Αρχική Οικονομία Στα 4,437 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το 2016

Στα 4,437 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το 2016

Σε ποιες κατηγορίες εσόδων σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 4,437 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός του 2016 έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,270 δισ. ευρώ το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,983 δισ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού πέρυσι παρουσίασαν υπέρβαση 1,884 δισ. ευρώ που οφείλεται στην υπερεκτέλεση σε σχέση με τους στόχους των περισσότερων κατηγοριών εσόδων.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τα οποία στο διάστημα αυτό σημειώθηκε έλλειμμα στη γενική κυβέρνηση ύψους 1,140 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,530 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2017) για έλλειμμα 3,617 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 54,038 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,686 δισ. ευρώ ή 3,2% έναντι του στόχου για το 2016 που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2017.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 49,860 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,884 δισ. ευρώ ή 3,9% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 160 εκατ. ευρώ ή 2,0%,

β) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 491 εκατ. ευρώ ή 14,1%,

γ) Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 52 εκατ. ευρώ ή 4,3%,

δ) Φόροι στην περιουσία κατά 71 εκατ. ευρώ ή 2,0%,

ε) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 142 εκατ. ευρώ ή 8,7%,

στ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 212 εκατ. ευρώ ή 7,4%,

ζ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 55 εκατ. ευρώ ή 3,5%,

η) ΦΠΑ καπνού κατά 67 εκατ. ευρώ ή 10,4%,

θ) ΦΠΑ λοιπών κατά 181 εκατ. ευρώ ή 1,4%,

ι) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 28 εκατ. ευρώ ή 5,7%,

ια) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.) κατά 217 εκατ. ευρώ ή 7,9%,

ιβ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 22 εκατ. ευρώ ή 2,0%,

ιγ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 36 εκατ. ευρώ ή 5,0%,

ιδ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 148 εκατ. ευρώ ή 3,6%,

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 33 εκατ. ευρώ ή 0,8%,

β) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 30 εκατ. ευρώ ή 9,8%,

γ) Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 17 εκατ. ευρώ, ή 14,1%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 3,263 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 24 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 4,178 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 198 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Στα 6,097 δισ. ευρώ τα καθαρά έσοδα τον Δεκέμβριο

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6,097 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 185 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 5,208 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 437 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων Δεκεμβρίου 2016 οφείλεται κυρίως στις κατηγορίες:

α) του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 17 εκατ. ευρώ,

β) του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 68 εκατ. ευρώ,

γ) του φόρου εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 40 εκατ. ευρώ,

δ) των φόρων στην περιουσία κατά 100 εκατ. ευρώ,

ε) των άμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 102 εκατ. ευρώ,

στ) των λοιπών άμεσων φόρων κατά 142 εκατ. ευρώ,

ζ) του ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 41 εκατ. ευρώ,

η) του ΦΠΑ καπνού κατά 21 εκατ. ευρώ,

θ) των λοιπών φόρων συναλλαγών κατά 11 εκατ. ευρώ,

ι) των λοιπών ΕΦΚ (καπνού κ.λπ.) κατά 83 εκατ. ευρώ,

ια) των τελών κυκλοφορίας οχημάτων κατά 50 εκατ. ευρώ,

ιβ) των εσόδων αποκρατικοποιήσεων κατά 12 εκατ. ευρώ,

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν κυρίως τα έσοδα:

α) στους λοιπούς φόρους κατανάλωσης κατά 41 εκατ. ευρώ,

β) στις απολήψεις από Ε.Ε. κατά 10 εκατ. ευρώ,

γ) στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 28 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) για την περίοδο Δεκεμβρίου 2016 ανήλθαν σε 582 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 178 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την περίοδο Δεκεμβρίου 2016 ανήλθαν σε 889 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 252 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του 12μηνου

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2016 ανήλθαν στα 55,179 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 791 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48,891 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 329 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 221 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 346 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 630 εκατ. ευρώ για επιχορήγηση στον Ε.Φ.Κ.Α. για παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε χαμηλοσυνταξιούχους, 143 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 39 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων, 81 εκατ. ευρώ για τις μεταναστευτικές ροές και 18 εκατ. ευρώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 6,288 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 462 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Δεκέμβριο οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 9,260 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 1,582 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,448 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 961 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,811 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 621 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Πηγή: http://www.newsbeast.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

ΕΚΤ: Τα τεστ προσομοίωσης σε ακραίες καταστάσεις έδειξαν ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένουν ανθεκτικές

Ανθεκτικές παραμένουν οι τράπεζες της Ευρωζώνης όπως έδειξαν τα αποτελέσματα του τεστ αντοχής (stress test) στο δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική...

Alpha Bank: Ολοκλήρωσε με επιτυχία το stress test του 2021 – Δείκτης CET 1 στο 17,3% στο βασικό και 8,4% στο δυσμενές σενάριο

Η Alpha Services and Holdings ολοκλήρωσε με επιτυχία την Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων  Καταστάσεων 2021 (EU-wide Stress Test), όπως αναφέρει σε δελτίο Τύπου της. Η Άσκηση...

Alpha Bank: Αναζητά στρατηγικό επενδυτή για τον σχηματισμό κοινοπραξίας στην ελληνική αγορά ακινήτων

Η Alpha Bank Α.Ε. (εφεξής η «Alpha Bank»), στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου επιχειρηματικού της σχεδίου, Project Tomorrow, και ειδικότερα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης εργασιών...

Σκυλακάκης: Ιστορική ευκαιρία το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» – Ίσως την άλλη Παρασκευή τα πρώτα 4 δισ. ευρώ

Την πεποίθηση ότι το Σχέδιο Ελλάδα 2.0 θα αποδειχθεί μια ιστορική ευκαιρία και θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο για την ανάπτυξη και την πορεία της...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!