Αρχική Οικονομία Σύνοψη προγράμματος για τη συντεταγμένη μετάβαση στη δραχμή

Σύνοψη προγράμματος για τη συντεταγμένη μετάβαση στη δραχμή

Αύξηση του ΑΕΠ και των εισοδημάτων άνω του 4% ετησίως, δημιουργία 1,4 εκ. θέσεων εργασίας, μείωση της ανεργίας κάτω του 12%, κρατικοποίηση των τραπεζών, προστασία των τραπεζικών καταθέσεων και των δανείων, αποφυγή του υπερπληθωρισμού, μέτρα για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, μαζί με πολλά άλλα ζητήματα περιλαμβάνονται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα των 27 σημείων συντεταγμένης μετάβασης στη δραχμή που έχει εκπονήσει το επιστημονικό μας επιτελείο στη βάση πολλών μελετών και σχετικών εκδόσεων, με βιβλία,άρθρα, παρουσιάσεις ( βλ. www.odosdracmis.gr, www.drachmi5.gr. www.freepen.gr,κλπ).

 Αρχική μεταβατική περίοδος και ρύθμιση του χρέους

Στο πρόγραμμα  προτείνεται μια αρχική μεταβατική περίοδος με στάση πληρωμών και έκδοση προσωρινού ηλεκτρονικού και ανταλλάξιμου χρήματος  με ισοτιμία 1/1 προς το ευρώ. Αυτό είναι αναγκαίο για την αρχική φάση των διαπραγματεύσεων  με τους Εταίρους, για το «φιλικό» Grexit, προσωρινό ή μόνιμο. Η δυνατότητα άμεσης παροχής ρευστότητας στην ελληνική οικονομία, αποτελεί το κλειδί για αποτελεσματική διαπραγμάτευση με τους δανειστές, οι οποίοι δε θα μπορούν να ανοιγοκλείνουν εκβιαστικά τον κρουνό παροχής χρήματος όπως κάνουν μέχρι τώρα. Βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι είναι συνετό να υπερεκτιμήσουμε τις απαιτήσεις και προσδοκίες μας, αγνοώντας τη γεωπολιτική υπεροπλία των δανειστών.
Με τη γλώσσα της λογικής και της γνώσης, με κατάλληλες κινήσεις και ενέργειες, μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα από το σημερινό απόλυτο οικονομικό αδιέξοδο. Αν μη τι άλλο, η διαπραγμάτευση δε θα γίνει με το πιστόλι στον κρόταφο. Θα τεθεί το θέμα των πολεμικών αποζημειώσεων και η ρύθμιση του χρέους με την αρχική ισοτιμία 1: 1 προς το ευρώ και με τους ίδιους όρους που έγινε η ρύθμιση του τεράστιου Γερμανικού χρέους με τη Συμφωνία του Λονδίνου το 1953, η οποία οφειλόταν στο αιματοκύλισμα της υφηλίου σε δύο παγκόσμιους πολέμους. Αυτό σημαίνει διαγραφή του χρέους κατά 70% και αποπληρωμή του υπολοίπου με αναπτυξιακή ρήτρα, δηλ. αποπληρωμή του μόνο όταν υπάρχει ετήσια ανάπτυξη.
Επισημαίνεται εδώ ότι, το σημερινό τεράστιο χρέος της χώρας μας είναι τεχνητό, αφού περίπου διπλασιάστηκε μέσα στην περίοδο της ευρωζώνης και ειδικότερα μετά το 2008. Αντί να εκδίδουμε δικό μας χρήμα, για να αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον μέρος των υποχρεώσεών μας, δανειζόμαστε χρήμα με τόκο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που εδρεύει στην Φραγκφούρτη.
Αυτό και όχι μόνο αυτό, εξηγεί τον υπερδιπλασιασμό του χρέους τα τελευταία χρόνια, εκτός από την Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ευρωζώνης και ειδικότερα στην Ιταλία, Πορτογαλία,Ιρλανδία, Κύπρο, Ισπανία. Πρόκειται για μια «παγίδα χρέους» με την οποία λειτουργεί η ευρωζώνη και δημιουργεί καταστάσεις υποτέλειας σε χώρες όπως η Ελλάδα.

