Αρχική Κοινωνία ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΠΑΛΛΑΪΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ, 4.2.2018 ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ...

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΠΑΛΛΑΪΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ, 4.2.2018 ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ – ΣΚΟΠΙΑΝΟ

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ,

ΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ, ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ,

                                          ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ

ποὺ οἱ ἰθύνοντες ὅλα τὰ διαπραγματεύονται καὶ τὰ ἀποδέχονται ὅπως τοὺς διατάσουν  οἱ  «φίλοι» μας = κολοβὰ φίδια.

                                                                                                                   29.1.2018

 

Συγχαίρομε ὅσους ἰδεολόγους ἀγωνίσθηκαν νὰ πραγματοποιηθῆ μὲ μεγάλη ἐπιτυχία τὸ Παλλαϊκὸ Συλλαλητήριο στὴ Θεσσαλονίκη τὴν 21.1.2018 καὶ αὐτοὺς ποὺ θὰ ἀγωνισθοῦν γιὰ πολλαπλάσια ἐπιτυχία στὸ Σύνταγμα τὴν 4.2.2018.

 

1.Ὅλα τὰ μέλη, οἱ συνεργάτες, οἱ φίλοι καὶ οἱ θαυμαστές τῶν φορέων μας:

α) «Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,

β)«Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν»,

γ) «Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

 

θέτομε ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ εἰς τὴν διάθεσή των γιὰ νὰ συνεργασθοῦμε τόσον γιὰ τὸ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ, ὅσον καὶ γιὰ κάθαρση Πολιτείας, Ἐκκλησίας καὶ κοινωνίας πρὸς δόξαν Θεοῦ.

 

 1. 2. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ συμπαρασταθοῦμε στὸ Μακεδονικό Ἀγώνα, ἐφ’ ὅσον τὰ πιστεύω μας συμπίπτουν μὲ κάθε τὶ ἐθνικό.

Ἕνας ἀπὸ τοὺς κύριους σκοπούς μας εἶναι ἡ πραγματοποίηση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (παρακαλοῦμε εὐγενῶς ὅλους τοὺς ἑλληνόψυχους νὰ κλέψουν χρόνο καὶ νὰ μελετήσουν λεπτομέρειες στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr .

 

 1. Θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργον, ἀπ’ἀρχῆς νὰ μὴ ὑπάρχουν σύλλογοι – σφραγίδες ἀλλὰ προσωπικότητες μεγίστου κύρους καὶ ὀργανώσεις μὲ μεγάλη ἔμπρακτο μαχητικότητα, διότι οἱ εὐλαβεῖς, οἱ ταπεινοὶ χριστιανοὶ καὶ ἑλληνόψυχοι εἶναι ὑπερχορτάτοι ἀπὸ τὴν θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ. Οὐδεὶς ἐπιτρέπεται νὰ θερίζῃ ἐκεῖ ποὺ σπέρνουν οἱ ἄλλοι. Τέτοιοι ἐμπράκτως ἀγωνιζόμενοι ἑλληνόψυχοι θὰ ἔπρεπε νὰ προσεταιρισθοῦν καὶ νὰ προηγοῦνται τέτοιων σπουδαιοτάτων κοινωνικῶν, ἀνθρωπιστικῶν καὶ ἐθνικῶν ἐκδηλώσεων

 

Μόνον διὰ τοῦ ἔντιμου παραδείγματος θὰ προσελκυθοῦν οἱ ἀγνοὶ καὶ εὐσυνέιδητοι ἀγωνιστὲς καὶ ἡ λαοθάλασσα  θὰ ξεπεράσῃ τὰ 3.000.000 ἄτομα.

 

 1. Στὸ Συλλαλητήριο τῆς 4.2.2018 καὶ ὥρα 14.00 στὸ Σύνταγμα πρέπει νὰ προσέλθουν ἄνω τῶν 3.000.000 πολίτες καὶ νὰ ἐκφράσουν τὴν καταγανάκτησή των γι’ ὅλα τὰ ἀντικοινωνικά, ἀπάνθρωπα, ἀνήθικα, ψυχοκτόνα καὶ ἀντεθνικὰ νομοσχέδια ποὺ ἐπιβάλλουν ἀγύρτες καὶ ἀνθέλληνες τῆς πολιτικῆς, τῆς πολιτειακῆς, τῆς διοικητικῆς, τῆς πνευματικῆς ἡγεσίας, οἱ ὁποῖοι πασχίζουν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, νὰ ἀναρριχηθοῦν ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας ἀλλὰ διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας, τῆς φαυλοκρατίας καὶ ἐπιβάλλουν τὴν βρωμιὰ καὶ τὴν δυσωδία, καθὼς και ὁ Μακαριότατος νὰ καταντᾶ νὰ ἀκολουθῇ τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα, τὸ ὁποῖον ἀκολουθοῦν οἱ φελλοί, τὰ πτώματα καὶ τὰ περιττώματα καὶ νὰ ἀπειλεῖ εὐθαρσεῖς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ νὰ τοὺς προτρέπει νὰ μὴ συμμετέχουν!!!...

