Η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα είναι πολιτική επιλογή η οποία πλέον είναι μονόδρομος μια και η κεντρική τράπεζα παραβιάζει άρδην το καταστατικό της και είναι το εκτελεστικό όργανο της εφαρμοζόμενης πολιτικής στη χώρα..
Ομως η επιστροφή σε εθνικό νόμισμα θα πρέπει να γίνει γνωρίζοντας πολύ καλά τα νομισματικά μεγέθη και να αποτυπώσει πλήρως την υπάρχουσα κατάσταση της ΤτΕ..
Η διαχρονική πορεία των συναλλαγματικών διαθεσίμων που δημοσιεύει η τράπεζα της Ελλάδος είναι αποκαλυπτικά της δυσκολίας αυτού του εγχειρήματος μια και την μεταβατική περίοδο μέχρι την πλήρη επιστροφή στο εθνικό νόμισμα οι ανάγκες της οικονομίας θα πρέπει να εξυπηρετούνται από αυτά τα διαθέσιμα..
Οπως βλέπεται και στους παρακάτω πίνακες αλλά και στο γράφημα τα μεγέθη είναι αποκαλυπτικά μια και αυτά δεν ξεπερνάνε το ποσό των 6 δις ευρώ