Έκδοση της νέας δραχμής

Σε δεύτερη φάση,ακολουθεί η έκδοση της νέας δραχμής με  υποτίμησή της κατά 25% Μία δραχμή θα αντιστοιχεί  σε  0,75 ευρώ ( 100 δραχμές : 75 ευρώ)  με  κλείδωμα της ισοτιμίας  σε αυτά τα επίπεδα, όπως έχει προταθεί  και από τους δανειστές. Σε αυτή την περίπτωση, Το Βερολίνο  για δικούς του λόγους,  έχει προτείνει να υπάρξει κούρεμα και αναδιάρθρωση του χρέους, να μας χορηγήσουν οι Βρυξέλες 50 δις και να εγγυηθούν την ως άνω ισοτιμία, ενώ έχουν κάνει αναφορά και σε συζήτηση για τις πολεμικές αποζημιώσεις.
Το ευρώ  μπορεί να συνεχίσει να κυκλοφορεί παράλληλα με τη δραχμή, μια πρακτική που ακολουθείται με διάφορους τρόπους σε πολλές  χώρες διεθνώς και στην Ευρώπη. Όμως,  ο έλεγχος της νομισματικής κυκλοφορίας της δραχμής, της Τράπεζας της Ελλάδος όπως και των συστημικών τραπεζών, θα περιέλθει στο ελληνικό κράτος.
Μετά από περίοδο διάρκειας ενός περίπου χρόνου ή και λιγότερο, προβλέπεται ετήσια ανάπτυξη του ΑΕΠ, των μισθών, συντάξεων και εισοδημάτων γενικότερα, σε επίπεδα  άνω του 4%,  αλματώδης αύξηση της απασχόλησης, με τη δημιουργία άνω του 1,4εκ. θέσεων εργασίας και συμπίεση της ανεργίας κάτω του 12%.

Απασχόληση και ανεργία

Η έκδοση εθνικού νομίσματος και η υποτίμησή του κατά 25%, θα οδηγήσει σε άμεση ανάκτηση της χαμένης ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας. Όπως έγινε το 1953 από τον συντηρητικό Σπύρο Μαρκεζίνη και όχι μόνο, αυτό αναμένεται να δημιουργήσει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. Κατά τη διάρκεια και κυρίως μετά από την αρχική περίοδο προσαρμογής του πρώτου χρόνου, προβλέπεται, όπως προαναφέρθηκε, ισχυρή συμπίεση της ανεργίας σε ποσοστά κάτω του 12%, με δημιουργία σταδιακά άνω του 1,4 εκ. θέσεων εργασίας
Συμπληρωματικά μέτρα για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας είναι, η επιδοτούμενη απασχόληση με ειδική έμφαση σε νέους, ΑΜΕΑ, γυναίκες, ώριμους απολυμένους εργαζόμενους, άτομα του κοινωνικού περιθωρίου κλπ. Επίσης, η αναβάθμιση του επαγγελματικού προσανατολισμού, η δημιουργία χάρτη εθνικών και τοπικών αναγκών για την αγορά εργασίας και η σύνδεσή του με την εκπαίδευση, προγράμματα δια βίου κατάρτισης, ο εκσυγχρονισμός των γραφείων εργασίας του ΟΑΕΔ, η επιβράβευση της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα της καινοτομίας, η προώθηση αποδοτικών πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης, η ενίσχυση της υγιούς μεταποιητικής δραστηριότητας και ειδικότερα των εξαγωγών, η αποτροπή παρασιτικών δραστηριοτήτων της ήσσονος προσπάθειας.

