Αρχική Οικονομία Σημαντική αύξηση 34,6% τον Μάρτιο για τις εξαγωγές

Σημαντική αύξηση 34,6% τον Μάρτιο για τις εξαγωγές

Υψηλό ρυθμό αρχίζουν τα αποκτούν οι ελληνικές εξαγωγές, καθώς σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι ελληνικές εξαγωγές τον Μάρτιο αυξήθηκαν κατά 34,6%, ενώ σημαντική άνοδος καταγράφηκε συνολικά στο πρώτο τρίμηνο, με την αύξηση να ανέρχεται στο 9,6%.

Η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων Χριστίνα Σακελλαρίδη τόνισε ότι παρά την πίεση που εξακολουθούν να ασκούν οι επιπτώσεις της πανδημίας στο παγκόσμιο εμπόριο, οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις συνεχίζουν την προσπάθεια επέκτασης στην παγκόσμια αγορά μέσα από την απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα τροφοδοσία των πελατών τους. Μια προσπάθεια που αποδίδει καρπούς και αποτυπώνεται στις επιδόσεις τους. Η επιστροφή στην κανονικότητα εκτιμάται πως θα σηματοδοτήσει την έναρξη ενός νέου κύκλου δυναμικής ανάπτυξης για τους Έλληνες εξαγωγείς, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.

Αναλυτικότερα, ανοδική είναι η πορεία των εξαγωγών κατά τον μήνα Μάρτιο του 2021, καθώς αυξήθηκαν κατά 858 εκατ. ευρώ ή κατά 34,6% και ανήλθαν σε 3,34 δισ. ευρώ έναντι 2,48 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η αύξηση είναι μικρότερη, οι εξαγωγές αγαθών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθαν στα 2,49 δισ. ευρώ από 1,92 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 574 εκατ. ευρώ ή κατά 29,9%, γεγονός που επιβεβαιώνει την πολύ μεγάλη σημασία που διαδραματίζει η μεγάλη αύξηση των ελληνικών εξαγωγών πετρελαιοειδών και καυσίμων κατά 43,8%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών κατά τον μήνα Μάρτιο 2021 παρουσίασε αύξηση 34,6%, με τους κλάδους των πετρελαιοειδών και καυσίμων (43,8%), των βιομηχανικών (18,9%), των τροφίμων (16,2%) και των χημικών (34%) να ξεχωρίζουν με τις επιδόσεις τους.

Για τον Μάρτιο οι εισαγωγές αυξήθηκαν και αυτές με τη σειρά τους κατά (31,6%) και οδήγησαν σε αύξηση του εμπορικού ελλείμματος κατά 27,1%.

Άνοδος καταγράφεται και για τις εισαγωγές τον Μάρτιο του 2021 καθώς αυξήθηκαν κατά 1.304 εκατ. ευρώ ή κατά 31,6% και ανήλθαν σε 5,43 δισ. ευρώ έναντι 4,12 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 4,26 δισ. ευρώ από 3,22 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 1.034 εκατ. ευρώ ή κατά 32,1%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε τον Μάρτιο του 2021 κατά 445,8 εκατ. ευρώ ή κατά 27,1%, στα -2,09 δισ. ευρώ από -1,64 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα επίσης αυξήθηκε, στα -1,76 δισ. ευρώ από -1,30 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 460,5 εκατ. ευρώ ή κατά 35,4%.

Η ισχυρή αύξηση των εξαγωγών κατά το δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου ανακόπτει την πτωτική πορεία κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών και οδηγεί σε σημαντική αύξηση των εξαγωγών της χώρας για το πρώτο τρίμηνο του 2021. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου αυξάνονται κατά 768 εκατ. ευρώ ή κατά 9,6% ανερχόμενες σε 8,76 δισ. ευρώ από 7,99 δισ. ευρώ.

Ομοίως, χωρίς τα πετρελαιοειδή, είναι αξιοσημείωτο ότι παρά την πανδημία και τις επιπτώσεις της, οι εξαγωγές για το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου κινούνται ανοδικά σε σχέση με το 2020, στα 6,64 δισ. ευρώ από 5,96 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξημένες κατά 684 εκατ. ευρώ ή κατά 11,5%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στο τρίμηνο Ιανουαρίου -Μαρτίου 2021 αυξήθηκαν ελαφρώς κατά περίπου 254 εκατ. ευρώ ή κατά 1,9%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 13,49 δισ. ευρώ έναντι 13,24 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 10,58 δισ. ευρώ από 10,06 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 524 εκατ. ευρώ ή κατά 5,2%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2021 μειώθηκε κατά 513 εκατ. ευρώ ή κατά -9,8%, στα -4,73 δισ. ευρώ από -5,25 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα -3,94 δισ. ευρώ από -4,10 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 160 εκατ. ευρώ ή κατά -3,9%.

