Ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων αναφέρει ότι το υλικό αυτό, αποτελούμενο από 134 φακέλους εγκιβωτισμένους σε 11 χαρτοκιβώτια, είχε παραδοθεί επίσημα στον Πρόεδρο της Βουλής από τον Έλληνα ομόλογό του σε ειδική συνεδρία του σώματος, στις 14 Ιουλίου 2017, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Πρόσβαση στο Υλικό του Φακέλου της Κύπρου.
Η ψηφιοποίηση του υλικού, που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2017 από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και Υπηρεσιακών Παραγόντων της Βουλής των Αντιπροσώπων για το Φάκελο της Κύπρου, αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια για ορθή αξιοποίησή του για κοινοβουλευτικούς, ιστορικούς και επιστημονικούς σκοπούς.
Σε συνάντηση που προηγήθηκε της παράδοσης του ψηφιοποιημένου υλικού μεταξύ των κυρίων Συλλούρη και Βούτση, ο τελευταίος ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων για την πρόοδο των εργασιών της Διευρυμένης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και Υπηρεσιακών Παραγόντων της Βουλής των Ελλήνων.  Οι δύο Πρόεδροι έθεσαν από κοινού τους στόχους για την περαιτέρω πορεία των εργασιών των δύο Επιτροπών και συμφώνησαν όπως προχωρήσει η έκδοση του πρώτου τόμου που θα περιλαμβάνει μέρος του υλικού του Φακέλου το δεύτερο τρίμηνο του 2018.