Η Λακωνία, έχει το 5% των ασκληπιείων του κόσμου! Αλλά πού είναι;
Γιατί δεν αναδεικνύονται; Πού είναι τα ευρήματά τους;

 

ΠΗΓΗ