Αρχική Οικονομία Το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο της Ευρώπης σε πλήρη εξέλιξη. 2 τρισ. ομολόγων...

Το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο της Ευρώπης σε πλήρη εξέλιξη. 2 τρισ. ομολόγων στα χέρια του κεντρικού τραπεζίτη με κάλπικο χρήμα. Τι αποκαλύπτει ο ισολογισμός της ΕΚΤ

Μια Ευρώπη πλήρως παραδομένη στις ορέξεις των κεντρικών τραπεζιτών και στα κρυφά παραμάγαζα τους..Ενας κεντρικός τραπεζίτης που λειτουργεί με πλήρη ασυδοσία δίχως κανέναν έλεγχο από κανένα εποπτικό και ελεγκτικό μηχανισμό της ΕΕ διατελεί το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο που διαδραματίζεται σήμερα στην Ευρώπη..Το περιβόητο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που κάποιες πολιτικές μαριονέτες εντός Ελλάδος παρακαλάνε τον κεντρικό τραπεζίτη να μας εντάξει ως χώρα δεν είναι τίποτα άλλο από το μεγαλύτερο σκάνδαλο το οποίο σύμφωνα με στοιχεία του ισολογισμού της ΕΚΤ ανέρχεται στο ποσό των 2 τρις..
Τα μη συμβατικά μέτρα όπως οι ίδιες οι κεντρικές τράπεζες τα αποκαλούν και κανείς πολιτικός η οικονομολόγος σε αυτή την Ευρώπη παρωδία δεν αναρωτήθηκε γιατί τα αποκαλούν έτσι σε πλήρη εξέλιξη..
Επιτέλους κάποιοι θα πρέπει να αποκαλύψουν τον στρατηγικό στόχο των διεθνών τραπεζιτών που δεν είναι άλλος από τον έλεγχο του 38% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ μέχρι το 2023 ξεκινώντας από την Ελλάδα που σήμερα είναι το μεγαλύτερο τραπεζικό πείραμα που υπήρξε ποτέ στον πλανήτη..
Ο κεντρικός τραπεζίτης έχει αναστείλει την κάθε δημιουργία χρήματος στην πραγματική οικονομία δηλαδή χορηγήσεις δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά και την ίδια ώρα επανεισάγει στην οικονομία αδρανές χρήμα που αποτυπώνει κατεστραμμένες αξίες και το οποίο προήλθε μέσα από την άσκηση νομισματικής πολιτικής και της σταθερότητας των τιμών..
Δημιουργεί χρήμα το οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 2 τρις ευρώ και το διαθέτει μόνο στους κατόχους εταιρικών και κρατικών ομολόγων και δεν είναι άλλοι από τους ίδιους τους τραπεζίτες και τα παραμάγαζα τους που τα βαφτήσανε funds..Θα μας παρουσιάζουν πως η Ευρωπαϊκή οικονομία είναι σε τροχιά ανάπτυξης και πως μεγεθύνεται το ΑΕΠ αλλά αυτό θα συμβαίνει μόνο στα χέρια των τραπεζιτών..
Την ώρα που κλείνουν την στρόφιγγα προς την πραγματική οικονομία και στις επιχειρήσεις οι μόνοι που θα κυκλοφορούν με ρευστότητα θα είναι τα παραμάγαζα του όπου θα αγοράζουν τα πάντα σε μια Ευρώπη έρμαιο τους..
Ενας κεντρικός τραπεζίτης που επανεισάγει στην οικονομία κάλπικο χρήμα ψωνίζει ότι γουστάρει από όποιον γουστάρει όποτε γουστάρει και δεν δίνει σε κανέναν λογαριασμό και δεν υπάρχει κανείς σε αυτή την Ευρώπη παρωδία να αποκαλύψει το έγκλημα του κεντρικού τραπεζίτη…δείτε τι αποκαλύπτει ο ισολογισμός της ΕΚΤ

