Αρχική Διάφορα Στα 128,5 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός για τα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων

Στα 128,5 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός για τα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων

 Την πρόσκληση για τα «Προγράμματα Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων» συνολικού προϋπολογισμού 128,5 εκατ. ευρώ για το 2017 ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για τα «απλά» προγράμματα θα διατεθεί το ποσό των 85,5 εκατ. ευρώ και για τα «πολυπρογράμματα» 43 εκατ. ευρώ. Η συμμετοχή της Ε.Ε. στις επιλέξιμες δαπάνες για την Ελλάδα ανέρχεται στο 75-85%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από τις προτείνουσες οργανώσεις. Οι προτάσεις υποβάλλονται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και την έγκρισή τους και καταληκτική ημερομηνία είναι η 20ή Απριλίου 2017.

Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να παρουσιάσει τις νέες προσκλήσεις υποβολής προγραμμάτων, διοργανώνει «Ημέρα Πληροφόρησης» για τους ενδιαφερομένους, στις 31 Ιανουαρίου 2017, στις Βρυξέλλες.
Σύμφωνα με την πρόσκληση, γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι:

α) Να αυξηθούν η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών προϊόντων της Ενωσης και τα υψηλά πρότυπα που εφαρμόζονται στις μεθόδους παραγωγής τους.

β) Να αυξηθούν η ανταγωνιστικότητα και η κατανάλωση γεωργικών προϊόντων και ορισμένων προϊόντων διατροφής της Ενωσης και να βελτιωθεί η προβολή τους τόσο εντός όσο και εκτός της Ενωσης.

γ) Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η αναγνώριση σχετικά με τα ενωσιακά συστήματα ποιότητας.

δ) Να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς των γεωργικών προϊόντων και ορισμένων προϊόντων διατροφής της Ενωσης, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες τις αγορές τρίτων χωρών που έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης.

ε) Να αποκαθίστανται κανονικές συνθήκες της αγοράς σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της αγοράς, απώλειας εμπιστοσύνης των καταναλωτών ή άλλων συγκεκριμένων προβλημάτων.

Σύμφωνα με την περσινή πρόσκληση, η οποία δεν αναμένεται να έχει σημαντικές αλλαγές φέτος, τα προγράμματα, τόσο τα απλά όσο και τα πολυπρογράμματα, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε αυτά που αφορούν στην εσωτερική αγορά και αυτά που αφορούν σε τρίτες χώρες. Στην εσωτερική αγορά, λοιπόν, επιδοτούνται:

1) Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της αναγνώρισης όσον αφορά στα συστήματα ποιότητας της Ενωσης [προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ, εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν (ΕΠΙΠ) και προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας, βιολογικά κ.λπ.].

2) Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης στόχος των οποίων είναι να προσδιορισθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ενωση και τα χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής, με εξαίρεση εκείνα που αφορούν αποκλειστικά στο γάλα/στα γαλακτοκομικά προϊόντα, στα προϊόντα χοιρινού κρέατος ή συνδυασμό των δύο αυτών. Στόχος είναι η επισήμανση των ιδιαιτεροτήτων των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ενωση, ιδίως όσον αφορά στην ασφάλεια των τροφίμων, στην ιχνηλασιμότητα, στη γνησιότητα, στην επισήμανση, στις πτυχές σχετικά με τη θρεπτική αξία και την υγεία, στην καλή μεταχείριση των ζώων, στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας, καθώς και των χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων διατροφής, ιδίως από την άποψη της ποιότητάς τους, της γεύσης τους, της ποικιλίας τους ή των παραδόσεών τους.

3) Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης για το γάλα/τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα προϊόντα χοιρινού κρέατος ή και για τα δύο είδη προϊόντων.

Σε ό,τι αφορά τις τρίτες χώρες επιδοτούνται:

• Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης που στοχεύουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες χώρες: Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ταϊβάν.

• Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης που στοχεύουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες χώρες: ΗΠΑ ή Καναδά.

• Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης που στοχεύουν μία ή περισσότερες χώρες της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής ή της Καραϊβικής.

• Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης που στοχεύουν μία ή περισσότερες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, ήτοι το Μπρουνέι, την Καμπότζη, την Ινδονησία, το Λάος, τη Μαλαισία, τη Μιανμάρ, τις Φιλιππίνες, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη, το Ανατολικό Τιμόρ ή το Βιετνάμ.

• Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης που στοχεύουν μία ή περισσότερες από τις χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

• Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης που στοχεύουν άλλες γεωγραφικές περιοχές.

• Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης για το γάλα/τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα προϊόντα με βάση το χοίρειο κρέας ή συνδυασμό των δύο αυτών προϊόντων, τα οποία στοχεύουν οποιαδήποτε τρίτη χώρα.

Επισημαίνεται ότι τα προγράμματα ενημέρωσης προς Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ταϊβάν και ΗΠΑ είναι αυτά που διαθέτουν και τα περισσότερα κονδύλια σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες.