Έλεγχος του πληθωρισμού και επάρκεια σε τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα

Η πορεία των τιμών τα τελευταία χρόνια κινείται με αρνητικούς ρυθμούς της τάξης του 1-2,5%, γεγονός που λειτουργεί ιδιαίτερα αρνητικά για την οικονομία η οποία έχει πέσει σε υποτονία.  Λιγότερο από το 50% του παραγωγικού της δυναμικού αξιοποιείται, ενώ υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις  ρευστότητας, αδυναμία επιχειρηματικού δανεισμού και υψηλά επιτόκια άνω του 5-7%. Επιπλέον, με την ύπαρξη του αρνητικού πληθωρισμού, αυξάνονται τα δημόσια και ιδιωτικά χρέη. Κατά συνέπεια,ένας ελεγχόμενος πληθωρισμός είναι σήμερα αναγκαίος.
Πραγματικός κίνδυνος που πρέπει να προσεχθεί είναι ο υπερπληθωρισμός, η ανεξέλεγκτη δηλ. μεγάλη και συνεχής αύξηση των τιμών. Σύμφωνα με το σχέδιο της συντεταγμένης μετάβασης στο εθνικό νόμισμα, ο υπερπληθωρισμός ελέγχεται  με συνετό έλεγχο της κυκλοφορίας του χρήματος σύμφωνα και με τον γνωστό δείκτη Μ2 και αυξήσεις εισοδημάτων που θα ακολουθούν και δε θα προηγούνται από την αύξηση της παραγωγικότητας.
Με τα δεδομένα αυτά και το γεγονός ότι, η συμμετοχή των εισαγωγών ανέρχεται στο 25% περίπου του ΑΕΠ, ο πληθωρισμός προβλέπεται να συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω του 8-10% στην αρχική φάση και κάτω του 6% λίγο αργότερα. Ζήτημα επάρκειας  αγαθών για  είδη πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα, φάρμακα, πρώτες ύλες, καύσιμα  δεν υφίσταται όπως έχει αναλυθεί εκτεταμένα σε σχετικές αναλύσεις και δημοσιεύσεις, γεγονός που ενισχύεται καταλυτικά από το σημερινό μικρό πλεόνασμα του γενικού ισοζυγίου πληρωμών και όχι μόνο.

Τράπεζες, καταθέσεις, δάνεια

Οι τράπεζες ανακεφαλοποιούνται με εθνικό νόμισμα και περιέρχονται σε πλειοψηφικό κρατικό έλεγχο. Οι τραπεζικές καταθέσεις σε ευρώ προστατεύονται με τη μετατροπή τους σε νέες δραχμές, με αναλογία δραχμή/ευρώ  1:0,75, καλύπτοντας έτσι την υποτίμηση της νέας δραχμής κατά 25%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, καταθέσεις 75.000 ευρώ θα ισούνται με 100.000 νέες δραχμές κ.ο.κ. Για τα στεγαστικά δάνεια και τα επιχειρηματικά δάνεια,  προτείνεται η υποτίμησή τους κατά 50%. Ένα στεγαστικό δάνειο 100.000 θα ισοδυναμεί με 75.000 ευρώ.
Η πρώτη κατοικία προστατεύεται ειδικότερα, ενώ προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για περιπτώσεις αποδεδειγμένα αναξιοπαθούντων δανειοληπτών. Τα «θαλασσοδάνεια» υπάγονται σε δικαστικές διαδικασίες, όπως και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εσκεμμένα και συστηματικά αποφεύγουν την αποπληρωμή των δανείων τους.

Τρόφιμα και φάρμακα, 

Το οριακά έστω πλεονασματικό ισοζύγιο πληρωμών κατά την τρέχουσα περίοδο όπως μας διαβεβαιώνουν τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, διασκεδάζει τους έωλους φόβους για ελλείψεις αγαθών πρώτης ανάγκης. Ειδικότερα  το ισοζύγιό εισαγωγών – εξαγωγών τροφίμων είναι ισοσκελισμένο, όπως αποδεικνύεται και από διάφορες μελέτες και ειδικότερα αυτές της ΠΑΣΕΓΕΣ. Έτσι και αλλιώς, οφείλουμε να αγοράζουμε, να επιμένουμε ελληνικά. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, παρ’ όλη την συρρίκνωση της τα τελευταία χρόνια μέσα από τη συμπίεση που υφίσταται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό των πολυεθνικών και την κοινοτική και κυβερνητική πολιτική που προωθεί τον αφανισμό της, μπορεί να καλύψει το 60% των φαρμακευτικών σκευασμάτων και περίπου το 90% των ασθενειών.
Για ορισμένα σπάνια νέα φάρμακα  υπάρχει επαρκές συνάλλαγμα. Το παράδοξο είναι ότι, τώρα με το ευρώ και όχι παλαιότερα με τη δραχμή, εκατοντάδες χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια Έλληνες πολίτες, δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είτε γιατί αδυνατούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, ή γιατί δεν έχουν τα απαιτούμενα χρήματα. Ενώ πολλά φάρμακα για απλές όπως και βαριές αρρώστιες, για πρώτη φορά δεν υπάρχουν σήμερα στα νοσοκομεία και στα φαρμακεία.

