Υπάρχουν άτομα που βλέπουν με τα άκρα των δακτύλων τους! Είναι απίστευτο, αλλά υπάρχει σχετικό δημοσίευμα σε πολύ σοβαρή εφημερίδα, τον καιρό βεβαίως που οι εφημερίδες, κατά τους αναγνώστες της εποχής εκείνης, αποτελούσαν δείγμα αξιοπιστίας: «ό,τι γράφει η εφημερίδα είναι σωστό»!

ΕΙΝΑΙ αλήθεια ότι η τύφλωση, όπως γράφουν τα επιστημονικά εγκυκλοαπιδικά λεξικά, Απουσία των οπτικών αντιλήψεων ή γενικότερα βαριά ανεπάρκεια αυτών, τέτοια που να εμποδίζει την εκτέλεση έργων για τα οποία η όραση είναι απαραίτητη.
Η τύφλωση μπορεί να είναι ολική ή μερική και να οφείλεται σε έλλειψη, σε συγγενή ανωμαλία ή σε βλάβη ενός ή περισσότερων στοιχείων του οπτικού συστήματος, από τον κερατοειδή μέχρι του ινιακού λοβού του φλοιού του εγκέφαλου.
Μερικοί επιστήμονες χρησιμοποιούν τον όρο αμαύρωση, για τις μορφές τύφλωση στις οποίες το μάτι φαίνεται απείραχτο κατά την κλινική εξέταση, δηλαδή τις μορφές της ονομαζόμενης νευρικής τύφλωση, που οφείλεται σε βλάβη του αμφιβληστροειδή ή των ενδοκρανιακών οπτικών οδών. Υπάρχουν τύφλωση εκ γενετής, πουοφείλονται σε συγγενείς ανωμαλίες του ματιού ή του εγκεφάλου ή σε ενδομήτριες παθήσεις του βολβού του ματιού.
Οι πιο συχνές επίκτητες μορφές είναι αυτές που οφείλονται σε σχηματισμό σκιών του κερατοειδή σε καταρράχτη ή σε απόφραξη της κόρης, καθώς και εκείνες που δημιουργούνται ύστερα από εκτεταμένες αποκολλήσεις του αμφιβληστροειδή, από γλαύκωμα, από ατροφία του οπτικού νεύρου. Στις πρώτες τρεις περιπτώσεις πρόκειται, συνήθως, για μερική τύφλωση στην οποία διατηρείται η αντίληψη του φωτός, και μερικές φορές των χρωμάτων· στις μορφές αυτές, κατάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις μπορεί να αποδώσουν στον ασθενή μια όραση περίπου φυσιολογική. Στις δυο τελευταίες περιπτώσεις η τύφλωση είναι σχεδόν πάντα μη αναστρέψιμη.

Η απώλεια της όρασης μπορεί να περιορίζεται στο μισό του οπτικού πεδίου ενός ή και των δύο ματιών· τότε μιλάμε για ημιανοψία, κατάσταση που οφείλεται σε βλάβη στο οπτικό χίασμα ή σε ένα σημείο των οπτικών οδών που βρίσκονται πίσω από αυτό. Η ολική καταστρεπτική βλάβη του κέντρου της όρασης στον ινιακό λοβό προκαλεί την ονομαζόμενη τύφλωση του φλοιού, κατά την οποία ο ασθενής δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι τυφλός. Στην ψυχική τύφλωση, που πιο σωστά ονομάζεται οπτική αγνωσία, οι οπτικές οδοί είναι άθικτες, οι εικόνες σχηματίζονται φυσιολογικά, αλλά το άτομο που πάσχει δεν είναι σε θέση να τις αναγνωρίσει και να κατανοήσει τη χρήση τους.
Ειδικές μορφές τύφλωση, τέλος, είναι εκείνες που περιορίζονται στην αντίληψη ενός ή περισσότερων χρωμάτων (δαλτονισμός).

Υπάρχουν, όμως, άτομα που βλέπουν με τα άκρα των δακτύλων τους;

Επειδή το θέμα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ο μόνος τρόπος είναι να δημοσιοποιήσουμε αυτούσιο ένα δημοσίευμα, που έκανε η εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, Φύλλο: 11/6/1963, Σελίδα: 4 (Τρίτη εικόνα). Αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε!

 

ΠΗΓΗ