Η πορεία των εξαγωγών ανά προορισμό

Όσον αφορά την πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές το Μάρτιο του 2021, παρατηρείται μεγάλη αύξηση των αποστολών προς τις χώρες της ΕΕ, κατά 21,3%, όταν προς τις τρίτες χώρες καταγράφεται τεράστια άνοδος της τάξεως του 53,9%. Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, η εικόνα αντιστρέφεται. Οι εξαγωγές καταγράφουν μεγαλύτερη αύξηση προς τις χώρες της ΕΕ, αυτή τη φορά, κατά 31,2% και μικρότερη προς τις τρίτες χώρες, με άνοδο κατά 27,6%.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό μειώθηκε κατά 6 μονάδες περίπου και άγγιξε το 53,4% έναντι 59,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Αντίστροφη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις τρίτες χώρες, που διαμορφώθηκε στο 46,6% έναντι 40,8%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της Ε.Ε. διαμορφώνεται στο 65,1% και των τρίτων χωρών στο 34,9%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2021, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκε ελαφρώς προς τις χώρες της ΕΕ (4,8%) ενώ προς τις τρίτες χώρες αυξήθηκε σημαντικά (15,8%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις χώρες της ΕΕ κατά 13,2% και μικρότερη αυτή τη φορά άνοδο προς τις Τρίτες Χώρες κατά 8,3%.

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Μάρτιο του 2021 καταγράφονται ανοδικές τάσεις για όλους τους κλάδους. Εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία των Εμπιστευτικών Προϊόντων που παρέμειναν στάσιμα (-0,5%).

Συγκεκριμένα, ισχυρή ποσοστιαία αύξηση καταγράφεται στα Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (+43,8%), στα Χημικά (+34%), στα Μηχανήματα (+56,5%), στα Διάφορα Βιομηχανικά (+47,5%), στις Πρώτες Ύλες (+84,7%) και στα Ποτά & Καπνός (+35%).

Μικρότερη αύξηση εμφανίζουν οι εξαγωγές των Βιομηχανικών (+18,9%), των Τροφίμων (+16,2%), και των Λαδιών (+4,9%) για το Μάρτιο του 2021.

Εξετάζοντας το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου του 2021, σημαντική άνοδο καταγράφουν οι κλάδοι των Χημικών (+21,7%), των Μηχανημάτων (+13,4%), των Πρώτων Υλών (+33,7%) και των Ποτά και Καπνός (+14,9%). Μικρότερη αύξηση εξαγωγών εμφανίζει η κατηγορία των Πετρελαιοειδών-Καυσίμων (+3,8%), των Βιομηχανικών (+8,2%), των Τροφίμων (+8,3%) και των Διαφόρων Βιομηχανικών (+0,7%).

Στον αντίποδα, πολύ μικρή υποχώρηση σε σχέση με τις εξαγωγές του πρώτου τριμήνου του 2020, σημείωσε ο κλάδος των Λαδιών (-0,9%) και των χαμηλών σε αξία όμως εξαγωγών των Εμπιστευτικών Προϊόντων (-9,5%).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Αρκουμανέας: Στις επόμενες εβδομάδες θα βγάλουμε τις μάσκες στους εξωτερικούς χώρους

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα βγάλουμε τις μάσκες στους εξωτερικούς χώρους, επισήμανε το Σάββατο στον ΣΚΑΪ 100,3 ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας, σημειώνοντας παράλληλα ότι...

Κορωνοϊός: 394 νέα κρούσματα και 20 θάνατοι – Στους 301 οι διασωληνωμένοι

Στα 394 ανέρχονται τα νέα κρούσματα του κορωνοϊού που κατέγραψε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας έως τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου. Παράλληλα ο...

Σκιάθος: Στην ακτή «Μάραθα» ο σεΐχης του Κατάρ με το περίφημο «Al Mirqab»

Στην αγαπημένη του Σκιάθο, για άλλη μία φορά, έφθασε σήμερα λίγο πριν το μεσημέρι, ο σεΐχης του Κατάρ και πρώην πρωθυπουργός του Εμιράτου Χαμάντ...

Κοιμόταν η Καρολάιν λίγα λεπτά πριν δολοφονηθεί, σύμφωνα με την Ιατροδικαστή

Απαντήσεις σε όσα ισχυρίζεται ο πιλότος πως προηγήθηκαν της δολοφονίας της συζύγου του φαίνεται να δίνει η κατάθεση της ιατροδικαστή σύμφωνα με την οποία...

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!