Πρώτες ύλες και καύσιμα

Σε αντίθεση με μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ελλάδα διαθέτει, αναλογικά με το μέγεθός της, μεγάλα αποθέματα πρώτων υλών, ορυκτού και φυσικού πλούτου. Το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών μας σε αργό πετρέλαιο καλύπτεται από τα ελληνικά διυλιστήρια που διαθέτουν ίδιους πόρους και έχουν συνάψει μακροχρόνιες συμφωνίες με πετρελαιοπαραγωγικές χώρες. Τα διυλιστήριά μας εξάγουν διυλισμένο πετρέλαιο ακόμα και σε πετρελαιοπαραγωγικές χώρες! Επιπλέον, η πτώση της τιμής των καυσίμων τελευταία βοηθά την αυτάρκειά μας σε καύσιμα.
Επισημαίνεται επίσης ότι, η υψηλή τιμή των υγρών καυσίμων στην Ελλάδα δεν οφείλεται στο κόστος αγοράς, αλλά στην βαρύτατη επιβάρυνσή τους από φόρους. Με τη δραχμή, ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα ενεργειακής επάρκειας, όπως δεν έχουν και όλες οι άλλες χώρες εκτός Ευρωζώνης ή και εκτός της Ευρώπης, όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Αίγυπτος, τα Σκόπια, η Αλβανία, κλπ. Και τονίζεται και πάλι εδώ ότι, σήμερα το οριακά πλεονασματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, συνεπάγεται επάρκεια σε εισαγωγές αγαθών πρώτης ανάγκης και ειδικότερα καυσίμων, πρώτων υλών, τροφίμων, φαρμάκων.

Αναπτυξιακοί πυλώνες και πολιτικές 

Ως κεντρικοί  αναπτυξιακοί πυλώνες, προωθούνται  η γεωργία και ιδιαίτερα η οικολογική και εναλλακτική ανταγωνιστική γεωργία και κτηνοτροφία, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, οι  νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο,η έρευνα και η καινοτομία,οι υπηρεσίες υγείας, η εκπαίδευση με τη  διεθνοποίηση των ελληνικών ΑΕΙ, η φαρμακοβιομηχανία, τα χημικά και πλαστικά προϊόντα, η πετρελαιοβιομηχανία, τσιμεντοβιομηχανία, χαλυβουργία, βιομηχανία ανταλλακτικών, μεταλλικών και ειδικών κατασκευών,τα ναυπηγεία και οι ναυπηγοεπισκευές, η βιομηχανία τροφίμων, οι κατασκευές, ο ποιοτικός τουρισμός και ειδικότερα ο θαλάσσιος, συνεδριακός και θρησκευτικός τουρισμός κλπ., Παρέχονται κίνητρα για την προσέλκυση της Ελληνόκτητης ναυτιλίας στην ελληνική σημαία και τη μεταφορά της έδρας της στον Πειραιά.Δημιουργούνται δύο νέα διυλιστήρια, καθώς και κέντρο υποδοχής φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη.
Προωθείται άμεσα η εκμετάλλευση των υδρογοναθράκων στα υποθαλάσσια γεωγραφικά μας όρια με ενδιαφερόμενες εταιρείες κυρίως από τις ΗΠΑ για την εκμετάλλευση και δημιουργία αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου μέσα από το υποθαλάσσιο τετράγωνο Ελλάδος, Αιγύπτου,Ισραήλ, Κύπρου. Η προοπτική αυτή, εκτός από μεγάλα οικονομικά οφέλη για τη χώρα, προσδίδει σημαντική  γεωπολιτική ασφάλεια. Μειώνονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, χορηγείται ρευστότητα στις επιχειρήσεις, ενισχύεται η περιφεριακή ανάπτυξη και αποκέντρωση, εκσυγχρονίζεται το δημόσιο με κανόνες ορθολογικής διοίκησης, ελέγχων και αξιοκρατίας και προωθούνται οι επιλεκτικά αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας . Αναδεικνύεται ο ελληνικός πολιτισμός  και στηρίζεται  η  ελληνική μουσική, το θέατρο  και οι τέχνες. Γενικότερα, στο πρόγραμμα παρατίθενται συγκεκριμένες, πολλές επιμέρους σαφείς, συνοπτικές προτάσεις για όλα τα επίμαχα θέματα και προβλήματα.

