Σε έκτακτη συνεδρίασή μας  στις  2/11/2017 στο Ν Ηράκλειο Αττικής , αποφασίστηκε  ο έλεγχος νομιμότητας όλων των Αλβανών που διαμένουν στη Ελλάδα ,σε βάθος 20αετίας

Στην Αλβανική κυβέρνηση  καταστρατηγούν κάθε έννοια κράτους δικαίου  για τις κατεδαφίσεις ακινήτων που ανήκουν σε μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας, στις Δρυμάδες  Χειμάρας.

Ως εκ τούτων αποφαινόμαστε αναλόγως και σχετικός .

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία ο αριθμός των νόμιμων μεταναστών στην Ελλάδα είναι  σήμερα 577.359 άτομα.

Οι Αλβανοί μετανάστες κατέχουν τις εξής άδειες διαμονής

Δεκαετούς Διάρκειας 95.822 άτομα

Δεύτερης Γενιάς  31.855 άτομα

Επί μακρών διαμένοντος 12.145 άτομα

Οικογενειακή επανένωση, Σύζυγος Έλληνα πολίτη κτλ 172.096 άτομα

Λοιπές κατηγορίες 70.625 άτομα

Εξαιρετικούς λόγους 18.859 άτομα

Ο αριθμός των παράνομων  Αλβανών στην Ελλάδα υπολογίζεται στους 150.000 άτομα.

Από 5/10/2017 όλοι οι ανωτέρω ¨καλούνται ¨ να γνωρίζουν σε  ελέγχους  , όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία , εντός και εκτός Ελλάδας  και να προσκομίσουν όλα τα έγγραφα που βεβαιώνουν την νομιμότητα αυτών , καθώς και όλα τα έγγραφα ταυτοπροσωπίας αυτών και των μελών της οικογενείας τους .

Το ¨δίκτυο αστυνόμευσης ¨  της Ομάδας Υψηλής Αστυνόμευσης , παρακαλείται για την εφαρμογή  της ανωτέρω απόφασης .

Παρακαλούνται οι διωκτικές και δικαστικές αρχές για τις κατά νόμο ενέργειές τους .

[ Λήξη της συνεδρίασης – διαδικαστικά θέματα ]

Αθήνα  , 2/11/2017

ΣΕΑ-Δ/Σ e–mail επικ. hellas.n.s.team@gmail.com