 

Οἱ Ἑλληνόψυχοι νὰ διακηρύξουν :

«Κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσίαν οἱ δοτοί, οἱ ἐξομῶτες καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα οἱ ἀνθέλληνες» ! ! !

«Κάτω οἱ μὴ διεκδικοῦντες τίποτε καὶ διαπραγματευόμενοι τὰ πάντα» ! ! !

«Ἡ Ἑλλάδα ἀνήκει στοὺς ἑλληνόψυχους καὶ οἱ ἑλληνόψυχοι νὰ εἶναι πάντοτε γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ἀγωνίζωνται γιὰ τὴν προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὅπου μειονότητες Ἑλλήνων, εἴτε στὴν Βόρειο Ἠπειρο, εἴτε στὰ Σκόπια, εἴτε στὴν Τουρκία, εἴτε στὴν Βόρειο Κύπρο καἰ ἐν γένει ἁπανταχοῦ τῆς γῆς».

 

Αὐτὸ θὰ εἶναι ἐφικτό, διότι οὔτε ζέστη θὰ κάνῃ οὔτε κρύο καὶ εὐελπιστοῦμε νὰ μὴ ἔχουμε καὶ βροχἐς.

 

 1. Ἔτσι τὸ διεφθαρμένο κατεστημένο δὲν θὰ τολμήσῃ νὰ βάλει τοὺς μισθοφόρους τῶν γνωστῶν – ἀγνώστων, ποὺ ἐπιβαρύνῃ καὶ αὐτὴ ἡ στρατιὰ τῶν μπαχαλάκηδων τὸν βαρύτατα φορολογούμενο πτωχὸ ἑλληνικὸ λαό.

 

 1. Ἀναφορικῶς μὲ τὴν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ἔχουμε ἐκδόσει καὶ ἀποστείλει δωρεὰν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον :

250.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ  τὸ βιβλίο  «ΒΑΛΚΑΝΙΑ 1996» τοῦ π. Πρωτεπιστάτου τοῦ Ἁγ. Ὄρους, Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου (Νικολοπούλου),

150.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ  τὸ βιβλίο  «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ (1998)» τοῦ πρώην Ἀστυνομικοῦ Δ/ντοῦ Φλωρίνης κ. Ἠλία Μάρκου,

καὶ ἄνω τῶν 40.000.000 ἀντιτύπων τοῦ περιοδικοῦ μας  «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ», ποὺ κυκλοφορεῖ ἐδῶ καὶ 20 ἔτη.

Ὅλα τὰ  ἀποστέλλουμε δωρεὰν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, παρὰ τὸ ἀπαγορευτικὸ κόστος τῶν ταχυδρομικῶν.

Ἐπίσης ἔχουμε ἀναφερθῆ καὶ στὰ χιλιάδες ἄρθρα μας στὴν δυναμικὴ ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καὶ στὰ FACE BOOK  μας : Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή ποὺ μᾶς κατέστρεψαν οἱ σκοτεινὲς καὶ ἀντίχριστες δυνάμεις κλπ.

 

 1. Ἐκ παραλλήλου συνεχίζουμε τὶς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες (ἄνω τῶν 75.000 τόνων ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, ἐξ ἰδίων πόρων).
 2. Κοπτόμεθα πάντοτε διὰ τὴν συσπείρωσιν ὅλων τῶν ὑγιῶν δυνάμεων, νὰ δρῶμε συντονισμένα, νὰ ἀναχαιτίζουμε ἐπιτυχῶς τὸ μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο καλπάζων κακόν.

 

 1. Τόσο στὸ κατάμεστο γήπεδο ΣΠΟΡΤΝΓΚ ὅσο καὶ στὸ κατάμεστο Πολεμικὸ Μουσεῖο ἐνώπιον χιλιάδων παρόντων καταδικάσαμε καὶ καταδικάζουμε τὸ κατάπτυστο κείμενο τῆς Προέδρου τῆς Βουλῆς Ἄννας Ψαρούδα Μπενάκη κατὰ τὴν πρώτη ὁρκωμοσία τοῦ κ. Παπούλια, ποὺ καθόταν σὰν «κότα » μπροστὰ στόν «κόκορα» κ.Ψαρούδα Μπενάκη νὰ τοῦ ὁμιλῆ οὐσιαστικὰ γιὰ τὴν ὑπερψήφιση ὅλων αὐτῶν τῶν ἀπάνθρωπων, ἀντικοινωνικῶν, ἀντοχριστιανικῶν, ὀπισθοδρομικῶν καὶ ἀντεθνικῶν νομοσχεδίων καὶ γιὰ τὴν συρρίκνωσιν, ὑποθήκευσιν καὶ σκλάβωσιν τῆς συρρικνωμένης Ἑλλάδος γιὰ 100 ὁλόκληρα ἔτη.

