Αρχική Παιδεία «Ρατσισμός εις βάρος των Ορθοδόξων Ελλήνων» η διδασκαλία τών Νέων Θρησκευτικών. Άς...

«Ρατσισμός εις βάρος των Ορθοδόξων Ελλήνων» η διδασκαλία τών Νέων Θρησκευτικών. Άς τολμήσουν να το κάνουν αυτό σε Καθολικούς και Εβραίους…

Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος:
«Καθαρός ρατσισμός εις βάρος των Ορθοδόξων Ελλήνων…

«ΠΑΡΤΕ  ΠΙΣΩ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΑΣ»!

Με εγκύκλιό του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος παρεμβαίνει στα νέα θρησκευτικά καταγγέλοντας ρατσισμό εις βάρος των Ορθοδόξων Ελλήνων και πονηρές μεθοδεύσεις από το Υπουργείο Παιδείας…

«…Ευλαβέστατοι Πατέρες καί ευλογημένοι Χριστιανοί μου,

η τοπική μας Εκκλησία διά τής παρούσης εγκυκλίου τού ελέω Θεού Ποιμενάρχου αυτής καίτοι βαρυτάτως ασθενούντος ανταποκρίνεται εις τήν διάχυτη αγωνία τού Ιερού της Κλήρου αλλά καί τών ευσεβών γονέων τών μαθητών τών Νήσων μας, σχετικώς μέ τό νέο πολυθρησκειακό Πρόγραμμα Σπουδών τού μαθήματος τών Θρησκευτικών, πού ήδη εφαρμόζεται από τό αρξάμενο σχολικό έτος.

Πρόκειται αναμφίβολα όχι μόνο γιά απαράδεκτα καί επικίνδυνα βιβλία, αλλά καί γιά αντισυνταγματικά καί ως εκ τούτου παράνομα.

Καί τούτο, διότι αποδομούν τήν Ορθοδοξία, εισάγοντας ένα συγκρητιστικό θρησκειολογικό μάθημα, «άχρωμο, άοσμο καί άγευστο», τό οποίο ευθέως οδηγεί στόν θρησκευτικό μηδενισμό.

Από τήν Γ΄ τάξη τού Δημοτικού, εντελώς πρόωρα, οι μικροί Ορθόδοξοι μαθητές, πρίν ακόμη συνειδητοποιήσουν τήν έννοια τής θρησκείας, διδάσκονται ταυτόχρονα τίς πεποιθήσεις τών Χριστιανών, τών Μουσουλμάνων καί τών Εβραίων.

Μιά τέτοια πρακτική είναι παντελώς ασύμφωνη μέ τήν δημοκρατία καί τή συνταγματική νομιμότητα, αφού τά παιδιά τών ορθοδόξων γονέων, στήν πιό τρυφερή τους ηλικία, υφίστανται αυτήν τήν ψυχική ταλαιπωρία ενός ιδεοληπτικού εξαναγκασμού τής συνειδήσεώς τους καί διδάσκονται όχι τήν δική τους πίστη, αλλά ένα συνονθύλευμα θρησκειών.

Τό γεγονός αυτό εκτός τού ότι αποτελεί μιά ολοκληρωτική επέμβαση τής Πολιτείας σέ θέματα πίστεως καί διδασκαλίας τής Εκκλησίας, συνιστά καί μιά μεγάλη αδικία καί ανισότητα πού υφίστανται τά μικρά ορθόδοξα μέλη της, έναντι τών παιδιών τών Εβραίων, τών Μουσουλμάνων καί τών Ρωμαιοκαθολικών Ελλήνων, τά οποία, πολύ σωστά, μέ απόφαση τού ιδίου Υπουργείου απολαμβάνουν τό δικαίωμα τής διδασκαλίας τής αμιγώς δικής τους πίστεως.

Αυτό συνιστά απροκάλυπτα ρατσισμό εις βάρος τών Ορθοδόξων Ελλήνων καί πρέπει νά καταργηθεί πάραυτα…
+++++++++++++

Απαιτούμε κι εμείς πού ανήκουμε στήν συντριπτική πλειοψηφία τού Ελληνικού λαού, τά παιδιά μας νά διδάσκονται στό σχολείο τήν δική τους πίστη, όπως ισχύει καί γιά τίς προαναφερόμενες θρησκευτικές μειοψηφίες τών λοιπών Ελλήνων πολιτών.

