Τα αρχαιότερα ιερογλυφικά της Αιγύπτου, είναι σύγχρονα με τα ιερογλυφικά της Κρήτης: 5.250 χρόνων!

 

ΠΗΓΗ