουσιαστούν σε ημερίδα που συνδιοργανώνουν ΟΗΕ και GEIDCO την 1η Νοεμβρίου στην Νέα Υόρκη, άτυπη πρωτεύουσα των παγκοσμιοποιητών, και στην οποία θα συμμετάσχει η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ.

Πρόεδρος του GEIDCO είναι ο Λιου Ζχένια, πρώην επικεφαλής της State Grid.

Η στρατηγική του GEIDCO συμπυκνώνεται στη φράση «Two Replacements, One Restore, One Increase» (Δύο Αντικαταστάσεις, Μία Αποκατάσταση, Μία Αύξηση).

Οι δύο αντικαταστάσεις αφορούν την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα και την αντικατάσταση του άνθρακα, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου από «καθαρή» ηλεκτρική ενέργεια.

Η αποκατάσταση αναφέρεται στην αποκατάσταση του ρόλου των ορυκτών καυσίμων ως βιομηχανικής πρώτης ύλης και η αύξηση αφορά την αύξηση του μεριδίου του ηλεκτρισμού στην παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας.

Τι σημαίνει αυτό; Τέλος στις πλουτοπαραγωγικές πηγές ενέργειας και αύξηση της φτώχειας, καθώς θα κλείσουν ακόμα περισσότερα εργοστάσια;

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) συστάθηκε με το Ν. 4001/2011 και οργανώθηκε και λειτουργεί ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Εταιρεία ασκεί τις αρμοδιότητες και εκτελεί τα καθήκοντα του Κυρίου και Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4001/2011,  τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και την άδεια διαχείρισης του EΣΜΗΕ.

Επομένως, η διαχείριση της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας περνά πλέον σε ξένους «συμβούλους», οι οποίοι θα υποδείξουν στην Νέα Υόρκη τι μέλλει γενέσθαι στην Ελλάδα!

Ο GEIDCO φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε οργανισμό-πρότυπο για την διασυνοριακή συνεργασία, συντονίζοντας τις προσπάθειες διαφορετικών χωρών για την ανάπτυξη ενός παγκοσμίου εμβέλειας ισχυρού και “έξυπνου” δικτύου ηλεκτρισμού, στο οποίο θα είναι εξαρτημένες όλες οι χώρες που ανήκουν στην σφαίρα επιρροής της Ατζέντας 2030, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ζούμε τα γεγονότα! Το έχετε αντιληφθεί;

Του Κίμωνα Χαραλάμπους