Ανεφάρμοστο το νέο σύστημα με το υπουργείο Εργασίας να εξετάζει νέες διορθώσεις

Διατηρείται το… χάος που προκλήθηκε με τις εισφορές στα «μπλοκάκια», καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι, κατά κύριο λόγο, αλλά και εργοδότες δεν γνωρίζουν τι θα πρέπει να πληρώσουν μέχρι το τέλος του μήνα. Την ίδια στιγμή, οι ακροβασίες του υπουργείου έχουν «παγώσει» τις πληρωμές, με τους εμπλεκομένους να προσπαθούν μάταια να λύσουν τον γρίφο των νέων εισφορών. Και όλα αυτά την ώρα που, σύμφωνα με υπηρεσιακά στελέχη του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), λόγω του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016, έχουν ήδη κλείσει 60.000 «μπλοκάκια».

Από τη πλευρά του, το υπουργείο Εργασίας, το οποίο φαίνεται να έχει χάσει τον έλεγχο της κατάστασης, προχώρησε σε κάποιες διορθωτικές κινήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά προβλήματα που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων με δελτίο παροχής υπηρεσιών – ΔΠΥ («μπλοκάκι»).

Η νέα ρύθμιση του υπουργείου προβλέπει ότι, σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος – εργοδότης δεν υποβάλει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) και ο ΕΦΚΑ ενημερωθεί μέσω υπεύθυνης δήλωσης από τον εργαζόμενο με ΔΠΥ, τότε ο εργαζόμενος καταβάλλει εισφορές μισθωτού (δηλαδή 6,67% για κύρια ασφάλιση και 2,55% για υγειονομική περίθαλψη, σύνολο 9,22%), μέχρι την επίλυση της διαφοράς από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, ο κάθε εργαζόμενος με «μπλοκάκι» οφείλει να αναγράφει στο δελτίο παροχής υπηρεσιών που εκδίδει στον εργοδότη του ότι υπάγεται στην εν λόγω ρύθμιση. Αντίστοιχα και μέχρι το τέλος εκάστου ημερολογιακού μήνα, ο συγκεκριμένος εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει για τον ασφαλισμένο που υπάγεται στην ανωτέρω ρύθμιση Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, καταβάλλοντας και τον μισθό που έχει συμφωνηθεί με βάση τη σύμβαση.

Με την υποβολή της ΑΠΔ αυτής, ενεργοποιείται αυτομάτως η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, όπως αυτή προβλέπεται από τον νόμο. Δηλαδή, 13,33% ο εργοδότης και 6,67% ο ασφαλισμένος.

Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν υποβάλει ΑΠΔ, ο εργαζόμενος οφείλει να υποβάλει στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι ο εργοδότης του δεν καλύπτει τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Εν συνεχεία, αναλαμβάνει ο ΕΦΚΑ. Ενημερώνονται και τα δύο μέρη και, εφόσον ο εργοδότης αμφισβητεί το περιεχόμενο της δήλωσης του ασφαλισμένου, υποβάλλει αντιρρήσεις ενώπιον των αρμόδιων οργάνων του ΕΦΚΑ.

Μέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς από τα όργανα αυτά, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει τις εισφορές που αντιστοιχούν στο ποσοστό του εργαζόμενου, δηλαδή ποσοστό 6,67% για τον κλάδο κύριας σύνταξης και ποσοστό 2,55% για την υγειονομική περίθαλψη.

Τα πέντε «αγκάθια» της ρύθμισης

Ωστόσο, ακόμα και από αυτήν τη διορθωτική ενέργεια της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας ανακύπτουν σοβαρά ζητήματα, τα οποία καθιστούν απαραίτητη μια νέα ρύθμιση. Γνώστες της κοινωνικής ασφάλισης υπογραμμίζουν στην «Ε» ότι το νέο σύστημα είναι ανεφάρμοστο και προκαλεί σειρά προβλημάτων. Τα πέντε βασικά «κενά» της εγκυκλίου είναι τα εξής:

1. Η ρύθμιση του υπουργείου δεν ξεκαθαρίζει τι θα γίνει με τους κατόχους μπλοκ που έχουν βγει οι εισφορές τους από τον ιανουάριο. Υψηλόβαθμες πηγές του υπουργείου Εργασίας υπογραμμίζουν στην «Ε» ότι τα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ που έχουν ήδη εκδοθεί για πολλούς εργαζομένους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών δεν αλλάζουν και θα πρέπει να πληρωθούν έως το τέλος του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» θα κληθούν να καταβάλουν το 26,95% του εισοδήματος που είχαν το 2015.
2. Δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα αντιδικίας μεταξύ εργαζομένου με «μπλοκάκι» και εργοδότη. Είναι προφανές ότι, από τη στιγμή που ο εργαζόμενος καταγγείλει τον εργοδότη του στον ΕΦΚΑ, αυτομάτως θέτει σε κίνδυνο τη θέση εργασίας του.
3. Η εγκύκλιος δεν προβλέπει πουθενά τι θα γίνει αν ο εργαζόμενους βρει τρίτο εργοδότη. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να ενημερώσει και τους υπόλοιπους εργοδότες για το νέο εργοδότη. Σύμφωνα με τους ειδικούς, προκύπτει σοβαρό ζήτημα για τα προσωπικά δεδομένα κάθε εργαζομένου, ο οποίος υποχρεώνεται να ενημερώνει τους εργοδότες του για κάθε επαγγελματική του κίνηση.
4. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τους εργοδότες που έχουν συμπεριλάβει κατά λάθος στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση κάποιον εργαζόμενο και έχουν καταβάλει τις εισφορές τους. Πώς θα μπορέσουν να πάρουν πίσω τα χρήματά τους; Ούτε αυτό ρυθμίζεται με την εγκύκλιο.
5. Τελευταίο – και ιδιαιτέρως σημαντικό: Δεν γίνεται ξεκάθαρο πώς ο ΕΦΚΑ θα διαχειριστεί όλες αυτές τις υπεύθυνες δηλώσεις. Σύμφωνα με υπηρεσιακούς παράγοντες του φορέα, το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό είναι αδύνατον να διαχειριστεί ένα τέτοιο όγκο εργασιών. Οι κάτοχοι μπλοκ είναι χιλιάδες, ενώ τα σημεία εξυπηρέτησης είναι περιορισμένα και ανεπαρκή σε στελεχιακό δυναμικό.

Ποιοι ασφαλισμένοι εντάσσονται στη ρύθμιση

Η νέα εγκύκλιος που ορίζει εισφορές μισθωτού -που για κύρια ασφάλιση και υγεία ανέρχονται στο 9,22% του εισοδήματός του- αφορά τους εξής ασφαλισμένους:

α) Ελεύθερους επαγγελματίες με έως δύο εργοδότες. Αυτοί θα καταβάλουν εισφορές 6,67% για κύρια ασφάλιση και 2,55% για υγειονομική περίθαλψη, σύνολο 9,22% ως μισθωτοί, εάν ο αντισυμβαλλόμενος – εργοδότης δεν υποβάλει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και ο ΕΦΚΑ ενημερωθεί μέσω υπεύθυνης δήλωσης από τους ίδιους, μέχρι την επίλυση της διαφοράς.

β) Μισθωτοί που εκδίδουν παράλληλα Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών σε μέχρι δύο αντισυμβαλλομένους – εργοδότες. Και για αυτούς προβλέπεται με την εγκύκλιο υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλει εισφορές. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν υποβάλει ΑΠΔ, ο εργαζόμενος πληρώνει 9,22%.

Πηγή: ependisinews.gr