Πόθεν έσχες, κράτος πρόνοιας, δημογραφικό

Ελέγχεται το «πόθεν έσχες» των πολιτικών και ανώτερων δημόσιων και λειτουργών και τραπεζιτών των τελευταίων τριάντα χρόνων και επιβάλλονται  αυστηρές κυρώσεις κατά περίπτωση. Μεταξύ άλλων, προτείνεται η θέσπιση εγγυημένου κατώτερου εισοδήματος, η αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ και του κράτους πρόνοιας, με ειδική στοχευμένη μέριμνα για τα ΑΜΕΑ, τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, τους απολυμένους ώριμους εργαζόμενους, κλπ. Χορηγούνται γενναίες αυξήσεις σε Ελληνίδες μητέρες με δύο και τρία παιδιά και παρέχονται κίνητρα για την επιστροφή νέων Ελληνόπουλων που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό.

Μετανάστες και πρόσφυγες

Στο μεταναστευτικό και προσφυγικό προβλέπεται, πλήρης ανατροπή του σημερινού καθεστώτος ανοιχτού προσκλητήριου και υποδοχής μεταναστών και ιδιαίτερα των μη αφομοιώσιμων μεταναστών και με απόρριψη του μοντέλου δημιουργίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας στην Ελλάδα. Μόνο οι νόμιμοι μετανάστες και πρόσφυγες θα μπορούν να εξάγουν συνάλλαγμα και αυτό λύνει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο εγκλωβισμού μεγάλου αριθμού μη αφομοιώσιμων μεταναστών στη χώρα μας. Ελέγχονται και φυλάσσονται αποτελεσματικά τα σύνορα και ειδικότερα τα θαλάσσια, καθώς και όλες οι δίοδοι εισόδου παράνομων μεταναστών.
Απομακρύνονται ή και καταργούνται και ελέγχονται αυστηρά όλες οι Μ.Κ.Ο. που ασχολούνται με τους μετανάστες και επιβάλλονται βαρύτατες ποινές, ποινικές και αστικές, στους διακινητές μεταναστών. Επιταχύνονται οι διαδικασίες παροχής ασύλου αυστηρά μόνο σε αποδεδειγμένα πρόσφυγες και τίθεται επίμονα διεθνώς το ζήτημα της επαναπροώθησης των παράνομων μεταναστών στην Τουρκία και η κατανομή μέρους τους στην Ευρώπη.

Περιβάλλον,αθλητισμός,ναρκωτικά,νεολαία

Έμφαση δίνεται στον αθλητισμό της γειτονιάς, στην αντιμετώπιση της  μάστιγας  των ναρκωτικών, σε μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων και αποτροπής της φυγής τους στο εξωτερικό. Πρώτιστη μέριμνα συνιστά η  προστασία του περιβάλλοντος και η συμβατότητά του με την αειφόρο ανάπτυξη. Ειδική προστασία προτείνεται για τα ποτάμια, τα ρέματα, τον αιγιαλό κλπ από καταπατήσεις και ρύπανση, δημιουργείται μητρώο εξωτερικών ελεγκτών περιβάλλοντος.

