Το συνολικό κόστος των εφάπαξ βοηθημάτων που εκκρεμούν στον ειδικό κλάδο του ΕΤΕΑΕΠ αγγίζει τα 900 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι να απορροφηθεί το μέγιστο δυνατό από τα διαθέσιμα κονδύλια για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων. Εντός του Μαΐου αναμένεται να εισρεύσουν άλλα 40 εκατ. ευρώ στο ΕΤΕΑΕΠ για πληρωμή εφάπαξ. Τότε θα διεκπεραιωθούν αιτήσεις προς το πρ. ΤΠΔΥ από δημοσίους υπαλλήλους που αποχώρησαν το καλοκαίρι του 2014 (συνταξιοδοτική πράξη Απρίλης 2015). Μόνο από το πρ. Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων εκκρεμούν 22.000 αιτήσεις, ενώ το μέσο εφάπαξ φτάνει στα 23.000 ευρώ.

Μόλις 100
Στο ΤΑΔΚΥ, το πρ. Ταμείο των Δημοτικών Υπαλλήλων, έχει πληρώσει σχεδόν 100 από τις 7.000 αιτήσεις που εκκρεμούν, ενώ το Ταμείο των κατώτερων πληρωμάτων του ΝΑΤ έχει ικανοποιήσει περίπου 200 από τις 8.000 εκκρεμείς αιτήσεις. Χιλιάδες αιτήσεις στοιβάζονται επίσης στους τομείς Υγειονομικών και Νομικών του πρ. ΕΤΑΑ. Τον Ιούνιο αναμένεται να συνεχιστεί το πρόγραμμα για πληρωμή των ληξιπρόθεσμων εφάπαξ με άλλα 50 εκατ. ευρώ, ώστε να φτάσουμε σταδιακά σε αιτήσεις υπαλλήλων που αποχώρησαν στα τέλη του 2014 και αρχές του 2015.

Το μέσο εφάπαξ στο Δημόσιο για το 2014 κυμαίνεται μεταξύ 22.000 και 23.000 ευρώ. Μεγάλοι χαμένοι είναι οι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που έφυγαν μετά την 1/9/2013 με 25ετία, ενώ πολλά χάνουν και όσοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης έφυγαν με 30ετία ή 35ετία. Τις μικρότερες απώλειες θα μετρήσουν οι πτυχιούχοι (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – ΑΕΙ) που έφυγαν με 35ετία, ενώ ακολουθούν οι πτυχιούχοι με 30ετία και 25ετία. Ολες οι καταβολές γίνονται πλέον με τον νέο τρόπο υπολογισμού, που ενσωματώνει τις περικοπές των προηγούμενων Μνημονίων (έως και 38,14% για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους) και απομειώνει ακόμη περισσότερο το βοήθημα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

1 Η ασφαλισμένη Σ.Ν. υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ της οδού Νικηφόρου τον 2/2015 με συμμετοχή ΟΑΕΕ. Τον 4/2015 το ΙΚΑ απέστειλε τη σχετική αλληλογραφία στον ΟΑΕΕ. Τον 6/2016 ο ΟΑΕΕ απάντησε στέλνοντας τον συνολικό χρόνο ασφάλισής της στον φορέα. Το ΙΚΑ προχώρησε στην τελική ανακεφαλαίωση και τον 12/2016 εξέδωσε την απόφαση συνταξιοδότησης. Συνολικός χρόνος αναμονής 1 έτος και 10 μήνες.

2 Η ασφαλισμένη Ε.Δ. υπέβαλε αίτηση για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ με μόνο χρόνο ΙΚΑ στις 14/4/2016 στο κεντρικό υποκατάστημα του πρ. Ταμείου των μισθωτών. Τον 3/2017 εξεδόθη η συνταξιοδοτική της απόφαση και πληρώθηκε τη σύνταξή της τον 4/2017. Συνολικός χρόνος αναμονής 11 μήνες.

3 Ο ασφαλισμένος Ν.Π., με ασφάλιση σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης τον 6/2014 στο ΙΚΑ Αγίων Αναργύρων. Τον 8ο του 2014 έγινε αλληλογραφία με τον ΟΑΕΕ για τη συμμετοχή του φορέα στην απόφαση συνταξιοδότησης. Τον 11/2014 ο ΟΑΕΕ απέστειλε πρόσκληση στον ασφαλισμένο, όπου του ζητούσε να προσκομίσει σχετικά δικαιολογητικά. Τον 12/2015 ο ΟΑΕΕ απέστειλε αλληλογραφία στον ασφαλισμένο ζητώντας επιπλέον δικαιολογητικά. Τον 6/2016 ο ΟΑΕΕ απέστειλε στο ΙΚΑ τον πληρωμένο χρόνο ασφάλισης ώστε να εκδοθεί απόφαση συμμετοχής. Eτσι τον 4/2017 το ΙΚΑ Aγίων Αναργύρων εξέδωσε την τελική απόφαση συνταξιοδότησης. Συνολικός χρόνος αναμονής 2 χρόνια και 10 μήνες.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ

Πηγή