Κατά τόν Ιερό Χρυσόστομο άλλωστε, η παιδεία δέν έχει σκοπό μόνον τήν παροχή ποικίλων γνώσεων, αλλά προπαντός «μετάληψις αγιότητός εστι».

Καί αγιότητα χωρίς τό αυθεντικό Θεανδρικό Πρόσωπο τού Χριστού, όπως τό διαζωγραφίζει τό Ιερό Ευαγγέλιο, τό θεολογούν οι Οικουμενικές Σύνοδοι καί μάς ερμηνεύουν οι Θεοφόροι άγιοι Πατέρες, δέν είναι δυνατόν νά υπάρξει.

Όλα αυτά απουσιάζουν δυστυχώς από τά νέα βιβλία, τά οποία δέν παρέχουν ούτε τά στοιχειώδη πού χρειάζονται γιά νά γνωρίζει επαρκώς τήν πίστη του ένας Ορθόδοξος Χριστιανός

Επί παραδείγματι, ούτε τό «Πάτερ ημών» υπάρχει στήν πρωτότυπη γλωσσική του μορφή. Οι θεματικές ενότητες αντιθέτως υποστηρίζονται εν πολλοίς μέ κοσμικά τραγούδια, ταινίες καί λογοτεχνικά κείμενα, άσχετα μέ τήν Ορθόδοξη Πίστη καί τά βιώματα τών Αγίων.

Τά δέ πιστεύω καί οι αντιλήψεις τών άλλων θρησκειών προβάλλονται μονόπλευρα καί ωραιοποιημένααποκρύπτοντας επιμελώς διδασκαλίες τους πού περιέχουν φανατισμό, ρατσισμό καί μίσος…( τζιχάντ, φόνους, αποκεφαλισμούς…)

Αδελφοί μου,

Ο άνθρωπος χωρίς τόν Χριστό πού είναι κατά τόν σύγχρονό μας όσιο Πορφύριο, «τό πάν», μεταβάλλεται σέ απρόσωπο ψυχρό τεχνοκράτη, άτομο ανώριμο μέ κρίση ταυτότητος, πρόθυμο υπηρέτη τού οποιουδήποτε συστήματος.

Τό ζητούμενο καί επιθυμητό είναι η διδασκαλία τής ορθοδόξου πίστεως στά παιδιά μας, ανόθευτης καί ακαινοτόμητης, καθώς καί η παροχή αυθεντικών καί αγίων προτύπων ζωής.

Μέ τόν τρόπο αυτό επιθυμούμε νά τούς δίνεται η δυνατότητα νά διαμορφώνουν ορθά κριτήρια μέ σκοπό τήν εξεύρεση τής ταυτότητάς τους ως προσώπων καί μελών τής Εκκλησίας καί τού Γένους.

Επίσης, θέλουμε νά αποκτούν τίς προϋποθέσεις γιά νά αναδειχθούν ελεύθερες καί ολοκληρωμένες προσωπικότητες, ανεξάρτητες από τίς διάφορες δουλείες τών ποικίλων ιδεολογικών προκαταλήψεων καί στρατεύσεων.

Είναι αυταπόδεικτη αλήθεια ότι: «η ορθοδοξία είναι ταυτόσημη μέ τήν Ελλάδα, δέν είναι ιδεολογία, είναι ιστορία, είναι πίστη, είναι παράδοση, είναι οι κοινές ρίζες αυτού τού λαού, είναι αξίες, οι οποίες χρειάζεται νά υπάρξουν, νά διατηρηθούν, γιά νά μπορεί νά διατηρηθεί καί η πατρίδα μας».

Άς μήν επιτρέψουμε μιά νέα άλωση τού Ελληνισμού καί τής Ορθοδοξίας τέτοιων τεραστίων διαστάσεων καί συνεπειών πού επιχειρείται καί συντελείται αυτή τήν στιγμή, μέσω αυτών τών απαράδεκτων εκπαιδευτικών πρακτικών.

