Αρχική Οικονομία Στα 4,6 δις ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 11μηνο!

Στα 4,6 δις ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 11μηνο!

1,6 δις πάνω από το στόχο το Πρωτογενές πλεόνασμα στο 11μηνο

Σημαντική άνοδο κατέγραψε το πρωτογενές πλεόνασμα στους πρώτους έντεκα μήνες του 2017, βασιζόμενο κυρίως σε υπεραπόδοση φόρων και συγκράτηση δαπανών. Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 4,647 δις ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 5,757 δις ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,074 δις ευρώ.

 

Παράλληλα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζεται έλλειμμα ύψους 774 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 353 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 2,347 δις ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2017.   Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 45,130 δις ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 158 εκατ. ευρώ ή 0,3%  έναντι του στόχου.

 

 Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 43.748 δις ευρώ, αυξημένα κατά 506 εκατ. ευρώ ή 1,2% έναντι του στόχου.

 

Οι φόροι που υπεραπέδωσαν και στήριξαν τα έσοδα:

 

α) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 1,0%,

β) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 11 εκατ. ευρώ ή 1,1%,

γ) Φόροι στην περιουσία κατά 38 εκατ. ευρώ ή 1,4%,

δ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 72 εκατ. ευρώ ή 4,2%,

ε) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 41 εκατ. ευρώ ή 1,9%,

στ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 26 εκατ. ευρώ ή 1,6%,

ζ) ΦΠΑ λοιπών κατά 47 εκατ. ευρώ ή 0,4%,

η) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 12 εκατ. ευρώ ή 2,3%,

θ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 29 εκατ. ευρώ ή 0,7%,

ι) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 19 εκατ. ευρώ ή 13,6%,

ια) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 35 εκατ. ευρώ ή 11,8%,

ιβ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 44 εκατ. ευρώ ή 5,0%,

ιγ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 57 εκατ. ευρώ ή 1,5%,

ιδ) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 21 εκατ. ευρώ ή 7,6%.

 

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στους Λοιπούς ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 23 εκατ. ευρώ ή 0,9%.

 

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 4.842 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  μείωση κατά 48 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4.889 εκατ. ευρώ).

 

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.382 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 664 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

 

Ειδικότερα, τον Νοέμβριο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.558 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 483 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

 

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4.505 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 181 εκατ. ευρώ.

 

Υψηλή εισπραξιμότητα Φόρων τον Νοέμβριο  

 

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Νοέμβριο 2017, είναι οι κάτωθι:

 

α) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 17 εκατ. ευρώ,

β) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 19 εκατ. ευρώ,

γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 18 εκατ. ευρώ, 

δ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 14 εκατ. ευρώ,

ε) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 24 εκατ. ευρώ,

στ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 19 εκατ. ευρώ,

ζ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 31 εκατ. ευρώ,

η) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 11 εκατ. ευρώ,

θ) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 12 εκατ. ευρώ.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) για την περίοδο Νοεμβρίου 2017 ανήλθαν σε 349 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 49 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (397 εκατ. ευρώ).

 

Την ίδια περίοδο, τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την περίοδο Νοεμβρίου 2017 ανήλθαν σε 53 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 665 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

 

Συγκράτηση δαπανών και το Νοέμβριο

 

Μειωμένες κατά 1,731 δις ευρώ έναντι του στόχου (47,635 δις ευρώ) καταγράφηκαν οι  δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου που ανήλθαν στα 45,905 δις ευρώ. Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42.847 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 913 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 110 εκατ. ευρώ, οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 106 εκατ. ευρώ, τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά 53 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες μεταναστευτικών ροών κατά 76 εκατ. ευρώ.

 

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 1,375 δις ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 485 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 19 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 52 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 22 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 22 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

 

Για το ΠΔΕ, οι δαπάνες  διαμορφώθηκαν σε 3,058 δις ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 818 εκατ. ευρώ.

 

Το Νοέμβριο οι  δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.477 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 522 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,397 εδις ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 252 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ζωγράφος Αλέκος Φασιανός

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 87 ετών, ο Αλέκος Φασιανός. Ο εμβληματικός ζωγράφος, που σφράγισε με το έργο του την εποχή του, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια προβλήματα υγείας. Ο Αλέκος Φασιανός άφησε την τελευταία του πνοή σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Μαρίζα και τα δύο τους παιδιά. Η ημερομηνία της κηδείας του δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Ο Αλέκος Φασιανός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935. Σπούδασε βιολί στο Ωδείο Αθηνών και ζωγραφική στην ΑΣΚΤ (1955-1960) με τον Γιάννη Μόραλη. Λίγο μετά την πρώτη του ατομική έκθεση στην Αθήνα (1960, γκαλε

Κορωνοϊός: 10.783 νέα κρούσματα και 95 θάνατοι – Στους 680 οι διασωληνωμένοι

Σε 10.783 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΔΥ. Κατά το ίδιο διάστημα, κατεγράφησαν 95 θάνατοι,...

Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στη Χαλκιδική – Από την Τάφρο του Βορείου Αιγαίου η ισχυρή δόνηση – Τι λένε οι σεισμολόγοι

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι (στις 13:48) σε θαλάσσιο χώρο στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη λύση του Γεωδυναμικού, ο σεισμός είχε επίκεντρο...

Γ. Παπανδρέου: «Υπάρχει ο άλλος δρόμος, της συνεννόησης και της ειρήνης με τη Τουρκία» – Βράβευση στην Άγκυρα

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Γιώργος Α. Παπανδρέου, επισκέφθηκε την 'Αγκυρα όπου βραβεύτηκε με το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης Çankaya, μαζί με τον συνθέτη και συγγραφέα Ζουλφού Λιβανελί, για την προσφορά τους στους αγώνες για την ειρήνη και τη δημοκρατία. Το βραβείο που δίνεται για πρώτη φορά το 2022, αποτελεί πρωτοβουλία του δημάρχου της Τσανκάγια (προαστείου της Άγκυρας), Αλπέρ Τασντελέν και επικεφαλής της κριτικής επιτροπής είναι ο πρώην πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και υπουργός Εξωτερικών της Το

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!