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 12ης Μαΐου 2017

  • 16 Μαΐου 2017

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 12 Μαΐου 2017 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) μειώθηκαν κατά 21 εκατ. ευρώ λόγω της πώλησης χρυσού από μία εθνική κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος για τον σκοπό της παραγωγής αναμνηστικού κέρματος.
Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,5 δισεκ. ευρώ σε 279,3 δισεκ. ευρώ.
Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ
Ημερομηνία αξίας
Είδος πράξης
Ποσό κατά τη λήξη
Νέο ποσό
11 Μαΐου 2017
Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 7 ημερών
35 εκατ. δολάρια ΗΠΑ
35 εκατ. δολάρια ΗΠΑ
Οι παραπάνω πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.
Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,9 δισεκ. ευρώ σε 296,8 δισεκ. ευρώ. Τατραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 0,4 δισεκ. ευρώ σε 1.124,7 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 26,6 δισεκ. ευρώ σε 140,8 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 1,1 δισεκ. ευρώ σε 180,5 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.1 του ενεργητικού) ύψους 14,4 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 13,7 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.
Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,2 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,3 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων(στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 600,7 δισεκ. ευρώ (έναντι 600,4 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα). Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 14,8 δισεκ. ευρώ σε 1.974,7 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.
Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής
Δηλωθείσα αξία στις 12 Μαΐου 2017
Εβδομαδιαία μεταβολή – Αγορές
Εβδομαδιαία μεταβολή – Εξοφλήσεις
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1
8,3 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2
5,8 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3
218,6 δισεκ. ευρώ
+1,2 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων
23,8 δισεκ. ευρώ
+0,1 δισεκ. ευρώ
-0,0 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα
84,9 δισεκ. ευρώ
+1,5 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα
1.534,8 δισεκ. ευρώ
+12,0 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων
98,4 δισεκ. ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 7,1 δισεκ. ευρώ σε 1.165,6 δισεκ. ευρώ.
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 404.102 −21
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 320.923 1.174
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 77.400 10
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 243.523 1.164
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 32.253 −2.324
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 17.039 277
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 17.039 277
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 781.232 −798
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 13.679 −750
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 767.304 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 248 −48
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 79.618 995
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.271.448 13.922
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 1.974.698 14.798
7.2 Λοιποί τίτλοι 296.750 −876
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 26.372 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 237.602 538
Σύνολο ενεργητικού 4.170.588 13.763
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.124.664 −394
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.766.310 −6.741
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.165.598 −7.070
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 600.693 329
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 18 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 10.828 −1.526
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 283.056 27.043
5.1 Γενική κυβέρνηση 140.845 26.629
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 142.211 414
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 170.484 −4.717
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 3.676 −424
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.132 −257
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 11.132 −257
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 59.048 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 227.166 845
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 412.030 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 102.195 −67
Σύνολο παθητικού 4.170.588 13.763

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Συνεχίζονται οι σεισμικές δονήσεις στη Νίσυρο: 4,1 και 3,8 Ρίχτερ με διαφορά ενός λεπτού

Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά ενός λεπτού σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στη Νίσυρο. Ο τελευταίος σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 19:04 στα ανοιχτά της...

Κυβερνητικές πηγές για τις αιχμές Τσίπρα: “Θυμάται τις διακοπές του μετά το Μάτι;”

Απάντηση στις αιτιάσεις του Αλέξη Τσίπρα κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι την ώρα που η Αχαΐα φλέγεται ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην παραλία βγάζοντας φωτογραφίες,...

Μάχη με τις φλόγες σε τέσσερα μέτωπα: Εκκενώσεις οικισμών, συνεχείς αναζωπυρώσεις – Χωρίς ρεύμα και νερό η Ρόδος

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες σε τέσσερα μεγάλα πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη στις περιοχές της Αχαΐας, της Ρόδου, της Αιτωλοακαρνανίας και...

Επτά λουκέτα για φοροδιαφυγή στη Μύκονο

Στο κλείσιμο επτά επιχειρήσεων έχουν προχωρήσει στη Μύκονο οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, διαπιστώνοντας κάθε είδους τεχνικές φοροδιαφυγής,...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!