Ως ελάχιστη μορφή διαμαρτυρίας απέναντι στήν αλλοίωση τής Θρησκευτικής εκπαιδεύσεως τών Ελληνοπαίδων, προτρέπω τούς ευσεβείς γονείς τής Επαρχίας μας νά προβούν στήν επαναστατική καί πρωτοφανή στά παγκόσμια εκπαιδευτικά χρονικά ενέργεια, αυτήν, τής επιστροφής στό Υπουργείο μέσω τών Σχολείων τών βιβλίων τών Θρησκευτικών, πού πλέον τείνει νά λάβει χαρακτηριστικά μαζικού Πανελληνίου κινήματος εναντίον τής αντορθόδοξης εκπαιδευτικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως.

Στόν ιερό αυτόν αγώνα, άς έχουμε τήν ενίσχυση καί προστασία τού Παμμεγίστου Ταξιάρχου μας Μιχαήλ τού Πανορμίτου, ο Οποίος είθε νά σκεπάζει εσάς καί τά παιδιά σας καί νά ευλογεί τήν ζωή καί τά έργα σας.

Μετ ευχών πατρικών καί τής εν Κυρίω αγάπης

Ο Μητροπολίτης Σύμης, Τήλου, Χάλκης καί Καστελλορίζου

Χρυσόστομος

 

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Most Popular

Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Προβάδισμα ηγεσίας για Ν. Ανδρουλάκη – «Mάχη για τη 2η θέση» Παπανδρέου-Λοβέρδου

Ευρύ προβάδισμα για τον Νίκο Ανδρουλάκη στις εκλογές του ΚΙΝΑΛ, αποτυπώνει η ενσωμάτωση των πρώτων αποτελεσμάτων στο 74,88% της Επικράτειας. Στις κάλπες είχαμε αθρόα συμμετοχή-ρεκόρ 270.000 περίπου πολιτών. Mε ενσωματωμένο το 74,88% των ψήφων (το 80,38% των εκλογικών κέντρων) ο Νίκος Ανδρουλάκης προηγείται καθαρά με 37,33% (74.405 ψήφοι). Ακολουθούν ο Γιώργος Παπανδρέου με 27,72% (55.241) και ο Ανδρέας Λοβέρδος με 25,76% (51.352). Έπονται οι Παύλος Χρηστίδης με 3,23% (6.437), Χάρης Καστανίδης με 3,13% (6.229), και ο Παύλος Γερουλάνος με 2,83% (5.649). 

Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα επί του 15% των ψηφοδελτίων

Έσπασε κάθε ρεκόρ η συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία του ΚΙΝΑΛ για την εκλογή νέας ηγεσίας. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, με καταμετρημένο το 15% των ψήφων, οι υποψήφιοι συγκεντρώνουν:
  • Νίκος Ανδρουλάκης:     40,11%
  • Γιώργος Παπανδρέου:  26,78%
  • Ανδρέας Λοβέρδος:      24,13%
  • Χάρης Καστανίδης:         3,63%
  • Παύλος Χρηστίδης:         3,21%
  • Παύλος Γερουλάνος:       2,13%

Στη συνεδρίαση του Eurogroup τη Δευτέρα ο Χρ. Σταϊκούρας

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει αύριο ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin. Αύριο το μεσημέρι, ο υπουργός θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου, και στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Eurogroup, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η 12η Έκθεση Αξιολόγησης των ευρωπαϊκών θεσμών για την Ελλάδα, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Επίσης, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα συζητήσουν επίσης τις εκθέσεις μετα

Μέτρα της ΕΛ.ΑΣ τη Δευτέρα στην Αθήνα λόγω της επετείου δολοφονίας Γρηγορόπουλου

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει προγραμματίσει η Τροχαία για τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των συγκεντρώσεων-πορειών, που έχουν εξαγγελθεί για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Παράλληλα, από την ΓΑΔΑ έχουν σχεδιαστεί μέτρα για το ενδεχόμενο επεισοδίων, τα οποία θα κινηθούν στο ίδιο πνεύμα με τα μέτρα για το Πολυτεχνείο. Ειδικότερα, θα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο κέντρο, με την εντολή η παρουσία τους να είναι διακριτική και να μην απαντούν σε προκλήσεις, αλλά να επέμβου

Recent Comments

Σάκης Καραμαλίκης on Η λύση για τη Μακεδονία
Μαρία Καραγιαννοπουλου on Καταρρίπτεται ο μύθος της Χορτοφαγίας!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ on OPEN LETTER TO Mr. GEORGE LOGOTHETIS ..!!!