Γιατί τώρα είναι αναγκαία η μετάβαση στη δραχμή

Σήμερα η μετάβαση στη δραχμή  είναι περισσότερο από ποτέ άλλοτε αναγκαία όσο και πρακτικά εφαρμόσιμη. Αναγκαία γιατί έχει πλέον φανεί ολοκάθαρα ότι, η χώρα μας, με τις σημερινές  πολιτικές ακραίας λιτότητας σε συνδυασμό με το υπερτιμημένο ευρώ, κατολισθαίνει συνέχεια στον οικονομικό Καιάδα, χωρίς καμιά  ελπίδα ανάκαμψης. Και είναι πρακτικά εφαρμόσιμη, αφού αυτό εντάσσεται στα σχέδια του Βερολίνου για τη  δημιουργία σκληρού πυρήνα ελεγχόμενης ευρωζώνης  και  ισχυροποίησης του ευρώ  έναντι του δολαρίου.
Και επί πλέον γιατί η  Προτεσταντικού τύπου  σιδηρά   πειθαρχία που μας επιβλήθηκε  ήταν χρήσιμη για  να μην επαναληφθούν δικά μας λάθη του παρελθόντος.  Πρόκειται για μια  μελετημένη, ισορροπημένη και εφικτή λύση που δεν οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις όπως προτείνουν ορισμένοι επαναστάτες του σαλονιού, που μπορεί να μας οδηγήσουν σε νέα Μικρασιατική καταστροφή.

Η  πρότασή μας για προσφυγή στο εθνικό νόμισμα, δεν αποτελεί στόχο αλλά το μέσο για την έξοδο από την κρίση, από τη σύγχρονη ελληνική τραγωδία που δεν έχει βιώσει ποτέ στο παρελθόν ο ελληνικός λαός. Γιατί οφείλουμε να θυμηθούμε πως ζούσαμε με τη δραχμή και πως ζούμε σήμερα με το ευρώ. Και να κρίνουμε με τη λογική και όχι με βάση κατευθυνόμενες, ατεκμηρίωτες υποθέσεις και ιδεοληψίες.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Βραβεία ΕΒΕΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής φακέλων υποψηφιοτήτων

Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 η προθεσμία υποβολής αίτησης  για συμμετοχή στα Βραβεία ΕΒΕΑ. Τα Βραβεία θα απονεμηθούν σε 10 κατηγορίες: Βραβείο εξαγωγικής δραστηριότητας...

Εμβόλιο – «Πράσινο φως» για τον εμβολιασμό των παιδιών 4-11 ετών – Στους 4 μήνες η αναμνηστική δόση

«Πράσινο φως» για τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 4 έως 11 ετών άναψε η Επιτροπή Εμβολιασμού ενώ αναμένεται να προχωρήσει στην σύντμηση του χρόνου για την αναμνηστική δόση στους τέσσερις μήνες αντί στους έξι. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για τον υποχρεωτικό εμβολιασμού. Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους εντός των επόμενων 24ωρων θα υπάρξει και η επίσημη απόφαση της Επιτροπής Εμβολιασμού για τον εμβολιασμό των πολιτών στους τέσσε

Μετάλλαξη Όμικρον: Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα

Στην Κρήτη επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα της μετάλλαξης Ομικρον, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Θ. Πλεύρης. Πρόκειται για Ελληνα που ήλθε στη χώρα από τη Νότιο Αφρική. Εχουν τηρηθεί όλα τα μέτρα καραντίνας και η απόλυτη ιχνηλάτηση, τόνισε ο υπουργός ο οποίος εξειδικεύει τα μέτρα που ψηφίστηκαν για τον εμβολιασμό των πολιτών άνω των 60 ετών.

Κατέθεσε στον ανακριτή ο ο δικηγόρος Μανώλης Μαργωμένος

Σε ανακριτικές πράξεις προχωρά η αρεοπαγίτης Αλεβιζοπούλου, με αφορμή την μήνυση για εκβίαση που έχει καταθέσει ο επιχειρηματίας Σάμπυ Μιωνής, εναντίον του εκδότη της...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!