Τύποι επιλέξιμων δραστηριοτήτων
Οι ενέργειες προώθησης και ενημέρωσης μπορεί να συνίστανται ιδίως στις ακόλουθες δραστηριότητες, που είναι επιλέξιμες:

1. Διαχείριση του έργου.
2. Στρατηγική:
– Καθορισμός της στρατηγικής επικοινωνίας.
– Καθορισμός της οπτικής ταυτότητας της εκστρατείας.
3. Δημόσιες σχέσεις:
– Δραστηριότητες Τ.Π.
– Εκδηλώσεις Τύπου.
4. Ιστότοπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
– Δημιουργία, επικαιροποίηση, συντήρηση ιστοτόπου.
– Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (δημιουργία λογαριασμών, τακτική ανάρτηση στο Διαδίκτυο).
– Αλλα [κινητές εφαρμογές (apps), πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, διαδικτυακά σεμινάρια, κ.λπ.].
5. Διαφήμιση στον Τύπο, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στο Διαδίκτυο, σε εξωτερικούς χώρους, στον κινηματογράφο.
6. Εργαλεία επικοινωνίας: Δημοσιεύσεις, πακέτα με υλικό για τα ΜΜΕ, διαφημιστικά αντικείμενα και βίντεο.
7. Εκδηλώσεις:
– Περίπτερα σε εμπορικές εκθέσεις.
– Σεμινάρια, ημερίδες, συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), κύκλοι κατάρτισης εμπόρων/μαγείρων, δραστηριότητες σε σχολεία.
– Εβδομάδα ειδικών προσφορών εστιατορίων.
– Χορηγία εκδηλώσεων.
– Εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ευρώπη.
8. Προώθηση στα σημεία πώλησης.

Περίοδος υλοποίησης
Η συγχρηματοδοτούμενη ενέργεια (προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης) είναι διάρκειας ενός έως τριών ετών, γεγονός που θα πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς κατά την υποβολή της πρότασης.

Κριτήρια επιλογής
α) Οικονομική επάρκεια
Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν σταθερές και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης, ώστε να είναι σε θέση να ασκούν τις δραστηριότητές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης της ενέργειας και να μπορούν να συμβάλουν στη χρηματοδότησή της. Τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση ώστε να καταστεί δυνατή η εκτίμηση της οικονομικής επάρκειας περιλαμβάνουν:
– Τους ετήσιους λογαριασμούς (συμπεριλαμβανομένων του ισολογισμού και του λογαριασμού κερδών και ζημιών) για το προηγούμενο οικονομικό έτος για το οποίο έχουν κλείσει οι λογαριασμοί (για τις νεοσυσταθείσες οντότητες, το επιχειρηματικό σχέδιο υποβάλλεται σε αντικατάσταση των λογαριασμών).
– Ενα προσυμπληρωμένο έντυπο οικονομικής βιωσιμότητας που συνοψίζει τα απαραίτητα στοιχεία από τους ετήσιους λογαριασμούς που συμβάλλουν στην εκτίμηση της οικονομικής επάρκειας του αιτούντος.
Επιπλέον, για συντονιστές ή άλλους δικαιούχους που ζητούν συνεισφορά μεγαλύτερη από 750.000 ευρώ απαιτείται η έκθεση ελέγχου από εξωτερικό ορκωτό ελεγκτή που να πιστοποιεί τους λογαριασμούς του τελευταίου διαθέσιμου οικονομικού έτους.
β) Επιχειρησιακή ικανότητα
Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν τις επαγγελματικές ικανότητες και προσόντα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ενέργειας. Ως αποδεικτικά στοιχεία, πρέπει να παρέχονται στην πρόταση οι ακόλουθες πληροφορίες:
– Γενικό προφίλ (προσόντα και εμπειρία) του προσωπικού του αιτούντος που έχει την πρωταρχική ευθύνη για τη διαχείριση και την υλοποίηση της προτεινόμενης δράσης.
– Η έκθεση δραστηριοτήτων της προτείνουσας (-ών) οργάνωσης(-εων) ή η περιγραφή των δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε σχέση με τους επιχειρησιακούς τομείς που είναι επιλέξιμοι για συγχρηματοδότηση. Σε περίπτωση που οι προτείνουσες οργανώσεις προτείνουν να υλοποιήσουν ορισμένα μέρη της πρότασης, θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη διεξαγωγή ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης.

ΠΗΓΗ: ΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

ΓΣΕΕ: Πως αμείβεται η αργία της 15ης Αυγούστου

Αναλυτικές διευκρινίσεις για τον τρόπο πληρωμής της αργίας του Δεκαπενταύγουστου παρέχει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), υπενθυμίζοντας ότι η 15η Αυγούστου ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες. Δεδομένου...

Καταβάλλονται 15 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις ειδικού σκοπού

Αύριο, Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021, θα πραγματοποιηθούν από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταβολές, συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ, σε 30.586 δικαιούχους. Οι...

Στο support.gov.gr ο ΟΑΕΔ – Ποιες υπηρεσίες παρέχονται

Στην ενιαία κυβερνητική υπηρεσία εξυπηρέτησης πολιτών support.gov.gr συμμετέχει από σήμερα ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της αναβάθμισης και βελτίωσης των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει στους...

Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον Πύργο

Πέρα από τη μεγάλη μάχη με την φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία, και σεισμική δόνηση «χτύπησε» την Ηλεία. Συγκεκριμένα, σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στον Πύργο στις 11:49...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!