 

 1. Αὐτὸ θὰ εἶναι σὰν ἑκατομμύρια ραπισμοὶ στοὺς ἐξομῶτες, τοὺς ἀπάνθρωπους, τοὺς φαύλους καὶ τοὺς ἀντίχριστους καὶ τοὺς ἀπάτριδες.

 

 1. Ὅλοι οἱ φίλοι ποὺ μᾶς δηλώνουν ὅτι θὰ προσέλθουν στὶς 4.2.2018, ὅλοι μαζὶ συνεχίζουν νὰ μᾶς βομβαρδιζουν :

 

 1. Διατὶ δὲν ἀρχίζετε ἐπιτέλους τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦἜθνους;;;;

 

Β) Tί σόι πανηγυρισμοὺς θὰ κάνωμε τὴν 25η Μαρτίου 2021, μὲ μωαμεθανικὰ τεμένη, μὲ κελεμπίες, μανδῆλες καὶ μπούργκα ἤ καὶ αὐτομαστιγώματα τῶν ἐξτρεμιστῶν Μουσουλμάνων ;

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ   ΤΗΛ. 210- 3254321

 

 

Υ.Γ.

Ἤδη μᾶς ἔχουν ρίξει ἀπὸ τὸν περασμένο Ὀκτώβριο τὰ δύο facebook καὶ τώρα

στὸ e mail μας fot_gram@otenet.gr  δὲν μποροῦμε νὰ λάβουμε μηνύματα.

 

Παρακαλοῦμε, ἐπὶ τοῦ παρόντος, ἀπαντήσεις νὰ στέλνωνται ΜΟΝΟΝ στὸ a.anagnostopoulou@gmail.com

 

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1244————2912018

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Μεταναστευτικό: Εγκαινιάστηκαν οι νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές σε Λέρο και Κω

Εγκαινιάστηκαν σήμερα οι νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές στη Λέρο και στην Κω. «Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική», τόνισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς. «Εικόνες σαν και αυτές που έζησαν τα νησιά μας την περίοδο 2015-2019 ανήκουν οριστικά στο παρελθόν», σημείωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης. «Τα νέα σύγχρονα και πολλαπλών χρήσεων κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης που εγκαινιάσαμε σήμερα στη Λέρο και την Κω αποτελούν ακόμη μια χειροπιαστή απόδειξη της αμέριστης ευρωπαϊκής α

Κορωνοϊός – 5.870 νέα κρούσματα και 82 θάνατοι – Στους 641 οι διασωληνωμένοι

Σε 5.870 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού, τα οποία κατεγράφησαν στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Σήμερα, Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021, ανακοινώθηκαν 82 θάνατοι. Διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) νοσηλεύονται 641 ασθενείς. Το τελευταίο 24ωρο διενεργήθηκαν 387.243 εργαστηριακά τεστ, με τη θετικότητα να ανέρχεται σε 1,52%. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 920.683 (ημερήσια μεταβολή +0.6%), εκ των οποίων 50.6% άνδρες. Με βάση τα επιβεβ

Μετάλλαξη Μποτσουάνα – Τέσσερα μέτρα για ταξιδιώτες από χώρες της νότιας Αφρικής

Αναφορικά με την εμφάνιση της νέας παραλλαγής B.1.1.529 (μετάλλαξη της Μποτσουάνα) του SARS-COV-2, ύστερα από εισήγηση της Υγειονομικής Επιτροπής, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις της Kυβέρνησης για τις χώρες της Νότιας Αφρικής, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Λεσότο, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Εσουατίνι, Ζάμπια και Μαλάουι:
 • Επιτρέπεται η είσοδος μόνο Ελλήνων υπηκόων και άλλων υπηκόων μόνο για απολύτως απαραίτητες (essential) μετακινήσεις με την προϋπόθεση μοριακού ελέγχου (PCR) 72 ωρών ανεξαρτήτως της εμβολιαστικής τους κατάστασης.
 • Για την είσοδό τους απαραίτητ

Κορωνοϊός: 6.602 νέα κρούσματα και 86 θάνατοι – Στους 630 οι διασωληνωμένοι

Σε 6.602 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΔΥ. Κατά το ίδιο διάστημα, κατεγράφησαν 86 θάνατοι. Παράλληλα, σε 630 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις Μονάδες...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!